Gsm switching

Xem 1-20 trên 34 kết quả Gsm switching
 • GSM was conceived in accordance with the guidelines of ISDN. Therefore, a reference con®guration is also de®ned for GSM systems, similar to the one used in ISDN systems. Using the reference con®guration, one gets an impression of the range of...

  pdf339p phanconglai 13-10-2012 41 21   Download

 • Các Bene t ® chính cho các thuê bao di động mà tiêu chuẩn quốc tế của GSM đã mang lại là họ có thể di chuyển tự do không chỉ trong mạng gia đình của họ mà còn trong các mạng GSM quốc tế và đồng thời họ thậm chí có thể được truy cập vào các dịch vụ đặc biệt họ đăng ký ± nhà ở được cung cấp có những thỏa thuận giữa các nhà khai thác. Các chức năng cần thiết cho chuyển vùng này miễn phí được gọi là chuyển vùng hoặc các chức năng...

  pdf27p doroxon 11-08-2010 79 31   Download

 • Kiến trúc hệ thống và biểu Tổng mô tả các mạng GSM được cấu trúc hệ thống dọc (Hình 3.1). Họ đáng kể của khu vực hành chính bao gồm ít nhất một, mà là giao cho một Trung tâm Chuyển mạch di động (MSC). Mỗi khu vực hành chính được tạo thành ít nhất một Địa điểm Diện tích (LA). Đôi khi LA cũng được gọi là khu vực truy cập. LA An bao gồm các nhóm tế bào khác nhau. Mỗi nhóm tế bào được phân công một Base Station Controller (BSC). Vì vậy đối với từng LA tồn...

  pdf17p doroxon 11-08-2010 70 23   Download

 • Các dịch vụ được cung cấp tại ± người dùng giao diện mạng (UNI) của GSM thường là màu sau khi dịch vụ được cung cấp bởi các dịch vụ kỹ thuật số tích hợp Network (ISDN) [7] cho ® xed thiết bị đầu cuối gắn với các dòng máy điện thoại. dịch vụ GSM do đó chia giống như dịch vụ ISDN thành ba loại: dịch vụ không ghi tên, teleservices, và các dịch vụ bổ sung. Một dịch vụ không ghi tên cung cấp các khả năng kỹ thuật cơ bản cho việc truyền tải dữ liệu nhị...

  pdf9p doroxon 11-08-2010 76 23   Download

 • GSM ban đầu được thiết kế như là một mạng thông tin di động toàn châu Âu, nhưng không lâu sau khi khởi đầu thành công của RST ® mạng lưới thương mại tại châu Âu, các hệ thống GSM cũng đã được triển khai trên các châu lục khác (ví dụ như ở Úc, Hong Kong, và New Zealand). Trong khi đó, mạng 373 trong 142 quốc gia đang hoạt động (xem Phần 1.3). Ngoài các mạng GSM hoạt động trong băng tần 900 MHz, cái gọi là truyền thông cá nhân Networks (PCN) và Hệ thống Thông tin...

  pdf26p doroxon 11-08-2010 178 23   Download

 • Giao diện không khí ± tầng vật lý Các lớp vật lý GSM, mà cư trú trên RST ® trong bảy lớp của OSI Reference Model [55], có chức năng rất phức tạp. Các kênh vật lý được de ® Ned ở đây bởi một chương trình truy cập TDMA nhiều. Ngày đầu các kênh vật lý, một loạt các kênh logic được de ® Ned, được truyền trong các khe thời gian của các kênh vật lý. Hợp lý các kênh khác nhau như thực hiện một chức năng, chẳng hạn như vận tải trọng tải, tín hiệu, phát sóng...

  pdf37p doroxon 11-08-2010 76 19   Download

 • Communication everywhere, with everybody, and at any time ± we have come much closer to this goal during the last few years. Digitalization of communication systems, enormous progress in microelectronics, computers, and software technology, inventions of ef®cient algorithms and procedures for compression, security, and processing of all kinds of signals, as well as the development of ¯exible communication protocols have been important prerequisites for this progress.

  pdf289p iamvip01 26-04-2012 55 19   Download

 • Các khía cạnh thể chất khác nhau truyền dẫn phát thanh qua giao diện không GSM và việc thực hiện của các kênh vật lý và logic đã được giải thích trong Chương 5. Theo thuật ngữ của OSI Reference Model, các kênh logic được tại điểm dịch vụ truy cập của Layer 1 (lớp vật lý), nơi họ có thể nhìn được các tầng trên như các kênh truyền dẫn của lớp vật lý. Các lớp vật lý cũng bao gồm các sửa chữa sai sót về phía trước và mã hóa các dữ liệu người dùng. Việc tách...

  pdf56p doroxon 11-08-2010 60 17   Download

 • Gói dữ liệu truyền dẫn đã được chuẩn hóa trong giai đoạn 2 GSM, cung cấp truy cập vào dữ liệu chuyển mạch gói công cộng Network (PSPDN); xem mục 9.5.3 và 9.6.2. Tuy nhiên, trên giao diện không khí như truy cập chiếm một mạch hoàn tất chuyển ® nạn buôn c kênh cho thời gian toàn bộ cuộc gọi. Trong trường hợp của nạn buôn bursty ® c (ví dụ như nạn buôn ® Internet c), chẳng hạn truy cập dẫn đến một cao inef ® sử dụng nguồn lực cient. Rõ ràng trong trường hợp này, gói...

  pdf29p doroxon 11-08-2010 63 14   Download

 • Switching, Services and Protocols Second Edition GSM Switching, Services and Protocols Second Edition Jorg Eberspacher È È È Technische Universitat Munchen, Germany È Hans-Jorg Vogel È È The Fantastic Corporation, Switzerland and Christian Bettstetter È Technische Universitat Munchen, Germany È JOHN WILEY & SONS, LTD Chichester . New York . Weinheim . Brisbane . Singapore . Toronto Originally published in the German language by B. G. Teubner GmbH as ``Jorg Eberspacher/Hans-Jorg Vogel/Christian È È È È Bettstetter: GSM Global System for Mobile Communication. 3.

  pdf24p vankent 19-07-2010 64 10   Download

 • GSM

  GSM (Global System for Mobile Communications), is a standard set developed by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) to describe technologies for second generation digital cellular networks. Developed as a replacement for first generation analog cellular networks, the GSM standard originally described a digital, circuit switched network optimized for full duplex voice telephony. The standard was expanded over time to include first circuit switched data transport, then packet data transport via GPRS (General Packet Radio Services)....

  pdf67p huemanvdoc 25-11-2009 455 250   Download

 • GSM (Global System for Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile), is a standard set developed by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) to describe technologies for second generation (2G) digital cellular networks. Developed as a replacement for first generation (1G) analog cellular networks, the GSM standard originally described a digital, circuit switched network optimized for full duplex voice telephony.

  pdf178p zicokim 19-03-2010 301 204   Download

 • GSM là một PLMN (mạng di động mặt đất công cộng) - RSS (Radio hệ thống con): bao gồm tất cả các khía cạnh đài phát thanh - BSS (Base Station Subsystem): BSC, BTSs - MS (trạm di động) - NSS (Network and Switching Subsystem): chuyển tiếp cuộc gọi, bàn giao, chuyển đổi

  pdf20p hoatuongvihong 03-11-2011 84 35   Download

 • Truyền thông khắp nơi, với tất cả mọi người, và tại bất kỳ thời gian ± chúng tôi đã đến khá gần với mục tiêu này trong vài năm qua. Kỹ thuật số của các hệ thống thông tin liên lạc, tiến bộ rất lớn trong vi điện tử, máy tính, và công nghệ phần mềm, phát minh của EF ® cient thuật toán nén, thủ tục, an ninh, và chế biến của tất cả các loại tín hiệu, cũng như sự phát triển của giao thức truyền thông ¯ exible đã được quan trọng điều kiện tiên quyết cho...

  pdf8p doroxon 11-08-2010 66 20   Download

 • Mã hóa, Authentication, và Ciphering Các chương trước đã giải thích chức năng cơ bản của lớp vật lý tại giao diện không gian, ví dụ: de ® nition các kênh hợp lý và thể chất, điều chế, kỹ thuật truy cập nhiều, duplexing, và nition de ® của cụm. Trong chương này, chúng tôi thảo luận về một số chức năng bổ sung được thực hiện để truyền dữ liệu trong một ef ® cient, đáng tin cậy, và cách an toàn trên các kênh radio: mã nguồn và chế biến bài phát biểu (mục 6.

  pdf30p doroxon 11-08-2010 61 15   Download

 • General Packet Radio Service (GPRS) Packet data transmission has already been standardized in GSM phase 2, offering access to the Packet Switched Public Data Network (PSPDN); see Sections 9.5.3 and 9.6.2. However, on the air interface such access occupies a complete circuit switched traf®c channel for the entire call period. In case of bursty traf®c (e.g. Internet traf®c), such access leads to a highly inef®cient resource utilization. It is obvious that in this case, packet switched bearer services result in a much better utilization of the traf®c channels.

  pdf29p vankent 19-07-2010 69 14   Download

 • GSM was conceived in accordance with the guidelines of ISDN. Therefore, a reference con®guration is also de®ned for GSM systems, similar to the one used in ISDN systems. Using the reference con®guration, one gets an impression of the range of services and the kinds of interfaces to be provided by mobile stations. Furthermore, the reference con®guration indicates at which interface which protocols or functions terminate and where adaptation functions may have to be provided. The GSM reference con®guration comprises the functional blocks of a mobile station (Figure 9.

  pdf21p vankent 19-07-2010 49 9   Download

 • For the ef®cient and successful operation of a modern communication network such as a GSM PLMN, a comprehensive Network Management (NM) is mandatory. Network management encompasses all functions and activities which control, monitor, and record usage and resource performance of a telecommunication network, with the objective of offering the subscribers telecommunication services of a certain objective level of quality. Various aspects of quality are either de®ned and prescribed in standards or laid down in operator-speci®c de®nitions.

  pdf10p vankent 19-07-2010 65 8   Download

 • Globalisation GSM is now in more countries than McDonalds. Mike Short, Chairman MoU Association 1995±1996 GSM was initially designed as a pan-European mobile communication network, but shortly after the successful start of the ®rst commercial networks in Europe, GSM systems were also deployed on other continents (e.g. in Australia, Hong Kong, and New Zealand). In the meantime, 373 networks in 142 countries are in operation (see Section 1.3).

  pdf26p vankent 19-07-2010 60 7   Download

 • The “Ericsson GSM System” is Ericsson’s implementation of the Global System for Mobile Communications (GSM), encompassing GSM 900, GSM 1800, and also a GSM 1900 standard for the North American market. These systems are built around Ericsson´s AXE switching system technology. AXE’s system modularity standard allows functions to be added, deleted, or modified without disturbing the functionality in the rest of the system. Thus creating an environment where Ericsson’s GSM system can profit fully from future AXE developments....

  pdf384p earlyrain1982 25-06-2013 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản