Hacking webservers

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hacking webservers
  • Mục tiêu tìm hiểu về: mã nguồn mở kiến trúc webserver, kiến trúc webserver IIS, tại sao máy chủ web bị tổn thương?, tác động của cuộc tấn công webserver, mối đe dọa webserver, tấn công ứng dụng web, phương pháp tấn công webserver, công cụ tấn công webserver, biện pháp đối phó, làm thế nào để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công webserver, patch management là gì?, công cụ patch management, bảo mật webserver, webserver pen testing.

    pdf73p mandtit 05-09-2014 111 40   Download

  • Tham khảo bài thuyết trình 'module 12 - hacking webservers', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf73p hoangtumayman 20-08-2012 57 30   Download

  • Web server can refer to either the hardware (the computer) or the software (the computer application) that helps to deliver Web content that can be accessed through the Internet

    pdf0p doilan 25-01-2013 25 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản