Gui framework

Xem 1-20 trên 23 kết quả Gui framework
 • Learning a GUI framework should be easy, but it’s usually hard. Reading this book, I realized by contrast that the reason it’s usually hard is that it’s no fun. Lyle’s results-oriented approach to teaching makes learning FXRuby fun, and therefore easy. This book is a motivating, well-written tutorial about getting things done in one of Ruby’s most established widget toolkits from its most authoritative source. Chad Fowler CTO, InfoEther Founding Co-director, Ruby Central FXRuby is a rich, mature GUI toolkit that Lyle has maintained and documented very well for years.

  pdf217p hoa_can 28-01-2013 18 5   Download

 • Hiểu biết về sự kiện GUI Như đã đề cập trước đó, các NET Framework. Lớp học và điều khiển được sử dụng cho GUIs xây dựng sử dụng rộng rãi các sự kiện. Bạn sẽ nhìn thấy và sử dụng GUI sự kiện nhiều lần trong nửa sau của cuốn sách này. Ví dụ, lớp Button có nguồn gốc từ lớp Control

  pdf3p golly_tit 11-08-2010 52 4   Download

 • We demonstrate a web-based environment for development and testing of different pedestrian route instruction-giving systems. The environment contains a City Model, a TTS interface, a game-world, and a user GUI including a simulated street-view. We describe the environment and components, the metrics that can be used for the evaluation of pedestrian route instruction-giving systems, and the shared challenge which is being organised using this environment.

  pdf6p nghetay_1 07-04-2013 11 1   Download

 • The design of the API for Java GUI programming is an excellent example of how the object-oriented principle is applied. In the chapters that follow, you will learn the framework of Java GUI API and use the GUI components to develop user-friendly interfaces for applications and applets.

  ppt39p nhanmotchut_5 02-11-2016 4 1   Download

 • ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích: Xây dựng một tập hợp các URL đi vào ứng dụng và định tuyến chúng tới các Controller và thực thi các phương thức Action để xử lý. ; Xây dựng các URL gửi đi mà có thể gọi ngược trở lại Controllers/Actions ( ví dụ: form posts, liên kết và các lời gọi AJAX ) Sử dụng các quy...

  pdf11p peter_hi 12-05-2010 272 149   Download

 • Spring's Web MVC framework được thiết kế xung quanh một DispatcherServlet t,nó gửi các request đến các handler, với việc cho phép cấu hình các handler mapping, view resolution, locale and theme resolution như là sự hỗ trợ tốt nhất cho việc upload file. Hanler mặc định rất đơn giản “Controller interface”, chỉ đưa ra một phương thức ModelAndView handleRequest(request,response).

  pdf23p laonap 16-03-2013 134 46   Download

 • Trình Mẫu dữ liệu Khung ASP.NET bao gồm ba điều khiển bạn có thể sử dụng để gửi một hình thức để các máy chủ: Button, LinkButton, và ImageButton. Những điều khiển này có chức năng tương tự, nhưng kiểm soát từng có một vẻ ngoài khác biệt. Trong phần này, bạn học cách sử dụng mỗi ba loại nút trong một trang. Tiếp theo, bạn tìm hiểu làm thế nào để kết hợp kịch bản phía máy khách với các điều khiển Button phía máy chủ....

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 74 19   Download

 • Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Phát triển (CESDER) đã nhận được văn bản dự thảo (tiếng Anh và tiếng Việt) của ADB qua email, sau khi nghiên cứu và thảo luận nội bộ, chúng tôi xin gửi tới ADB một số ý kiến dưới đây của chúng tôi

  pdf2p ngoctuyen 17-06-2009 162 16   Download

 • Họ được xác định trong phương thức hành động để bạn tham khảo và để chứng minh rằng họ không nhất thiết phải được thiết lập cấp lớp.Bây giờ cho câu hỏi quan trọng. Làm thế nào để bạn thông báo sử dụng thông tin SMTP bạn thiết lập? Dễ dàng! Vượt qua trong các đối tượng vào gửi () phương pháp.

  pdf42p kennguyen6 06-11-2011 35 10   Download

 • In today’s world of desktop applications there is a great amount of incentive to be able to develop applications that can run in more than one environment. Currently there are a handful of options available for cross platform frameworks to develop desktop applications in Python. wxPython is one such cross- platform GUI toolkit for the Python programming language. It allows Python programmers to create programs with a complete, highly functional graphical user interface, simply and easily. wxPython code style has changed quite a bit over the years, and gotten much more Pythonic.

