intTypePromotion=3

Hạch toán giá trị hàng hoá

Xem 1-20 trên 100 kết quả Hạch toán giá trị hàng hoá
 • Công văn 1356/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hạch toán giá trị hàng hoá bị cháy

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 79 6   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; nghiên cứu thực trạng kế toán luân chuyển hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Duy Trí; đánh giá ưu, nhược điểm và nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán luân chuyển hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Duy Trí.

  pdf87p thangnamvoiva26 21-10-2016 46 6   Download

 • ĐÂY LÀ BÀI VIẾT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DÀNH CHO CÁC BẠN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM KHẢO.

  doc465p tronghuunguyen 12-08-2010 943 484   Download

 • Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp sản xuất nào không quan tâm đến vấn đề hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá. Chỉ có tiêu thụ khi đó giá trị của hàng hoá mới được thực hiện, lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thực hiện quản lý tốt hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất - tiêu thụ. Là công cụ quan trọng và hiệu lực...

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 343 182   Download

 • Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng 111 112 131 405.932.000 201.292.000 123.400.000 81.242.000 K/c doanh thu bán 911 hàng Cộng PS 405.932.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2009 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 2. Hạch toán giá vốn hàng bán của công ty 2.1. Nội dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 2.1.1.

  pdf10p lavie8 27-07-2011 156 40   Download

 • + Sơ đồ hạch toán tổng hợp: TK 1561, 1562, 151, 157, 154 TK 611 TK 111, 112, 331 (1) Kết chuyển giá trị hàng tồn kho trong kỳ (3) Giảm giá được chấp nhận TK 632 Cuối kỳ kết chuyển giá mua chi phí thu mua cho TK 111, 112,331 hàng hoá bán ra TK 1561 Giá mua hàng tồn Mua hàng chưa VAT trong kỳ (4) cuối kỳ Kết chuyển Giá mua hàng gởi đi bán TK 157 Cuối kỳ trong kho TK 133 TK 154 Giá mua hàng tồn cuối kỳ ở cơ sở gccb TK 1562 VAT được khấu trừ CP thu mua phân bổ Cho hàng tồn cuối kỳ 2. Hạch...

  pdf12p ttcao1 28-07-2011 60 18   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược của các đơn vị và cá nhân khác. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHÁN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI Bên Nợ: Giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược. Bên Có: - Giá trị hàng hoá đã bán hộ hoặc đã trả lại cho người nhờ ký gửi, ký cược. - Giá trị tài sản nhận ký cược đã phát mại do đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế....

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 135 12   Download

 • CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ...

  pdf57p misadu 06-07-2010 638 255   Download

 • 1. Tài khoản 611- “Mua hàng” chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
  2. Giá trị hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu,công cụ, dụng cụ mua vào phản ánh trên Tài khoản 611- “Mua hàng”, phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.
  3.

  doc5p chikorita 03-12-2009 416 131   Download

 • Trong thời đại ngày nay, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá. Các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn về kinh tế, chính trị...

  pdf93p hocbong1122 19-02-2013 51 20   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt. Đặc biệt là nước ta hiện nay đã gia nhập vào WTO thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn. Khó khăn là ở chổ các doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với hàng hoá từ nước ngoài nhập vào với nhiều chủng loại và giá cả khác nhau. Ngoài ra các doanh nghiệp Việt Nam còn phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong nước.

  pdf69p coxetuanloc 07-01-2013 38 9   Download

 • - Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. + Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã được lập ở...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 50 8   Download

 • SDDK: Số tiền doanh nghiệp đã ứng trước cho người bán tại thời điểm đầu kỳ. SPS: - Số P.trả người bán giảm trong kỳ (đã trả). - Ứng trước tiền mua hàng cho người bán. SDCK: Số tiền doanh nghiệp đã ứng trước cho người bán tại thời điểm cuối kỳ. SDDK: Số tiền doanh nghiệp còn phải trả người bán tại thời điểm đầu kỳ. SPS: - Số phải trả người bán tăng lên trong kỳ.

  pdf5p phuoctam55 23-08-2011 31 3   Download

 • Chương 7 trang bị cho người học những biết về kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại, mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại, tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 23 1   Download

 • Các tài khoản thuộc loại 6 dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); Phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra.

  ppt41p lelugu 27-10-2010 877 525   Download

 • Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ.Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá;góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặt khác, thông qua tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi lỗ mức độ nào.

  doc53p thuat48kt 23-01-2011 68 347   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán (Điều 1, nghị định số 28/ 1998,NĐ-CP ngày11/5/1998 của Chính Phủ)

  doc40p dinhthao00 09-06-2011 759 296   Download

 • PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH) TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I)Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ : 1)Khái niệm tiêu thụ Tiêu thụ là quá trình đưa sản phẩm, hàng hoá vào lĩnh vực lưu thông nhằm thực hiện giá trị sử dụng của nó thông qua các phương thức bán hàng. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là quá trình tìm kiếm doanh thu để bù đắp chi phí...

  pdf78p inside33 08-12-2012 418 204   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

  doc17p nguyenbaoan 07-05-2011 539 198   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

  pdf46p misadu 06-07-2010 347 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hạch toán giá trị hàng hoá
p_strCode=hachtoangiatrihanghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản