Gui toolkits

Xem 1-20 trên 20 kết quả Gui toolkits
 • In today’s world of desktop applications there is a great amount of incentive to be able to develop applications that can run in more than one environment. Currently there are a handful of options available for cross platform frameworks to develop desktop applications in Python. wxPython is one such cross- platform GUI toolkit for the Python programming language. It allows Python programmers to create programs with a complete, highly functional graphical user interface, simply and easily. wxPython code style has changed quite a bit over the years, and gotten much more Pythonic.

  pdf312p titatu_123 09-03-2013 44 8   Download

 • MySQL GUI Tools cung cấp một bộ các ứng dụng máy tính để bàn cho việc quản lý các trường hợp MySQL và cho xây dựng và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL. Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn kết hợp các công cụ sau: MySQL Administrator - cung cấp các công cụ quản trị và tiện ích để theo dõi và quản lý cơ sở dữ liệu, người sử dụng đặc quyền và dữ liệu trong một trường hợp MySQL.

  pdf143p vantinh12a8 23-09-2010 253 114   Download

 • Learning a GUI framework should be easy, but it’s usually hard. Reading this book, I realized by contrast that the reason it’s usually hard is that it’s no fun. Lyle’s results-oriented approach to teaching makes learning FXRuby fun, and therefore easy. This book is a motivating, well-written tutorial about getting things done in one of Ruby’s most established widget toolkits from its most authoritative source. Chad Fowler CTO, InfoEther Founding Co-director, Ruby Central FXRuby is a rich, mature GUI toolkit that Lyle has maintained and documented very well for years.

  pdf217p hoa_can 28-01-2013 18 5   Download

 • Lecture 6: Introduction to the Swing Toolkit includes A brief introduction to Swing, Swing features, Demo; the Swing toolkit, a part of the Java platform provides a rich set of GUI (Graphical User Interface) components.

  pdf14p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 10 1   Download

 • Lecture 8: Introduction to the Swing Toolkit includes A brief introduction to Swing, Swing features; The Swing toolkit, a part of the Java platform provides a rich set of GUI (Graphical User Interface) components.

  pdf14p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 8 1   Download

 • If you define efficiency as the ruler for the success of a language, Ruby should be one of the very first languages to come to mind.The introduction of Ruby to the programming world has astounded developers with its ability to simply make programming fun again. Ruby frees programmers to concentrate on the problem at hand, creating fewer obstacles than other languages. In Ruby, ideas flow directly into the code.

  pdf721p maiphuong 12-08-2009 202 103   Download

 • Sự kiện là gì Khi người dùng thực hiện một hành động trên GUI, một sự kiện sẽ được sinh ra. Các sự kiện là các đối tượng mô tả những gì đã xảy ra Mỗi tác động của người dùng sẽ tạo ra những loại sự kiện khác nhau

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 68 24   Download

 • Quản lý trình bày Layout manager: quản lý cách trình bày của các GUI components trong một Container Các layout manager FlowLayout BorderLayout CardLayout GridLayout GridBagLayout Sử dụng phương thức setLayout() của một Container để thay đổi layout

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 79 21   Download

 • Ruby is “a dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write.”1 It was released in 1995 by Yukihiro “Matz” Matsumoto. It is often described as either a very high-level language or a scripting language, depending on whom you ask. As such, it doesn’t require a programmer to specify the details of how the computer implements your decisions. Like other high-level languages, Ruby is often used in text-processing applications, including an increasing number of web applications.

  pdf310p bachduong1311 12-12-2012 40 9   Download

 • I Giới thiệu: • Các ngôn ngữ lập trình hiện nay cung cấp các đối tượng đồ họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình, hay bởi người sử dụng. Một trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ngữ hiện nay được dựa trên Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface - GUI). • GUI = Graphic User Interface- mô hình giao tiếp kiểu tương tác giữa ứng dụng và user dạng đồ họa.

  doc30p fantasia9 23-03-2013 31 8   Download

 • Khi báo cáo thống kê lưu lượng UDP từ netperf, bạn nên chăm sóc để bao gồm cả việc gửi và nhận số liệu thống kê.Web trang chủ của chương trình netperf có thể được tìm thấy tại http://www. netperf.org. Nó chứa thông tin về chương trình netperf

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 30 4   Download

 • Có một cách khác đơn giản xác định bao nhiêu dữ liệu TCP đang thực hiện trong một phân đoạn. Đơn giản chỉ cần nhìn vào bản tóm tắt gói tin. Khung 12, phân tích cho thấy số lượng dữ liệu TCP với L = 1460 ký hiệu. Hai phân đoạn 1460-byte dữ liệu được gửi trong khung hình 12 và 13 bằng 2.920 byte.

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 19 4   Download

 • nút trong mô hình, và dụ đại lý chỉ có một có thể được sử dụng với một ví dụ đại lý (hai người gửi từ xa có thể không giao tiếp với một máy thu duy nhất, hai người nhận phải được giao cho nút). Giao đại lý cho các nút, bạn phải sử dụng các lệnh đính kèm-agent. Trình tự trông giống như:

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 32 3   Download

 • Sau khi hai đối tượng đại lý được định nghĩa và gắn liền với các nút, bạn có thể tạo một kết nối giữa chúng bằng cách sử dụng lệnh kết nốiĐiều này tạo ra sự liên kết giữa các mô hình người gửi UDP và người nhận mô hình NULL. Sau khi kết nối đại lý được tạo ra, bạn có thể sử dụng nó để truyền dữ liệu ứng dụng giữa các nút.

  pdf35p banhbeo3 07-11-2011 23 3   Download

 • Khung 14, bạn sẽ thấy máy chủ BRUCE gửi một sự thừa nhận. Bạn biết giá trị của lĩnh vực xác nhận rằng BRUCE đã thừa nhận tất cả các byte được gửi bởi máy chủ Rollins. Nếu bạn có số thứ tự ban đầu được gửi bởi Rollins Khung 12 và thêm 2.920 byte để nó, bạn sẽ có được một số xác nhận của

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 22 3   Download

 • TCP lời cảm ơn cho các máy chủ nhận được sự thừa nhận rằng các máy chủ đã nhận được tất cả các byte đến nhưng không bao gồm số thứ tự trong lĩnh vực nhận. Một cách khác để đặt này là các máy chủ thừa nhận hy vọng các máy chủ gửi để sử dụng

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 20 3   Download

 • LẬP TRÌNH ĐỒ HOẠ Một khả năng của Java là cho phép ta xây dựng các ứng dụng có giao diện đồ hoạ hay còn gọi là GUI (Grapthical User Interface). Khi Java được phát hành, các thành phần đồ hoạ được tập trung vào thư viện mang tên Abstract Window Toolkit (AWT).

  pdf14p vitconsieuquay 17-08-2011 63 25   Download

 • Chương 3. Giới thiệu bộ Globus Toolkit phiên bản 3.2 * GRAM reporter chịu trách nhiệm gửi các thông tin về cấu trúc (như khả năng giữ chỗ, số lượng hàng đợi,… ) và trạng thái (như số lượng các node, số node đang đang sẵn sàng, các công việc đang thực hiện, ….) của bộ lập lịch cục bộ cho hệ thống Information Service (ở đây là MDS). Pre-WS GRAM có thể sử dụng module Global Access to Secondary Storage (GASS) để truyền các file dữ liệu và kết quả về client.

  pdf23p caott3 20-05-2011 85 21   Download

 • Arelational database management system (RDBMS) is an essential tool in many environments, from traditional uses in business, research, and educational contexts, to applications such as powering search engines on the Internet. However, despite the importance of a good database system for managing and accessing information resources, many organizations have found them to be out of reach of their financial resources. Historically, database systems have been an expensive proposition, with vendors charging healthy fees both for software and for support.

  pdf1326p trinhvang 25-01-2013 31 10   Download

 • The PHP-GTK extension is a powerful solution for creating stand-alone GUI applications. It takes the benefits of programming with PHP and combines them with the visual capabilities of GTK (the GIMP Toolkit). The goal of this book is to get you started developing your own desktop applications with PHP-GTK. This book isn’t just a rehashing of PHP-GTK’s documentation. There is really no point in that. The documentation does a perfect job of providing an API reference. If you want to know the interface for a given method, then the online documentation is the best place for you.

  pdf392p ptng13 06-06-2012 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản