intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạt nano từ tính

Xem 1-20 trên 104 kết quả Hạt nano từ tính
 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức...

  pdf13p tuanlocmuido 13-12-2012 80 18   Download

 • Trong nghiên cứu này, curcumin kháng ung thư tẩm lên các hạt nano từ tính (Fe3O4) đã được biến tính bằng (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES). Các hạt nano từ này được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR) và kỹ thuật từ kế mẫu rung (VSM).

  pdf8p jangni 13-04-2018 43 3   Download

 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt sắt (III) acetylacetonate (Fe(acac)3) trong dung môi hữu cơ, sau đó chuyển pha và bọc bằng poly acrylic acid (PAA). Các đặc trưng của mẫu bột và mẫu chất lỏng được khảo sát bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FTIR), kỹ thuật từ kế mẫu rung (VSM) và phân tích nhiệt (TGA).

  pdf8p visamurai2711 23-07-2019 18 2   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung về ứng dụng các hạt nano từ tính trong điều trị ung thư, các phương pháp tổng hợp vật liệu ferrite, tổng hợp cobalt ferrite pha tạp kẽm bằng phương pháp đồng kết tủa và khả năng sinh nhiệt của các hạt nano từ tính. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nutifooddau 18-01-2019 44 4   Download

 • Bài này trình bày tổng quan về các phương pháp chế tạo của hạt nanô và ứng dụng trong y sinh học. Hạt nanô từ tính có thể được chế tạo theo hai nguyên tắc: vật liệu khối được nghiền nhỏ đến kích thước nanô và hình thành hạt nanô từ các nguyên tử. Phương pháp thứ nhất gồm các phương pháp nghiền và biến dạng như nghiền hành tinh, nghiền rung. Phương pháp thứ hai được phân thành hai loại là phương ...

  pdf9p ntgioi120403 06-11-2009 369 181   Download

 • Tài liệu tham khảo Ứng dụng hạt nano từ tính ô xít sắt

  pdf19p trungdc007 16-10-2010 194 73   Download

 • Công nghệ nanô đang thay làm thay đổi cuộc sống của chúng ta nhờ vào khả năng can thiệp của con người tại kích thước nanô mét, tại đó, vật liệu nanô thể hiện rất nhiều tính chất đặc biệt và lý thú [1]. Một nhánh quan trọng của công nghệ nanô, đó là lý sinh học nanô, trong đó, vật liệu nanô được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh. Lý sinh học nanô đã và đang được nghiên cứu rất mạnh mẽ nhờ vào khả năng ứng dụng rất linh hoạt và hiệu quả của vật...

  pdf18p xuantruong 12-06-2009 917 369   Download

 • Các hạt nano từ tính (Zn0,5M0,5) với M là Mn, Co, Ni) và FeO.FeO3 đã được nghiên cứu chế tạo tương ứng bằng phương pháp sol-gel, vi nhũ tương kết hợp quá trình thủy nhiệt nhằm điều khiển kích thước hạt. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và độ bền pha tinh thể như nồng độ, nhiệt độ, pH, tốc độ thủy phân... được nghiên cứu. Một số tính chất từ của hạt nano từ tính được khảo sát theo sự biến đổi của kích thước hạt. Các hạt nano từ tính này được sử dụng để chế tạo chất lỏng từ trong các môi trường phân cực và không phân cực cho các ứng dụng của sinh học và mực in.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 136 16   Download

 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức hệ hạt-thuốc.

  pdf13p uocvong01 24-09-2015 53 7   Download

 • Luận án bao gồm phần mở đầu, 3 chương nội dung cùng phần mở đầu và kết luận. Cụ thể như sau: Chương 1 - Hiệu ứng đốt nóng cảm ứng từ của chất lỏng hạt nano từ, Chương 2 - Kết quả tính toán công suất đốt nóng cảm ứng từ theo mô hình lý thuyết đáp ứng tuyến tính, Chương 3 - Thực nghiệm kiểm chứng kết quả tính toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf162p xacxuoc4321 08-07-2019 9 2   Download

 • Luận án nhằm chế tạo các hệ hạt nano (điện môi, ferrites, sắt từ, kim loại) và các hệ hạt nano tổ hợp của chúng. Tìm quy trình công nghệ tối ưu, phù hợp cho việc chế tạo các mẫu hấp thụ. Khảo sát các tính chất cơ bản của các vật liệu nano chế tạo. Đo đạc và nghiên cứu các hiệu ứng hấp thụ sóng vi ba trong các hệ hạt nano từ-điện môi, các cơ chế hấp thụ và sự phụ thuộc của tính chất hấp thụ vào các thông số của vật liệu, từ đó tìm giải pháp nâng cao khả năng hấp thụ cũng như điều chỉnh các tham số hấp thụ.

  pdf28p xacxuoc4321 09-07-2019 29 2   Download

 • Mục tiêu của luận án tập trung vào hai vấn đề sau: (i) Nghiên cứu các đặc trưng đốt nóng của chất lỏng hạt nano từ và các yếu tố ảnh hưởng lên chúng dựa trên kỹ thuật tính toán bằng số, (ii) Từ các kết quả tính toán, thực hiện nghiên cứu bằng thực nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vật lý lên đặc trưng hiệu ứng MIH trên hai hệ mẫu CoFe2O4 và MnFe2O4 nhằm so sánh với các tính toán lý thuyết thu được.

  pdf24p xacxuoc4321 08-07-2019 5 0   Download

 • Vật liệu nano được chế tạo bằng hai phương pháp: phương pháp từ trên xuống (top-down) và phương pháp từ dưới lên (bottom-up). Phương pháp từ trên xuống là phương pháp tạo hạt kích thước nano từ các hạt có kích thước lớn hơn; phương pháp từ dưới lên là phương pháp hình thành hạt nano từ các nguyên tử. Phương pháp từ trên xuống Nguyên lý: dùng kỹ thuật nghiền và biến dạng để biến vật liệu thể khối với tổ chức hạt thô thành cỡ hạt kích thước nano. ...

  pdf6p heoxinhkute5 16-11-2010 813 174   Download

 • Hạt nanô ôxit sắt siêu thuận từ Fe3O4 có nhiều ứng dụng quan trọng trong y sinh học như làm tác nhân tăng độ tương phản trong ảnh cộng hưởng từ hạt nhân, phân tách và chọn lọc tế bào, hiệu ứng đốt nhiệt và phân phát thuốc, vv... Tất cả các ứng dụng trong y sinh đòi hỏi các hạt nanô từ phải có từ độ bão hoà lớn, kích thước hạt dưới 100 nm với phân bố kích thước hạt nhỏ. Hệ hạt nanô từ Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa, có kích thước...

  pdf7p tuanloc_muido 11-12-2012 194 44   Download

 • Vật liệu từ Nano nêu lên khái quát về vật liệu từ oxit, vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng (cấu trúc của Ferrite từ cứng, cấu trúc Nano từ cứng, một số phương pháp kiểm tra những thông số từ trong công nghiệp, các phương pháp chết tạo hạt nano từ tính, vật từ Nano Oxide,...).

  pdf55p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 50 11   Download

 • Các hạt ferít với kích thước nanô đã được tổng hợp từ một thể huyền phù của Fe(OH)2 (pH=7.6-8.0) tại nhiệt độ phòng với chất ôxy hóa H2O2. Các hạt nanô này có cấu trúc spinel trung gian giữa Fe3O4 và γb-Fe2O3. Kích thước của hạt cỡ 7-9nm. Độ từ hóa bão hòa cỡ 65 emu/g. Vì vậy các hạt ferít được tổng hợp theo phương pháp này sẽ cải thiện được hiệu suất của việc phân ly bằng phương pháp từ. Do việc tổng hợp được thực hiện ở nhiệt độ phòng với điều kiện trung tính (pH=7.1-7.8), nên rất phù hợp với hầu hết các phân tử có hoạt tính sinh học (chẳng hạn các kháng thể, các protein...).

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 47 6   Download

 • Luận án nghiên cứu với các nội dung: các hiện tượng và vật liệu hấp thụ sóng vi ba; kỹ thuật thực nghiệm; tính chất hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt nano điện môi La1,5Sr0,5NiO4; công nghệ chế tạo và tính chất hấp thụ sóng vi ba của các hạt nano kim loại Fe; công nghệ chế tạo và tính chất hấp thụ sóng vi ba của một số hệ hạt nano tổ hợp điện môi/sắt từ, ferrite. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chắc các nội dung nghiên cứu của đề tài.

  pdf156p xacxuoc4321 09-07-2019 7 1   Download

 • Các hạt nano ormosil được tổng hợp bằng phương pháp Stöber từ precursor Methyltriethoxysilane CH3Si(OC2H5)3 (MTEOS). Hạt nano ormosil pha tâm mầu Rhodamine B (RB) dạng cầu, phân tán trong nước, kích thước vài chục nano mét, có các nhóm chức năng như -NH2, -SH, -OH trên bề mặt. Hạt được bọc bằng bovine serum albumin (BSA). Các hạt nano huỳnh quang được gắn kết với các kháng thể đặc hiệu vi khuẩn Escherichia coli O157:H7. Vi khuẩn E.Coli O157:H7 được đánh dấu huỳnh quang bằng hạt nano ormosil thông qua tương tác và nhận biết đặc hiệu kháng nguyên - kháng thể.

  pdf9p cumeo2425 02-07-2018 31 0   Download

 • Phân tách tế bào sử dụng các hạt nanô từ tính là một trong những phương pháp thường được sử dụng. • Các hạt nano từ tính dùng trong y – sinh học thường có dạng chất lỏng từ, còn gọi là nước từ, gồm 3 phần: hạt nano từ tính, chất hoạt hóa bề mặt và dung môi • Ưu điểm của hạt nano từ tính: + Kích thước : 1-100nm + Bề mặt: có khả năng tương thích với các thực thể sinh học + Tính chất vật lý: có thể thao tác bằng từ trường (điều khiển bằng từ trường ngoài)...

  ppt42p ongiabi 23-02-2013 299 85   Download

 • Ngày nay, khoa học và công nghệ nano được xem là lĩnh vực công nghệ mới. Ngành khoa học này phát triển rất nhanh chóng chế tạo ra vật liệu có kích thước rất bé (trong khoảng từ 0.1 – 100nm ). Loại vật liệu này có nhiều tính chất mới lạ do hiệu ứng kích thước. Chế tạo hạt nano có kích thước theo yêu cầu và phân bố hẹp là mục tiêu của các công trình nghiên cứu. Vì, trong vật liệu nano thông số kích thước là rất quan trọng ảnh hưởng đến đặc tính của chúng...

  pdf73p truongphiphi 31-08-2013 261 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạt nano từ tính
p_strCode=hatnanotutinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2