  pdf312p titatu_123 09-03-2013 44 8   Download

 • Khám phá những tính năng hữu dụng của Gmail a .Có lẽ bạn đã nắm vững các tính năng cơ bản của dịch vụ Gmail như thiết lập danh bạ, gửi email... Tuy nhiên, Gmail còn nhiều công dụng hữu ích khác mà có thể bạn chưa biết... Gửi và lưu trữ thư trong cùng một thao tác Nếu bạn gửi tin nhắn và ngay lập tức lưu trữ các cuộc trò chuyện, bạn có thể tiết kiệm cho mình một bước bằng cách thêm một nút Send & Archive.

  pdf4p quygia123 02-11-2012 45 6   Download

 • Dưới đây là danh sách các số liệu thống kê mà bạn có thể thu thập:. BuffersReceived-Trả về số gói TDS nhận được. . BuffersSent-Trả về số TDS gửi gói tin. . BytesReceived-Trả về số byte nhận được. . BytesSent-Trả về số byte gửi đi. . ConnectionTime-Trả về tổng số thời gian mà kết nối đã được mở ra. . CursorsOpen-Trả về số con trỏ mở.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 41 4   Download

 • Sau khi bạn mở trang trong Ví dụ 26,34 trong trình duyệt web của bạn, bạn là lần đầu tiên yêu cầu nhập tên người dùng (xem hình 26,15). Tiếp theo, bạn được yêu cầu nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo mật mà bạn đã nhập khi đăng ký. Cuối cùng, mật khẩu được gửi đến tài khoản email đăng ký của bạn.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 29 4   Download

 • và với các lĩnh vực vấn đề được nhấn mạnh với các hình ảnh và các thông báo lỗi. Hình 12.1 và 12,2 cho thấy những gì sẽ xảy ra khi bạn cố gắng để gửi một hình thức web với dữ liệu không hợp lệ.

  pdf50p kimku7 26-10-2011 25 2   Download

 • What kind of film is it whose protagonists are forbidden to speak; whose surfaces are avisual, often consisting only of paragraphs of text or tables of numbers; 1 whose climactic moment is the receipt of a file of old documents; whose director laments, ‘Nobody wants to talk to [me]. There is nothing to see. ... What is there to film in any case?’ 2 The chances are that it is a film about information. These days, many of the images that appear to our senses 3 are no more than the effects of the information that generated them.

  pdf6p giamdocamnhac 06-04-2013 15 2   Download

 • Producing source code that implements the GUI takes a great deal of effort in software development, especially for interactive software systems. This work load, generally considered tedious and burdensome, is inadequately automated given the richness of conceptual design and behavior models generated in earlier stages of the development process.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 2 1   Download

 • Framework chứa đựng hàng nghìn lớp mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng củamình. Ví dụ một vài lớp của .Net Framework-Lớp File: cho phép bạn tạo file, sửa, xoá hay kiểm tra sự tồn tại của file trên đĩa cứng…-Lớp Graphics: Cho phép bạn làm việc với nhiều kiểu của ảnh, bạn cũng có thể tạo racác ảnh từ các phương thức trên lớp này.-Lớp SmtpClient: Cho phép bạn gửi thư.Hiểu về Namespaces: hơn 13 nghìn lớp trong Netframework.

  pdf238p quanny 05-10-2009 1022 541   Download

 • Đồ án 1: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình scala, xây dựng website chia sẻ ảnh trực tuyến trình bày tổng quan về ngữ lập trình scala, tập trung nghiên cứu về framework hỗ trợ cho việc viết web trên ngôn ngữ, từ đó xây dựng trang web chia sẻ ảnh trực tuyến;... Mời bạn đọc cùng tham khảo, ai quan tâm vui lòng gửi mail đến: thanhdat2599@gmail.com mình sẽ gửi source cho .

  doc50p thanhdat2599 15-07-2014 225 69   Download

 • Chương 1 giới thiệu về lập trình trong Windows. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Windows và DOS, các thành phần giao diện đồ họa – GUI, các dạng control chuẩn trong Windows, tổng quan về .Net framework và môi trường lập trình Visual studio,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p tangtuy19 22-07-2016 64 20   Download

 • Chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một công cụ dòng lệnh mới của Windows Server 2008 đó là ServerManagerCMD.exe. Công cụ này chỉ có trong cài đặt GUI chuẩn của Windows Server 2008, mà không có trong cài đặt Windows Server 2008 CORE. Điều này là bởi vì Server CORE không có .NET Framework và ServerManagerCMD cần .NET Framework.

  pdf12p maicon24 26-07-2010 97 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản