intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàng bán bị trả lại

Xem 1-20 trên 208 kết quả Hàng bán bị trả lại
 • Công văn 4722/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hàng bán bị trả lại

  pdf2p kevintu 14-08-2009 77 11   Download

 • Công văn số 4848/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 81366/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp hàng bán bị trả lại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 1 0   Download

 • TK này dùng để phản ánh giá trị của số SP, HH bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách.

  doc2p 240684 19-11-2009 512 88   Download

 • Giá mua ghi trên hoá đơn: Là giá chưa thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, là giá đã bao gồm thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Chi phí thu mua: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, bến bãi, lắp đặt chạy thử… Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương mại, giảm giá hang bán, hang bán bị trả lại.

  doc10p longtuyet90 22-01-2010 414 85   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản làm giảm trừ ( 03 = 05 + 06 + 07) + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK , thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 2.

  pdf14p bichtram858 18-04-2011 71 18   Download

 • Công văn 1231/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu bị trả lại

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 144 14   Download

 • (6) Hạch toán hàng bán bị trả lại : Bán năm trước trả lại năm nay Bán kỳ trước trả lại kỳ này Bán kỳ này trả lại kỳ trước TK 632 TK 155, 1561, 154 ‘gccb’ 152 ‘phế liệu’ (6b) Giá vốn của hàng đã tiêu thụ bị trả lại TK 111, 112, 131 TK 531 TK 511 (6b) tổng tiền Giá bán của trả lại KH hàng bị trả lại (6c) cuối kỳ kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại TK 3331 Giảm VAT Phải nộp TK 111, 112 TK 641 (6d) chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại TK...

  pdf12p ttcao1 28-07-2011 61 10   Download

 • Theo phương pháp khấu trừ 133 Khấu trừ thuế GTGT 111, 112, 131 Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại 521 711 Một số khoản thuế được ngân sách Nhà nước hoàn lại ghi tăng thu nhập khác 111,

  pdf5p phuoctam23 06-06-2011 47 3   Download

 • Tài liệu "Danh mục các bảng" trình bày sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm, sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng và sơ đồ hạch toán doanh thu dùng để biếu, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ. Mời các bạn tham khảo!

  doc2p zingger2 13-10-2018 22 0   Download

 • Công văn số 4593/TCT-KK năm 2019 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanqiren 28-05-2020 5 0   Download

 • Công văn số 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 2 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty.

  pdf124p vinhtruongbka 28-05-2014 1564 468   Download

 • Phân biệt Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán. Dựa vào các văn bản: 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC. Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực

  doc3p dangthetan 10-01-2011 1245 233   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên...

  pdf46p misadu 06-07-2010 353 146   Download

 • Những chức năng cơ bản của phân hệ hàng tồn kho Bao gồm theo dõi tất cả các loại hàng tồn kho tại từng công đoạn của quá trình sản xuất, hạch toán các hạng mục khác nhau trong một biên bản nhận hàng hoặc biên bản giao hàng đơn lẻ, theo dõi phế phẩm, theo dõi hàng bán bị trả lại, theo dõi địa điểm của Hàng tồn kho và ở từng công đoạn/quy trình sản xuất, và điều chỉnh thủ công đối với số lượng và giá trị Hàng tồn kho. ...

  pdf5p hongnhung_4 25-02-2011 235 107   Download

 • 8.1. Các khái niệm cơ bản 8.1.1. Hoạt động doanh thu Hoạt động doanh thu là lĩnh vực kinh doanh tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Hoạt động doanh thu của doanh nghiệp gồm 2 loại: + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh (doanh thu thuần): Là tất cả tiền bán sản phẩm hàng hoá, cung ứng dịch vụ sau khi trừ đi các khoản triết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (có chứng từ hợp lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã hay chưa thu tiền). ...

  pdf18p samsara246 27-04-2011 240 38   Download

 • Có TK111,112,131 Số tiền phải trả cho người mua Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bị trả lại Nợ TK156(156.1) Nợ TK157 Có TK632 Giá mua của hàng hoá bị trả lại Giá mua của hàng hoá bị trả lại còn gửi bên bán Giá vốn của hàng bị trả lại 2.2.2.2.Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá a.Hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng hoá bán trực tiếp cho người mua Khi nhận xong hàng hoá tại kho của doanh nghiệp bên mua ký vào chứng từ bán hàng,lúc này hàng hoá đã xác định tiêu thụ,kế toán phản...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 97 32   Download

 • Mục tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu?

  pdf9p skkndayhoc 26-09-2011 109 23   Download

 • Gồm hai mặt hàng chính là Máy tính(để bàn, xách tay) và Máy in Hàng hóa có giá trị lớn, lắp rắp nguyên chiếc, không có bán thành phẩm. Là măt hàng dễ chịu tác động của phát triển công nghệ, xu thế và tâm lý người tiêu dùng, sản phẩm thay thế, tính tiện lợi dẫn tới lỗi thời giảm giá trị của sản phẩm. Chất lượng khó kiểm định Yêu cầu bảo quản cao(nơi khô ráo, thoáng mát…) Sản phẩm đa dạng về chủng loại, hình thức, chức năng kiểu dáng, màu sắc Hàng bán bị trả lại: do kỹ thuật không tốt, chất...

  doc103p hoangquoctrung1991 31-07-2012 83 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàng bán bị trả lại
p_strCode=hangbanbitralai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2