intTypePromotion=4
ADSENSE

Hệ phân lớp mờ

Xem 1-20 trên 575 kết quả Hệ phân lớp mờ
 • Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và HPLM dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa ĐSGT mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. Kết quả thực nghiệm với 10 tập dữ liệu mẫu chuẩn cho thấy phương pháp lượng hóa ĐSGT mới mềm dẻo hơn và cho kết quả tốt hơn.

  pdf13p dieutringuyen 07-06-2017 40 1   Download

 • Luận án được bố cục thành các phần: Mở đầu, 3 chương, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục. Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ dựa trên tri thức luật ngôn ngữ mờ và ĐSGT, chương 2 trình bày phương pháp mở rộng lý thuyết ĐSGT, chương 3 trình bày đề xuất thiết kế hiệu quả hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ với ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ được xác định dựa trên ĐSGT bằng kỹ thuật tính toán mềm.

  pdf153p hanh_tv26 03-04-2019 17 4   Download

 • Mục tiêu đặt ra của luận án: Thứ nhất là mở rộng ĐSGT để làm cơ sở hình thức toán học cho việc sinh lõi của các tập mờ gán cho các từ ngôn ngữ, cụ thể là lõi của tập mờ hình thang và ứng dụng giải bài toán thiết kế tự động cơ sở luật cho hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ. Thứ hai là nghiên cứu thiết kế hiệu quả hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ với ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ được xác định dựa trên ĐSGT dựa trên kỹ thuật tính toán mềm.

  pdf27p hanh_tv26 03-04-2019 22 0   Download

 • Trong khóa luận này tôi áp dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) để bước đầu cải tiến hiệu quả phân lớp của phương pháp minimax probability machine (MPM). Phần đầu tôi xin giới thiệu tổng quan về khái niệm khai phá dữ liệu. Tiếp đó, tôi sẽ trình bày về cơ sở lý thuyết của thuật toán di truyền và phương pháp phân lớp minimax probability machine. Cuối cùng, tôi sẽ mô tả chi tiết về quá trình xây dựng hệ thống có ứng dụng thuật toán di truyền trong phân lớp minimax probability machine để chuẩn đoán bệnh...

  pdf58p chieu_mua 24-08-2012 223 109   Download

 • Nội dung của khóa luận được tổ chức thành ba chương như sau: Chương 1: Trình bày bài toán phân lớp quan điểm, nhiệm vụ của bài toán phân lớp quan điểm. Chương 2: Trình bày về mô hình và thuật toán Entropy cực đại cho bài toán phân lớp quan điểm. Chương 3: Trình bày những kết quả đánh giá thử nghiệm của khóa luận áp dụng cho bài toán phân lớp quan điểm.

  pdf32p chieuwindows23 01-06-2013 135 32   Download

 • Bài giảng Xây dựng hệ khai mỏ dữ liệu: Phân lớp dữ liệu (cây quyết định) của Phan Hiển nêu lên khái quát về phân lớp dữ liệu; yếu tố quan trọng trong phân lớp dữ liệu; xu hướng, thang đo, cách xây dựng, thuật toán trong phân lớp dữ liệu.

  pdf26p cocacola_09 24-11-2015 42 6   Download

 • Bài giảng Thống kê máy tính: Phân loại bằng Bayes gồm có các nội dung chính sau: Giới thiệu về bài toán phân loại và hướng tiếp cận Bayes, lý thuyết ra quyết định Bayes, phân lớp bằng biệt hàm, một số vấn đề mở rộng, xây dựng hệ phân lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p namthangtinhlang_02 06-11-2015 60 5   Download

 • Trong luận văn nghiên cứu này, tác giả trình bày trong 4 chương với nội dung được tóm tắt như sau: Chương 1. Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, chương 2. Các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; chương 3. Đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và chương 4. Ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.

  pdf51p hanh_tv26 03-04-2019 20 3   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 1.0 giới thiệu về mạng với một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản, kiến trúc phân lớp và mô hình hệ mở, hệ điều hành mạng, kết nối các mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p namthangtinhlang_04 22-11-2015 39 2   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế hệ luật mờ cho bài toán phân lớp có tham khảo ý tưởng đề xuất để sinh hệ luật khởi sinh. Việc sinh luật trong nghiên cứu này dựa trên phương pháp học tiến hóa tối ưu đa mục tiêu và phương pháp đại số gia tử và đề xuất một tiêu chuẩn đánh giá độ thích nghi của các luật dựa trên việc cải tiến tiêu chuẩn đánh giá đề xuất trong.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 39 2   Download

 • Tóm tắt luận án: Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan về giám sát hệ phân tán. Thực hiện khảo sát và phân tích đánh giá một số công trình giám sát. Chương 2: mô hình hóa hệ phân tán quy mô lớn. Nghiên cứu và đề xuất mô hình toán học cho kiến trúc và hành vi cơ bản các nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ phân tán quy mô lớn phù hợp với mô hình quản trị phân cấp hiện nay. Chương 3: mô hình giám sát tổng hợp kiến trúc và hành vi cơ bản hệ phân tán quy mô lớn.

  pdf27p dtphuongg 05-09-2018 24 3   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp biểu diễn hành vi của các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái truyền thông, đồng thời đề xuất mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác truyền thông của các đối tượng trong hệ phân tán theo bốn mức, gồm mức nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ thống.

  pdf7p hanh_tv21 06-03-2019 16 0   Download

 • Tác giả đã thực hiện việc nghiên cứu các thuật toán phân lớp một cách triệt để và tiến hành thực nghiệm hệ thống trên các dữ liệu đã thu thập được. Hệ thống dựa vào các thông tin và số liệu phân tích được sử dụng các mô hình phân lớp như SVM, Decision Tree, Bayer và Neural Network, sau đó trả về cho người dùng kết quả mật độ giao thông tại một vị trí xác định trong một khoảng thời gian xác định. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tính năng ứng dụng mô hình phân lớp để dự đoán mật độ giao thông.

  pdf24p hanh_tv26 03-04-2019 17 0   Download

 • Nội dung luận văn "Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng" được trình bày với kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.

  pdf23p hanh_tv27 06-04-2019 13 0   Download

 • Với tính chất phức tạp của hệ thống phân lớp tế bào cổ tử cung, một hệ thống nơron - mờ có thể khắc phục được một số lỗi thường gặp trong chẩn đoán, mà bác sĩ hay mắc phải. Mô hình nơron – mờ kiểu ANFIS (hệ suy luận mờ loại Sugeno dựa trên mạng thích nghi) được dùng để thực hiện phân lớp tế bào là bình thường hay bất thường.

  pdf87p cancer23 22-08-2012 116 39   Download

 • Trong cuộc sống loài người, ngôn ngữ được hình thành một cách tự nhiên để giải quyết nhu cầu trao đổi thông tin với nhau. Hơn thế, nó là công cụ để con người mô tả các sự vật, hiện tượng trong thế giới thực và dựa trên đó để tư duy, lập luận đưa ra những nhận định, phán quyết nhằm phục vụ cho cuộc sống xã hội của chúng ta. Thật đáng tiếc, thế giới thực thì vô hạn trong khi ngôn ngữ của chúng ta lại hữu hạn, tất yếu sẽ xuất hiện những cụm từ không chính xác hoặc mơ hồ....

  pdf147p tenkhongtn 10-03-2013 78 34   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trog nhóm phạm trù phân bậc gồm 5 chương, trình bày về một số kiến thức chuẩn bị, phân lớp các hàm tử monoidal và ứng dụng, nhóm phạm trù chặt chẽ và mở rộng nhóm kiểu môđun chéo, nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ và mở rộng nhóm đẳng biến, Ann phạm trù chặt chẽ và mở rộng kiểu E hệ chính quy.

  pdf52p madmad123456 25-06-2014 74 15   Download

 • Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm. Từ vựng này dùng với nghĩa ban đầu là Người lái tàu, tay lái, thuyền trưởng, phi công, thống đốc hay chính phủ. Nó được sử dụng cho nhiều chủ đề quan trọng và ngày một chuyên biệt hóa dưới các khái niệm mới như hệ thích nghi, hệ phức tạp, lý thuyết hệ phức tạp, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ năng động, lý thuyết thông tin, tổ chức học, lý thuyết hệ thống toán học, vận trù học, mô phỏng,...

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 65 9   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng hệ luật mờ có trọng số cho bài toán phân lớp dựa trên đại số gia tử. Phần điều kiện của các luật mờ được sinh từ dữ liệu mẫu dựa trên phân hoạch các khoảng mờ theo HA của các thuộc tính, các tính toán trọng số luật và lập luận phân lớp cũng dựa trên khoảng tính mờ của các hạng từ tương ứng.

  pdf17p nguynthithuylinh 02-06-2017 32 2   Download

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của PSTN, nhược điểm của chuyển mạch kênh, sự ra đời của chuyển mạch mềm, vị trí của chuyển mạch mềm trong mô hình phân lớp chức năng của NGN, thành phần chính của chuyển mạch mềm, ưu điểm và ứng dụng của chuyển mạch mềm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf39p vidoraemon2711 04-06-2019 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ phân lớp mờ
p_strCode=hephanlopmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2