Hacking for dummies

Xem 1-20 trên 27 kết quả Hacking for dummies
 • Hacking for Dummies

  pdf51p dauhutuongot 22-07-2010 70 16   Download

 • Welcome to Hacking For Dummies. This book outlines computer hacker tricks and techniques — in plain English — to assess the security of your own information systems, find security vulnerabilities, and fix the vulnerabilities before malicious and criminal hackers have an opportunity to take advantage of them. This hacking is the professional, aboveboard, and legal type of security testing — which I call ethical hacking throughout the book. Computer and network security is a complex subject and an evermoving target.

  pdf387p ptng13 16-05-2012 110 58   Download

 • The majority of successful attacks on computer systems via the Internet can be traced to exploitation of security flaws in software and operating systems. These few software vulnerabilities account for the majority of successful attacks, simply because attackers are opportunistic – taking the easiest and most convenient route. They exploit the best-known flaws with the most effective and widely available attack tools.

  pdf74p vutrung 07-09-2009 146 51   Download

 • Ever feel as though Windows XP was running YOU, instead of the other way around? Maybe it's time to show Windows who's boss. Make it run YOUR way. Get rid of the stuff that doesn't help you do what you want to do. Soup up security so you're better protected against spyware and other nasties. Find things faster with more efficient searches. Woody Leonhard shows you exactly how to do it in Windows XP Hacks & Mods For Dummies.

  pdf387p possibletb 29-11-2012 53 19   Download

 • Until you can think like a bad guy and recognize the vulnerabilities in your systems, you can't build an effective plan to keep your information secure. This book helps you stay on top of the security game! Here's just what you need to know about penetration testing, vulnerability assessments, security best practices, and every aspect of ethical hacking. How a hacker thinks — explore the malicious mindset and learn what steps to take as you plan your ethical hacking program

  pdf411p ringphone 06-05-2013 44 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'car.hacks.and.mods.for.dummies.2004.from.novastorm.info', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p phongthinh 20-07-2009 306 106   Download

 • Bảo vệ tốt nhất chống lại hack NFS phụ thuộc vào liệu bạn có thực sự cần các hoạt động dịch vụ. Nếu bạn không cần NFS, vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Nếu bạn cần NFS, thực hiện cả hai biện pháp đối phó sau đây: • Bộ lọc NFS giao thông tại các bức tường lửa - thường,

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 37 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wireless network hacks & mods for dummies phần 3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p kennguyen8 08-11-2011 23 5   Download

 • Các loại khác của Cisco mật khẩu là loại 5. Đây là loại mật khẩu được mã hóa bằng cách sử dụng một thuật toán băm MD5 và được sử dụng Cisco IOS để mã hóa mật khẩu cho phép bí mật như thể hiện trong những điều sau đây: cho phép bí mậtLoại 5 mã hóa mật khẩu sử dụng một phương pháp mã hóa mật khẩu là loại 7.

  pdf39p kennguyen8 10-11-2011 36 7   Download

 • , bởi vì mọi người có xu hướng lấy mật khẩu từ nghĩa đen và sử dụng các từ chỉ, có thể kém an toàn. Hiển thị những gì có thể xảy ra khi các mật khẩu yếu được sử dụng hoặc mật khẩu được chia sẻ. Siêng năng xây dựng nhận thức người sử dụng của các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội.

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 52 7   Download

 • (Viết tắt An là một từ được tạo ra từ viết tắt của cụm từ một ví dụ, ASCII là một từ viết tắt của Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin.) Sử dụng ký tự chấm câu với các từ riêng biệt hoặc các từ viết tắt. Thay đổi mật khẩu mỗi 6 đến 12 tháng. Sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 39 7   Download

 • chương trình thực sự là tải và chạy với gốc hoặc đặc quyền của người sử dụng khác. Điều này được thực hiện để người dùng có thể chạy chương trình, và chương trình có thể cập nhật mật khẩuBản quyền © năm 2001 của công ty McGraw-Hill. Tất cả các quyền.

  pdf44p kennguyen8 10-11-2011 42 7   Download

 • Thực thi (hoặc khuyến khích sử dụng) một chính sách tạo mật khẩu mạnh bao gồm các tiêu chí sau: Sử dụng lá thư trên và chữ thường, ký tự đặc biệt, và con số. (Không bao giờ sử dụng chỉ số mật khẩu có thể bị bẻ khóa một cách nhanh chóng..) Từ viết sai hoặc tạo ra các từ viết tắt từ một trích dẫn nội dung bài viết này hay dạng câu.

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 41 6   Download

 • Có một vài biến thể / code tận dụng lợi thế của các loại lỗ hổng Cisco IOS mật khẩu 7. Tất cả các biến thể crack Cisco IOS loại 7 mật khẩu, tuy nhiên, sự khác biệt chính trong các biến thể là ngôn ngữ lập trình, trong đó họ được mã hóa. Đánh giá từ số lượng các biến thể có sẵn,

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 38 5   Download

 • setuid (người sử dụng ID) setgid (nhóm ID) setuid và SetGIF được yêu cầu khi người dùng chạy một chương trình có nhu cầu truy cập đầy đủ vào hệ thống thực hiện nhiệm vụ của mình . Ví dụ, khi người dùng gọi chương trình passwd cô mật khẩu,

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 34 5   Download

 • nó sẽ dẫn chúng ta tin tưởng rằng chương trình mã hóa được sử dụng trong Cisco IOS loại 7 mật khẩu không phải là rất mạnh mẽ.Chứng minh làm thế nào để tạo mật khẩu an toàn. Bạn có thể muốn đề cập đến chúng như mã vượt qua hoặc cụm từ vượt qua

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 43 4   Download

 • TCP cổng 111 nếu bạn muốn lọc tất cả lưu lượng truy cập RPC. • Hãy chắc chắn rằng / etc / xuất khẩu và / etc / file hosts.allow được cấu hình đúng cách để giữ cho thế giới bên ngoài mạng của bạn.Trong Linux, các loại tập tin đặc biệt cho phép các chương trình để chạy với quyền của chủ sở hữu tập tin của:

  pdf38p kennguyen8 10-11-2011 37 4   Download

 • để thể hiện một sự kết hợp của một tiền tố địa chỉ mạng cấp dưới và một loạt các ID mới, do đó tốt hơn sử dụng các bit sở tại. Hãy xem xét một mạng lớp B có 65.534 máy chủ có thể. Một bộ phận mạng của 65.534 máy chủ được kỹ thuật có thể,

  pdf38p kennguyen8 08-11-2011 23 8   Download

 • In October 2005, an Angelina County, Texas, court held a woman accountable in an automobile crash that resulted in the death of her 1-month-old son who was not properly restrained in the vehicle. The woman forgot the child’s car seat and let a friend hold the child in her lap while a 14-year-old, unlicensed, uninsured driver drove the vehicle. The car slammed into an oncoming pickup truck and rolled over, killing the boy. The woman pleaded guilty to negligent homicide charges and was sentenced to a deferred three-year prison sentence and is required to attend...

  pdf0p nhacchovina 23-03-2013 30 7   Download

 • , vì vậy bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng phương pháp này EAP được hỗ trợ trong hệ thống điều hành Microsoft XP. Bạn có thể tìm thấy những phần mềm supplicant cần thiết cho các loại EAP khác nhau ở ba nơi khác nhau: Trong hệ thống điều hành của bạn:

  pdf38p kennguyen8 08-11-2011 39 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản