intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấu tin trong video 3D kết hợp mật mã

Xem 1-2 trên 2 kết quả Giấu tin trong video 3D kết hợp mật mã
  • Bài báo này trình bày một hệ thống truyền tin mật an toàn, kết hợp các thuật toán mã hóa mạnh mẽ nhất (AES, RSA và SHA3) với kỹ thuật giấu tin trong video 3D. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống truyền tin mật mạnh mẽ trước nhiều loại tấn công thám mã và giả mạo. Dữ liệu mật sẽ được mã hóa bởi các thuật toán đủ mạnh trước khi nhúng vào video 3D bằng kỹ thuật Steganography.

    pdf8p esperanzahuynh 02-06-2020 15 1   Download

  • Bài viết trình bày một giải pháp truyền tin mật an toàn sử dụng kỹ thuật giấu tin trong video 3D (3-Dimension) với tính vô hình cao. Thông tin mật được mã hóa bởi các thuật toán mạnh mẽ trước khi nhúng vào video 3D bằng thuật toán LSB (Least Significant Bit) kết hợp.

    pdf6p vishizuka2711 07-04-2020 27 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giấu tin trong video 3D kết hợp mật mã
p_strCode=giautintrongvideo3dkethopmatma

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2