intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm Hash không va chạm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hàm Hash không va chạm
  • Giáo trình Mật mã và ứng dụng - Chương 7: Các hàm Hash, trình bày các nội dung cơ bản: các chữ kí và hàm Hash, hàm Hash không va chạm, hàm hash logarithm rời rạc, các hàm hash mở rộng, 8 nhãn thời gian. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Công nghệ thông tin.

    pdf24p thghuynhvan95 22-04-2014 48 11   Download

  • Chúng ta đã thấy rằng, hệ thống mã khoá công khai có −u điểm hơn hệ thống mã khoá riêng ở chỗ không cần có kênh an toμn để trao đổi khoá mật. Tuy nhiên, đáng tiếc lμ hầu hết các hệ thống mã khoá công khai đều chậm hơn hệ mã khoá riêng, chẳng hạn nh− DES. Vì thế thực tế các hệ mã khoá riêng th−ờng đ−ợc dùng để mã các bức điện dμi. Nh−ng khi đó chúng ta lại trở về vấn đề trao đổi khoá mật....

    pdf12p vvnghi 06-05-2011 118 27   Download

  • Mặc dù MD4 vẫn chưa bị phá song các phiên bản yếu cho phép bỏ qua hoặc vòng thứ nhất hoặc thứ ba dều có thể bị phá không khó khăn gì. nghĩa là dễ dàng tìn thấy các va chạm đối với các phiên bản chỉ có hai vòng.

    pdf6p phuochau20 03-06-2011 41 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hàm Hash không va chạm
p_strCode=hamhashkhongvacham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2