intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạn chế kiểm toán độc lập

Xem 1-20 trên 22 kết quả Hạn chế kiểm toán độc lập
 • Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính cuả doanh nghiệp, tổ chức khi có yêu cầu của các đơn vị này” (Nghị định 105/2004/NĐ-CP)

  ppt9p hanamy 11-10-2010 411 162   Download

 • Bài viết thực hiện đo lường mức độ ảnh hưởng của giá phí kiểm toán đến chất lượng DVKTĐL tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất giải pháp nhằm hạn chế xu hướng cạnh tranh bằng giá phí kiểm toán thấp giữa các công ty kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng DVKTĐL tại Việt Nam.

  pdf8p hieutinhcotu 19-06-2017 47 5   Download

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước và quốc tế, và sự ra đời ngày càng nhiều của các công ty kiểm toán độc lập đã tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực kiểm toán. Điều đó đã yêu cầu các công ty kiểm toán phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạn chế rủi ro kiểm toán ở mức thấp nhất. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chi phí và...

  pdf7p coxetuanloc 09-01-2013 83 23   Download

 • Trước thực trạng nhiều công ty kiểm toán độc lập gặp rất nhiều rủi ro sau khi chấp nhận khách hàng kiểm toán, bài viết đề cập một số quy định trong hệ thống văn bản pháp quy như luật kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, các quy định của các hội nghề nghiệp về kiểm toán ở Việt Nam và trên thế giới về quy trình đánh giá rủi ro, chấp nhận khách hàng kiểm toán.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 95 9   Download

 • Kiểm toán là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán độc lập mới chỉ bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 90, xuất phát từ nhu cầu tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường. Nếu như trong những ngày đầu chất lượng kiểm toán còn nhiều hạn chế, thì hiện nay, trước những đòi hỏi cấp bách của thị trường chất lượng kiểm toán đã được nâng cao lên một tầm cao mới....

  pdf62p tuoanh05 03-08-2011 187 67   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,...

  pdf22p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 148 13   Download

 • Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.Công tác kiểm toán do cơ quan chuyên môn gồm các chuyên gia có trình độ nghiệp vụ thích hợp được pháp luật thừa nhận hoặc các công ty kiểm toán độc lập thực hiện....

  pdf32p cr7cr9 27-04-2011 324 111   Download

 • Việc kiểm toán độc lập chỉ ra những số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) 6 tháng đầu năm nay tại nhiều DN niêm yết cho thấy tính độc lập, minh bạch của các công ty kiểm toán ngày càng cao. Điều này có được do nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán được nâng lên. Nhưng để hạn chế tình trạng này cần có chế tài để các DN hạn chế việc công bố số liệu trước kiểm toán có lợi cho DN (lãi ít thì...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 58 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf10p noel_vui 14-11-2012 41 1   Download

 • Máy tạo hàm là một công cụ không thể thiếu để kiểm tra và sữa chữa các thiết bị điện tử cũng như được áp dụng trong phòng thực hành điện tử. Nó là một trong những thiết bị đo. Không có máy tạo sóng, ta hoàn toàn phụ thuộc vào các tín hiệu do các thiết bị cần thử gây ra, và bị hạn chế chỉ ở các tín hiệu không rõ. Có nghĩa là không kiểm tra được tần số, biên độ, dạng hoặc độ điều biến của tín hiệu và không có cách gì để đưa tín......

  doc0p basso 16-03-2009 938 274   Download

 • Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu khai thác, kinh doanh nước sạch. Tuy nhiên, thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về chi phí doanh thu ở Công yt còn một số hạn chế, bất cập về môi trường kiểm soát, chưa đảm bảo cung cấp thông tin cho nhà quản lý

  pdf13p sunshine_10 27-07-2013 95 24   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nước ta đã đi vào thực hiện hạch toán độc lập đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Chính điều này các doanh nghiệp phải từng bước nâng cao công tác quản lý, tăng cường hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.

  pdf98p sang_som 25-04-2013 79 21   Download

 • Dịch vụ Logistics là một quá trình “trọn gói” từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hàng hóa... đến nơi tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng, nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn, liên tục và hiệu quả với chi phí thấp. Logistics bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau từ vận tải, xếp dỡ, kho bãi... Cả nước hiện có 600 DN hoạt động trong lĩnh vực này. Logistics với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau góp phần giảm giá thành hàng hóa xuất khẩu, tăng cạnh tranh của hàng hóa và dịch...

  doc18p 9704193100065658 07-08-2010 1080 459   Download

 • Định nghĩa: chính sách tiền tệ (money policy) do NHTW hoạch đinh và thực thi nhawmg o0onr định tiền tệ QG. Nếu NHTW phụ thuộc chính thuộc CP chì nếu có vấn đề lớn đến phải trình Quốc hội hoặc CP. Nếu NHTW là độc lập thì không phải trình CP. Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương để đạt được những mục đích đặc biệt- như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng...

  doc41p hanhmc4389 09-12-2010 544 323   Download

 • Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thi trường chứng khoán. Ở Việt Nam, theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của UBCKNN, CTCK là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán. Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thi trường chứng khoán. Ở Việt Nam, theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng...

  doc32p trankieuoanh 20-12-2009 307 160   Download

 • Tiết 49 VB: BÀI TOÁN DÂN SỐ.I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:..- Biết đọc – hiểu một văn bản nhật dụng...- Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của.sự phát triển loài người...- Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết.phục của bài viết...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “Tồn tại hay không tồn tại” của loài.người...- Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một câu.chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn...2.

  doc11p ducviet_58 07-08-2014 384 40   Download

 • ARLIN M. ADAMS Văn phòng Ghi chú Luật sư độc lập với Báo cáo của Chi Lưu ý 1 - Các chính sách kế toán đơn vị báo cáo: Báo cáo kèm theo chi phí trình bày chi tiêu của Văn phòng Luật sư độc lập - Arlin M. Adams (OIC-Adams) trong 6 tháng kết thúc 30 Tháng 9, 1993. Những tuyên bố của chi phí bao gồm chi phí chỉ được thực hiện từ chiếm đoạt vĩnh viễn không xác định thời hạn, cho các văn phòng của luật sư độc lập được chế biến thông qua Văn phòng...

  pdf12p meobu1 09-01-2012 31 2   Download

 • ARLIN M. ADAMS Văn phòng Ghi chú Luật sư độc lập với Báo cáo của Chi Lưu ý 1 - Các chính sách kế toán đơn vị báo cáo: Báo cáo kèm theo chi phí trình bày chi tiêu của Văn phòng Luật sư độc lập - Arlin M. Adams (OIC-Adams) trong 6 tháng kết thúc 30 Tháng 9, 1993. Những tuyên bố của chi phí bao gồm chi phí chỉ được thực hiện từ chiếm đoạt vĩnh viễn không xác định thời hạn, cho các văn phòng của luật sư độc lập được chế biến thông qua Văn phòng...

  pdf12p meobu5 15-01-2012 27 2   Download

 • Tuần hoàn: một hệ thống xử lý nước thay thế một nguồn nước thô để tạo lại một chất lượng nước phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Là hệ thống tái sử dụng nước bằng xử lý cơ học, sinh học và hóa học. Thay thế một nguồn nước bị hạn chế, tăng sản lượng cá.An toàn kiểm soát mầm bệnh. Kiểm soát nhiệt độ nước và tiết kiệm năng lượng. Cải thiện điều khiển hậu cần của việc sản xuất độc lập với điều kiện của địa phương. Cải thiện và tối ưu hoá tốc độ tăng...

  ppt65p nguyentainang1610 15-03-2010 542 193   Download

 • Điều chỉnh động cơ là việc xác lập các giá trị các thông số mà với chúng trong các điều kiện bình thường động cơ phát ra công suất định mức khi số vòng quay toàn bộ và khi các chỉ tiêu kiểm tra sự làm việc của tất cả các xy lanh không ra ngoài giới hạn đã cho trong thuyết minh.

  doc49p vannghiamt07 08-07-2010 87 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạn chế kiểm toán độc lập
p_strCode=hanchekiemtoandoclap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản