Giáo trình thư mục khoa học kỹ thuật

Xem 1-20 trên 82 kết quả Giáo trình thư mục khoa học kỹ thuật
 • tài liệu “Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật” được biên soạn theo chương trình khung đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành thông tin thư viện của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin thư mục khoa học kỹ thuật

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 92 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 2', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 59 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 6', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 55 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 3', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 47 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 4', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 48 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 8', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 43 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 7', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 56 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 5', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 49 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 9', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon13 22-11-2011 38 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tin thư mục khoa học kỹ thuật part 10', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p myxaodon13 22-11-2011 39 11   Download

 • Đo lường là một khoa học về phép đo,phương tiện đo nhằm đảm bảo tính thống nhất để đạt được mức độ chính xác cần thiết.Như vậy đo lường là quá trình thu nhận và đánh giá giá trị về các thông số kỹ thuật đặc trưng của các đối tượng cần đo bằng thực nghiệm nhờ các phương tiện kỹ thuật đặc biệt

  pdf105p phuocql31 11-11-2009 1661 559   Download

 • Giáo trình "Kiểm soát ô nhiễm không khí" được biện soạn nhằm mục đích phục vụ cho đối tượng chính là sinh viên đại học, sinh viên cao học các ngành khoa học môi trường, quản lý môi trường và công nghệ môi trường. Sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ khoa học kỹ thuật cũng có thể sử dụng giáo trình này như một tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu hoặc thiết kế các công trình xử lý khí thải.

  pdf257p peheo_4 08-11-2012 659 271   Download

 • Bản hướng dẫn này nêu chi tiết cơ chế hưởng lợi về gỗ rừng tự nhiên cho các mục đích a) thương mại và b) gia dụng và các thủ tục hành chính và kỹ thuật để thực hiện, áp dụng cho đối tượng cộng đồng và nhóm hộ được giao đất giao rừng sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp (sau đây được gọi là chủ rừng). Cơ chế hưởng lợi và các thủ tục kèm theo được trình bày ở đây dựa trên kết quả thử nghiệm mô hình quản lý rừng...

  pdf17p lulanphuong 19-03-2012 91 15   Download

 • Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, cây lương thực chiếm ưu thế tuyệt đối. Năm 1999 diện tích cây lương thực của vùng là 1.953 ngàn ha chiếm sản lượng lương thực là 16,3 triệu tấn chiếm 51,91% sản lượng lương thực cả nước. Mức lương thực bình quân đầu người cao nhất trong cả nước là 850kg/người/năm.

  pdf10p iphone7 03-11-2011 31 4   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Nhận rõ bước tiến quan trọng trong các ngành nghiên cứu, biên soạn lịch sử, địa lý và y học dân tộc. - Một số kỹ thuật phương tây đã được người thợ thủ công Việt Nam tiếp thu nhưng hiệu quả ứng dụng chưa nhiều. 2/. Kỹ năng: - Khái quát giá trị những thành tựu đạt

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 76 3   Download

 • I. Mục tiêu: - Biết được khái niệm, cơ sở khoa học và các bước cơ bản trong công nghệ cấy truyền phôi. - Có niềm tin và hứng thú với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Sư phạm và các tài liệu về Công nghệ sinh học. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học:...

  pdf7p abcdef_33 17-09-2011 403 59   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Nắm những nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội nước ta sau chiến thắng chống Mông Nguyên lần thứ 3. - Nắm được những thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật thời Trần. 2/ Kỹ năng: - HS làm quên với phương pháp so sánh

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 191 7   Download

 • Khâu bao gồm nhiệt độ đặt trước và máy phát tín hiệu thử. Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MatLab Chủ quan: do nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng thực hành, ứng dụng vốn kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích chủ yếu:

  pdf10p bichtram864 27-05-2011 43 5   Download

 • Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hilạp - logistikos - phản ánh môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật (do vậy, một số từ điển định nghĩa là hậu cần) để cho quá trình chính yếu được tiến hành đúng mục tiêu. Công việc logistics hoàn toàn không phải là lĩnh vực mới mẻ.

  doc146p long32 21-10-2010 816 474   Download

 • Lý thuyết cần xem lại trước khi thực hành − Toàn bộ lý thuyết của chương 3 (Hệ điều hành), chương 4 (Quản lý dữ liệu bằng Windows Explorer) và chương 5 (Sử dụng tiếng Việt trong Windows). Gọi ứng dụng Microsoft Word và thực hiện: + Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại (File/Save) với tên tập tin (Filename) là BT1.DOC trong thư mục VAN BAN. + Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại với tên khác (File/ Save As) là BT2.DOC trong thư mục BT WORD....

  pdf69p crazy_sms 11-05-2012 243 124   Download

Đồng bộ tài khoản