Groovy

Xem 1-20 trên 34 kết quả Groovy
 • More than a tutorial on the Groovy language, Programming Groovy is an excellent resource for learning the advanced concepts of metaobject programming, unit testing with mocks, and DSLs. This is a musthave reference for any developer interested in learning to program dynamically.

  pdf303p tailieuvip13 25-07-2012 80 11   Download

 • This is the go-to guide for turning Groovy into every Java developer’s perfect utility knife. Whether you need to quickly parse an Atom feed, serve up an Excel spreadsheet from your Grails app, or create a tarball on the fly, this book will show you how. In true Groovy style, Scott does away with all unnecessary ceremony and gets right down to business. In almost every section, the very first thing you see is code— the recipe for solving the problem at hand—and if you want to stick around for the clear and informative explanation, well, that’s strictly optional. Jason...

  pdf254p caucaphung 01-02-2013 33 7   Download

 • The book "Elizabeth’s Groovy Green" give you the contents: Planning for the Perfect Model Car, Looking for Deals on Wheels, Color Makes the Car, with these you are studying and learning about English grammar, this is a useful reference.

  pdf19p trandangky 18-12-2015 141 5   Download

 • .What readers are saying about Groovy Recipes This is the go-to guide for turning Groovy into every Java developer’s perfect utility knife. Whether you need to quickly parse an Atom feed, serve up an Excel spreadsheet from your Grails app, or create a tarball on the fly, this book will show you how. In true Groovy style, Scott does away with all unnecessary ceremony and gets right down to business. In almost every section, the very first thing you see is code— the recipe for solving the problem at hand—and if you want to stick around for the clear and informative...

  pdf254p hoa_can 29-01-2013 25 1   Download

 • Bạn có thể mong đợi tính năng này trong Groovy khi nó hỗ trợ các lớp bên trong. Nếu bạn cần để ghi đè lên các phương pháp cho các giá trị enum cụ thể ngay bây giờ, bạn có thể sử dụng một cách giải quyết. Tiêm phương pháp vào các ví dụ mà bạn mong muốn bằng cách sử dụng ExpandoMetaClass, 16 như đưa ra ở đây

  pdf31p kimku6 24-10-2011 31 5   Download

 • Tuy nhiên, bạn không cần phải nhảy hoops nhiều để có được các yếu tố cuối cùng của danh sách Groovy có một cách đơn giản. Bạn có thể sử dụng các giá trị chỉ số tiêu cực, và Groovy sẽ đi qua từ bên phải thay vì của trái Đầu ra sau đây cho thấy các giá trị của các yếu tố đầu tiên và cuối cùng trong danh sách

  pdf31p kimku6 24-10-2011 28 5   Download

 • The rise of Ruby on Rails has signified a huge shift in how we build web applications today; it is a fantastic framework with a growing community. There is, however, space for another such framework that integrates seamlessly with Java. Thousands of companies have invested in Java, and these same companies are losing out on the benefits of a Rails–like framework. Enter Grails.Groovy Server Pages (GSP)

  pdf352p phungnguyet_123 20-02-2013 32 5   Download

 • Chặn cuộc gọi hoặc phương pháp ban đầu có có một tài sản với tên phương pháp? không có Làm thế nào Groovy xử lý các cuộc gọi phương thức trên POGO gọi invokeMethod nó () có phương thức tồn tại trong MetaClass hoặc lớp? tài sản đó là đóng cửa loại?

  pdf31p kimku6 24-10-2011 24 4   Download

 • Chuyên mục được chỉ hữu ích với Groovy mã. Nó không giúp đỡ để mô hình phương thức được gọi từ bên trong mã Java biên soạn. Cách tiếp cận trọng bạn đã thấy trong mục 16,5 Mocking Thay, trên trang 244 là hữu ích cho cả hai mã Java và Groovy.

  pdf31p kimku6 24-10-2011 24 4   Download

 • Phát triển ứng dụng Web nhanh chóng bằng cách sử dụng GroovyPhát triển Java 2.0: Chào Google App Engine Phát triển ứng dụng Web nhanh chóng bằng cách sử dụng Groovy, Eclipse và JDO Andrew Glover , Tác giả và nhà phát triển, ThirstyHead.com Tóm tắt: Các giải pháp nguồn mở và các cơ sở hạ tầng vay mượn đang thay đổi đặc điểm của việc phát triển Java™, cho phép bạn cung cấp phần mềm tốt hơn, nhanh chóng hơn và với chi phí thấp. Andrew Glover, khi đặt ra thuật ngữ Java development 2.

  pdf18p hoathietmoclan 13-09-2011 103 27   Download

 • Một cách khác để đánh chặn các cuộc gọi phương pháp trong Groovy là sử dụng ExpandoMetaClass (Mục x. 14,2, tiêm chích Phương pháp sử dụng ExpandoMetaClass, trên trang 208 và Mục 14,3, phương pháp tiêm chích vào trường hợp cụ thể, trên trang 212).

  pdf59p kimku6 24-10-2011 57 16   Download

 • tạo ra một đóng cửa đối với từng phương pháp nào bạn muốn giả, và thiết lập đó vào MetaClass cho các ví dụ được Sản lượng từ các bit mã trước đây là yên tâm vượt qua các thử nghiệm, như thể hiện ở đây:Cách tiếp cận trọng bạn đã thấy trong mục 16,5 Mocking Thay, trên trang 244 là hữu ích cho cả hai mã Java và Groovy.

  pdf59p kimku6 24-10-2011 47 14   Download

 • Bây giờ bạn có một proxy điều hành tính trên máy chủ, nhưng có thể sử dụng trên máy khách, qua ranh giới quá trình, nếu bạn thích, qua ranh giới máy. Ví dụ 19-4 cho thấy toàn bộ khách hàng (để biên dịch nó, bạn phải bao gồm một tài liệu tham khảo để ICalc.dll như bạn đã làm với

  pdf31p kimku6 24-10-2011 46 8   Download

 • Các dịch vụ truy cập từ xa nên trả về một đối tượng đại diện cho các giao diện mà bạn đã yêu cầu. Sau đó, bạn có thể cast đối tượng giao diện và bắt đầu sử dụng nó. Bởi vì truy cập từ xa không có thể được đảm bảo (mạng có thể được xuống, máy chủ có thể không có sẵn, và vv), bạn nên quấn sử dụng trong một khối try:

  pdf31p kimku6 24-10-2011 29 5   Download

 • 52 Chapter 3 Your First Handler and Beyond Event Handling in Java When performance is important, Java can be used in place of Groovy for event handling. We discuss Java in more detail in later chapters, but the pattern is similar to Groovy and PHP. You need to create a class with a null constructor to handle the requests, with naming corresponding to the resource. So, we could create java/bookmarks.java like Listing 3.9. Listing 3.9 Java Event Handler public class Bookmarks { public void onGET() { ... } public void onPOST() { ... } public void onPUT() { ... } public void onDELETE() { ..

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 33 4   Download

 • Hãy nhớ, Java 5 varargs cho phép bạn vượt qua một số biến của các đối số phương pháp, chẳng hạn như phương pháp printf (). Để sử dụng tính năng này trong Java, bạn đánh dấu dấu các loại tham số của một phương pháp với một dấu chấm lửng, như ở nơi công cộng tối đa đối tượng tĩnh (Object. .. args). Đây là

  pdf31p kimku6 24-10-2011 33 4   Download

 • Bạn thậm chí có thể nhận được các giá trị tiếp giáp từ bộ sưu tập bằng cách sử dụng các đối tượng Range, như được hiển thị ở đây Đoạn mã trên trả về giá trị liền kề nhau trong danh sách bắt đầu từ phần tử ở vị trí thứ 2, như được hiển thị ở đây

  pdf31p kimku6 24-10-2011 30 4   Download

 • chặn cuộc gọi để làm việc làm việc ... chặn cuộc gọi cho playTennis methodMissing gọi cho playTennis chơi Tennis ... chặn cuộc gọi cho playTennis chơi Tennis ...Phương pháp tổng hợp Sử dụng ExpandoMetaClass cuộc gọi trong tương lai sẽ sử dụng impl trở lại

  pdf31p kimku6 24-10-2011 33 4   Download

 • Tuy nhiên, cách tiếp cận trọng không thể được sử dụng nếu các lớp học đang được thử nghiệm cuối cùng. Cách tiếp cận danh mục chiếu sáng trong trường hợp này. Bạn không có để tạo ra một lớp học riêng biệt như trong hai cách tiếp cận bạn đã nhìn thấy cho đến nay. Thay vào đó,

  pdf24p kimku6 24-10-2011 25 4   Download

 • This book, like Grails, is common sense distilled. You’ll be productive in Grails in no time. Scott Davis Founder, ThirstyHead.com This book stands heads and shoulders above other Groovy and Grails books available today. Dave’s practical, hands-on approach will teach you the nuts and bolts of the language and framework and then lead you through a project, step-by-step. This mix of instruction and practice is the perfect introduction to both Groovy and Grails. Jared Richardson Consultant, Agile Artisans.

  pdf231p phungnguyet_123 20-02-2013 35 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản