intTypePromotion=4
ADSENSE

Hàm ý chính sách kinh tế Việt Nam

Xem 1-20 trên 74 kết quả Hàm ý chính sách kinh tế Việt Nam
 • Dưới đây là bài viết Chủ nghĩa tự do mới về tương quan nhà nước - thị trường và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; bài viết nêu lên nhà nước và thị trường - 2 lực lượng hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, biểu hiện của tương quan nhà nước - thị trường.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 32 3   Download

 • Bài viết Mất cân bằng kinh tế: Mô hình, chính sách điều chỉnh và hàm ý chính sách cho Việt Nam khái quát một số mô hình và nghiên cứu về cân bằng và mất cân bằng kinh tế vĩ mô trên thế giới, qua đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho VN.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 30 1   Download

 • Đề tài này vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi để bàn luận về vấn đề lạm phát, chứng khoán Việt Nam. Từ nguyên nhân cho đến những khuyến nghị sẽ được trình bày và đưa ra khi nghiên cứu lý thuyết bộ ba ở khía cạnh lý luận và thực tiễn. Đề tài nghiên cứu được trình bày gồm những nội dung sau: chương 1 lý thuyết bộ ba bất khả thi và các hàm ý cho Việt Nam, chương 2 bài học từ người láng giềng phía Bắc - Trung Quốc Đại Lục, chương 3 các vấn đề thực tiễn ở Việt Nam, chương 4 định lượng các mối quan hệ kinh tế vĩ mô ở Việt Nam, chương 5 con đường nào cho chính sách kinh tế Việt Nam.

  pdf98p khongxinhkhngodep 03-07-2014 160 45   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam trình bày lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát; thực trạng ở Việt Nam; một vài hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 55 3   Download

 • Bài viết Hiệu ứng nợ công với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày về kinh nghiệm quản lý nợ công tại một số quốc gia; từ đó, đưa ra khuyến nghị chính sách cho VN trong thời gian tới nhằm cải thiện tình hình nợ công hiện nay.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 36 5   Download

 • Tóm tắt luận án: Phân tích tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành kinh tế. Chương 2: thiết kế nghiên cứu. Chương 3: đánh giá tác động của các chính sách thuế đến cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam. Chương 4: hàm ý chính sách. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf27p dtphuongg 05-09-2018 49 6   Download

 • Bài viết "Viễn cảnh kinh tế năm 2011 và hàm ý chính sách" thảo luận những vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của Việt Nam trong năm 2010, đồng thời cung cấp hai kịch bản dự báo về viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2011.

  pdf29p nhanmotchut_2 06-10-2016 23 1   Download

 • Bài nghiên cứu "Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách" gồm có những nội dung chính sau: Viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2010, Khuyến nghị chính sách: Chính sách trong ngắn hạn, chính sách trong trung hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p nhanmotchut_2 06-10-2016 16 1   Download

 • Bài viết "Lạm phát - đình đốn" trong một vòng luẩn quẩn và hàm ý chính sách nhận diện tình hình kinh tế VN; tìm nút thắt và tháo gỡ. Bài viết hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những ngành có liên quan.

  pdf4p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 19 1   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày Trong những năm gần đây, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh đang dần trở thành xu thế phát triển của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dangthitrangtrang 07-05-2018 31 1   Download

 • Nghiên cứu này được xây dựng nhằm mục đích tổng hợp lý thuyết cùng những diễn biễn và phản ứng chính sách thực tế từ các cuộc khủng hoảng nợ lớn trong lịch sử cũng như cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu gần đây nhằm đưa ra được một cái nhìn toàn cảnh về khủng hoảng nợ công.

  pdf71p nhanmotchut_2 06-10-2016 59 11   Download

 • Chiến lược kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hay còn được biết đến với tên gọi chiến lược Abenomics là bước đi táo bạo của Chính phủ Nhật Bản nhằm thoát khỏi thời kỳ giảm phát kéo dài, đẩy mạnh sự phục hồi của nền kinh tế. Nội dung căn bản của chiến lược này bao gồm bộ ba chính sách tiền tệ mạnh mẽ, chính sách tài khóa (CSTK) linh hoạt và chính sách phát triển, khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân, tái cơ cấu kinh tế. Với tư cách là một trong ba mũi tên trong chiến lược Abenomics, CSTK đã góp phần mang lại những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế Nhật Bản.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 58 5   Download

 • Trong quá trình cải cách nhà nước theo hướng gần dân hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân đang diễn ra hiện nay, một yêu cầu bức thiết đặt ra ở nhiều nước trên thế giới là nâng cao vai trò của nhà nước trong quản lý và cung ứng dịch vụ công. Bài viết phân tích kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ công của một số nước trên thế giới và rút ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. 

  pdf7p manutd1907 01-07-2015 160 34   Download

 • Với những nỗ lực kích thích kinh tế trong năm 2009 và sự phục hồi kinh tế đang ngày càng rõ ràng của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2010 có nhiều cơ sở để thoát khỏi chu kỳ thu hẹp, hướng tới một thời kỳ tăng trưởng cao hơn. So với năm 2009, nhiều yếu tố nền tảng của nền kinh tế sẽ được cải thiện trong năm 2010, trong đó phải kể đến sự phục hồi của cầu đầu tư và cầu tiêu dùng trong nước. Cầu xuất khẩu cũng sẽ phục hồi đáng kể do kinh...

  pdf35p conrepcon 13-04-2012 58 14   Download

 • Với mục tiêu đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp phân tích mô hình đã cho thấy tầm quan trọng của vốn nhân lực như một nhân tố quyết định sự thành công của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến hoạt động của nền kinh tế trong ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.

  pdf7p manutd1907 02-07-2015 97 11   Download

 • Bài viết Điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kỳ kinh tế thế giới: Hàm ý cho Việt Nam nghiên cứu một vài trường hợp điều hành chính sách tài khóa trên thế giới gắn với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế thế giới; rút ra bài học và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 53 7   Download

 • Bài viết Vai trò giảm nghèo của kiều hối trong khủng hoảng kinh tế: Trường hợp Việt Nam trình bày tổng quan về kiều hối và người VN ở nước ngoài, tác động của kiều hối đến tình trạng nghèo; kết luận và hàm ý chính sách.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 41 6   Download

 • Bài viết Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước và vùng lãnh thổ Châu Á, Đài Loan và Trung Quốc được coi là hai nền kinh tế đạt được nhiều thành công trong công nghiệp hóa nông thôn.

  pdf8p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 47 6   Download

 • Luận án nghiên cứu phân tích thực trạng quá trình tái cân bằng ngân sách của chính phủ Mỹ qua các thời kỳ, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Obama, xem xét những vấn đề đặt ra từ xu hướng ngân sách của chính phủ Mỹ trong tương lai đối với kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới, từ đó rút ra những hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf180p sutihana 06-12-2016 52 5   Download

 • Bài viết khắc họa và đánh giá một cách tổng thể nhất về “bức tranh” kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2017 và dự báo triển vọng năm 2018, từ đó đưa ra một số hàm ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là có khởi sắc và chuyển biến tích cực nhất từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng vững của các nền kinh tế chủ chốt, thương mại toàn cầu đạt kết quả khả quan, và điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi.

  pdf15p truongtien_08 06-04-2018 52 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàm ý chính sách kinh tế Việt Nam
p_strCode=hamychinhsachkinhtevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2