Gis arcview

Xem 1-20 trên 39 kết quả Gis arcview
 • This lecture includes these contents: Arcview interface and the data, add a new view to the project, set the working directory, create the project,... Invite you to result this lecture.

  pdf7p hpnguyen18 02-07-2018 8 1   Download

 • Introduction to the ArcView Interface and the Data, working with tables, inputting Geographical Data, working with tables,... là những nội dung chính trong tài liệu "Bài thực hành GIS". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  7p tothanhluong 07-11-2015 39 0   Download

 • ArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), với một giao diện đồ họa thân thiện, tiện lợi, cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu, cho phép trình bày các kết quả cuối cùng dưới dạng các bản đồ có chất lượng cao.

  pdf11p thanhnga 10-06-2009 700 272   Download

 • Arcview GIS là phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lí (GIS), với một giao diện đồ họa tiện lợi thân thiện cho phép làm việc với các không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. Đây là một trong những tài liệu về phần mềm này. Mục lục Chương 1. Cơ sở của phần mềm Acview GIS Chương 2. Đưa dữ liệu vào Acview Chương 3. Hiển thị các themes Chương 4. Làm việc với bảng Chương 5.

  pdf103p huchigo 14-09-2010 466 254   Download

 • Bài giảng phần mềm ARCVIEW được xây dựng nhằm chuyển tải đến người đọc những kiến thức về GIS nói chung và các chức năng của phần mềm ARCVIEW nói riêng. Hai vấn đề đó luôn gắn liền mật thiết với nhau. Một điều chắc chắn rằng rất khó để có thể nắm bắt được các khái niệm của GIS mà lại không đứng trên một môi trường GIS cụ thể nào đó (ARCVIEW).

  doc10p lehuuloi 15-04-2010 475 157   Download

 • LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW Bài tập này giới thiệu giao diện và một số thao tác cơ bản của phần mềm ArcView. 1. Bước 1: Khởi động ArcView 2. Bước 2: Mở một Dự án và hiển thị các View và các Theme 3. Bước 3: Sử dụng Trợ giúp trực tuyến 4. Bước 4: Khai thác thông tin về các đối tượng 5. Bước 5: Hiển thị và chỉnh sửa bảng 6. Bước 6: Hiển thị và chỉnh sửa đồ thị 7. Bước 7: Tạo Layout 8. Đóng Dự án...

  pdf20p vitconhaman 05-08-2011 278 124   Download

 • XÂY DỰNG CÁC LỚP THÔNG TIN BẢN ĐỒ Trong bài tập này, bạn sẽ tạo một Dự án của ArcView và đưa các lớp thông tin dưới dạng theme vào một view. 1. Bước 1: Tạo một Dự án và một View 2. Bước 2: Đưa các Theme vào View 3. Bước 3: Đổi tên View 4. Bước 4: Đưa các theme dạng ảnh và dạng CAD vào View 5. Bước 5: Cất giữ và đóng Dự án 6. Bước 6 (bài làm thêm): Đưa một theme điểm vào View Bước 1: Tạo một Dự án và một View...

  pdf19p vitconhaman 05-08-2011 157 88   Download

 • Geographical Information Systems (GIS) is a collection of computer hardware, software, and geographic data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of data with geographically referenced information. It is the merging of mapping and database technology.

  pdf32p thanhson1307 20-03-2011 222 82   Download

 • XÁC LẬP CÁC TÍNH CHẤT CỦA VIEW Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các phép chiếu bản đồ và chứng kiến những thay đổi của dữ liệu khi hệ chiếu của bản đồ bị thay đổi. Bạn sẽ giải bài tập theo các bước sau đây: 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án đã có sẵn 2. Bước 2: Kiểm tra tỷ lệ xích và đơn vị bản đồ 3. Bước 3: Đo khoảng cách trên một view chưa được chiếu 4. Bước 4: Áp dụng phép chiếu lên View 5....

  pdf9p vitconhaman 05-08-2011 178 78   Download

 • SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO LẬP CHÚ GIẢI Giả sử bạn muốn thành lập một bản đồ về dân số của nước Mỹ. Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng công cụ tạo lập chú giải để tạo các bản đồ chuyên đề với các loại chú giải và các phương pháp phân loại dữ liệu khác nhau. Bạn sẽ giải bài tập theo các bước sau đây: 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Thay đổi màu sắc các biểu tượng và loại chú giải 3. Bước 3: Phân...

  pdf20p vitconhaman 05-08-2011 172 68   Download

 • SỬ DỤNG PHÉP CHỌN THEME TRÊN THEME Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng phép chọn Theme trên Theme để chọn các đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian giữa chúng với các đối tượng khác. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Chọn đường trên đa giác 3. Bước 3: Chọn theo khoảng cách 4. Bước 4: Chọn điểm trong đa giác 5. Bước 5: Chọn đa giác trên đa giác 6. Bước 6: Chọn các đa giác nằm kề 7. Bước 7: Đóng Dự án Bước...

  pdf10p vitconhaman 05-08-2011 132 63   Download

 • THÊM BẢNG VÀ CHỈNH SỬA BẢNG. 1. Bước 1: Copy một tệp vào thư mục của bạn 2. Bước 2: Khởi động ArcView, mở một Dự án và thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Thay đổi cách hiển thị một bảng 4. Bước 4: Chỉnh sửa các giá trị trong ô và thêm một thanh ghi vào bảng 5. Bước 5: Thêm một trường và tính các giá trị 6. Bước 6 : Đóng Dự án Thông thường, lượng thông tin thuộc tính có thể rất lớn so với khả năng lưu trữ của một bảng...

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 136 60   Download

 • TẠO VÀ CHỈNH SỬA CÁC SHAPEFILE 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Tra vấn một Theme để chọn các đối tượng đồ họa 3. Bước 3: Chuyển đổi các đối tượng được chọn về khuôn dạng shapefile 4. Bước 4: Tạo một theme mới và chỉnh sửa chú giải của nó 5. Bước 5: Xác lập chức năng Nối (Snapping) 6. Bước 6 : Thêm đối tượng và thuộc tính cho theme mới 7. Bước 7: Chỉnh sửa các đối tượng bằng các công cụ Cắt (Split) và Hợp (Union) 8....

  pdf18p vitconhaman 05-08-2011 148 57   Download

 • CHỌN VÀ TỔNG KẾT CÁC THANH GHI. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Tra vấn một bảng và hiển thị tập dữ liệu đã chọn 3. Bước 3: Hiển thị các số liệu thống kê của tập dữ liệu được chọn 4. Bước 4: Thay đổi phép lựa chọn 5. Bước 5: Tổng kết bảng 6. Bước 6 : Đóng Dự án Giả sử bạn cần phải viết một bản báo cáo phân tích về thành phố Redlands. Để làm việc này, bạn cần tìm hiểu chi tiết các số liệu...

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 118 55   Download

 • NỐI KẾT VÀ GỘP BẢNG. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Gộp các bảng 4. Bước 4: Sử dụng trường gộp để hiển thị Theme 5. Bước 5: Nối kết các bảng 6. Bước 6 : Đóng Dự án Trong một cơ sở dữ liệu được quản lý tốt, dữ liệu thường không được lưu trong một bảng đơn lẻ mà thường được lưu trong nhiều bảng nhỏ độc lập với bảng thuộc tính của theme. Khi cần làm việc với...

  pdf8p vitconhaman 05-08-2011 106 53   Download

 • XÂY DỰNG ĐỒ THỊ. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Xây dựng đồ thị biểu diễn các quốc gia được chọn 3. Bước 3: Xây dựng đồ thị đa trường 4. Bước 4: Thay đổi loại đồ thị 5. Bước 5: Thay đổi các thành phần của đồ thị 6. Bước 6 : Thêm các đường kẻ vào đồ thị 7. Bước 7: Chuyển đổi giữa chuỗi và nhóm 8. Bước 8: Đóng dự án Qua bài tập này, bạn sẽ thấy việc xây dựng một đồ thị trong môi...

  pdf10p vitconhaman 05-08-2011 100 51   Download

 • Trong bài báo cáo này chúng tôi trình bày việc áp dụng phương pháp GIS (Geographic Information System) và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường. Cụ thể chúng tôi ứng dụng mô hình Gauss trong trường hợp vận tốc gió trung bình và mô hình Berliand trong trường hợp vận tốc gió nguy hiểm.

  pdf8p nhokheo10 04-05-2013 170 51   Download

 • TẠO BẢN VẼ TRANG TRÍ Bạn là một thành viên trong Ban tổ chức cuộc đua xe đạp tại tỉnh Cobb. Bạn đã có danh sách các vận động viên có nhiều khả năng sẽ tham dự cuộc đua này, và bạn muốn gửi cho họ một số tài liệu quảng cáo để khuyến khích họ đăng ký tham dự cuộc đua. Một tấm bản đồ biểu thị các thông tin chung về chặng đua sẽ giúp ích cho bạn trong công việc này. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2:...

  pdf15p vitconhaman 05-08-2011 96 44   Download

 • Ngày nay, với đà phát triển chung của nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) cả nước, con cá tra, basa ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang, ngày một chiếm vị trí quan trọng góp phần trong phát triển kinh tế của khu vực. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản thường phải đối mặt với các rủi ro về môi trường và các dấu hiệu bệnh thủy sản do chất lượng nước nuôi thường luôn bị ô nhiễm làm giảm năng suất thu hoạch hàng loạt. Các mẫu nước...

  pdf14p nhatro75 21-07-2012 103 31   Download

 • ArcView là phần mềm thương mại của ESRI về hệ thống thông tin địa lí. Các chức năng cơ bản của ArcView GIS bao gồm: Hiển thị các lớp bản đồ dạng vector. Tạo và thay đổi cơ sở dữ liệu của các đối tượng địa lí trong bản đồ. Tạo các biểu đồ đơn giản dựa trên thuộc tính của các đối tượng trên bản đồ.

  ppt12p trinh02 18-01-2013 75 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản