Hạch toán thuế cước

Xem 1-10 trên 10 kết quả Hạch toán thuế cước
 • Công văn 4267/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế cho người nộp thuế và hạch toán thuế cước

  pdf3p kevintu 14-08-2009 99 4   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược của các đơn vị và cá nhân khác. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHÁN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI Bên Nợ: Giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược. Bên Có: - Giá trị hàng hoá đã bán hộ hoặc đã trả lại cho người nhờ ký gửi, ký cược. - Giá trị tài sản nhận ký cược đã phát mại do đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế....

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 119 12   Download

 • Thế giới đang trong xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Mặt khác, đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hoá. Điều này cũng làm cho chi tiêu của Chính phủ tăng thêm. Vậy Ngân sách chính phủ được tài trợ bởi những nguồn nào? Thuế chính là nguồn thu chủ yếu của chính phủ.

  pdf42p hocbong1122 19-02-2013 123 59   Download

 • Công văn 5414/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán khoản thu từ tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình gas

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 57 5   Download

 • Công văn 459/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán cước kết nối,doanh thu phân chia

  pdf1p lambinh 16-08-2009 46 2   Download

 • Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thi hành từ 1-1-1999, sau 5 năm thực hiện, về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra. Luật thuế này đã đi vào cuộc sống, bước đầu đã phát huy được tác dụng trên các mặt hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy việc thực hiện quản lý hạch toán kinh doanh của các đối tượng nộp thuế

  pdf6p yenhong 24-06-2009 292 52   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu NSNN mà còn là công cụ của nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải dược cải cách cho thích hợp. Cuộc cải cách thuế nước ta từ năm 1990 đến nay được xem là một cuộc cải cách thuế toàn diện, sâu...

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 136 49   Download

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư quy định 5 loại hóa đơn gồm: 1- Hoá đơn giá trị gia tăng; 2- Hoá đơn bán hàng; 3- Hoá đơn xuất khẩu; 4- Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 79 23   Download

 • Công văn 1649/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thu cước và hạch toán doanh thu cước dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông khác

  pdf1p phamvu 14-08-2009 18 1   Download

 • Công văn 327/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán doanh thu tiền ký cước vỏ bình ga

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản