intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống dự báo phụ tải điện

Xem 1-20 trên 117 kết quả Hệ thống dự báo phụ tải điện
 • Dự báo là bài toán quan trọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực phục vụ con người, nó giúp con người nắm bắt được các qui luật vận động trong tự nhiên và trong đời sống kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây, các mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp được thực tiễn chứng minh là khá mạnh và hiệu quả trong các bài toán dự báo và phân tích số liệu, đặc biệt trong các bài toán dự báo phụ tải, dự báo kinh tế, dự báo thời tiết,......

  pdf57p samsung_12 06-05-2013 142 47   Download

 • Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải điện năng tại EVN có chất lượng dự báo tốt, có độ sai lệch so với thực tế thấp.

  pdf24p mobile_12 27-12-2013 116 31   Download

 • Tài liệu "Vận hành hệ thống Điện: Chương 1 - Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng" giúp bạn nắm bắt khái niệm chung về dự báo phụ tải điện năng, cũng như các phương pháp dự báo phụ tải điện năng. Cùng tham khảo nhé.

  pdf0p thiennamhai 10-12-2010 811 329   Download

 • Trên cơ sở thu thập và xử lý các số liệu đầy đủ hơn và ứng dụng phương pháp dự báo bằng mạng nơron, các tác giả bài báo đã thực hiện một nghiên cứu ứng dụng cho dự báo phụ tải điện ngắn hạn của thành phố Hà Nội. Với các số liệu thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa...) được đo tại trung tâm khí tượng thủy văn Láng và số liệu phụ tải điện từ Công ty Điện lực Hà Nội, mô hình dự báo xây dựng trên cơ sở mạng nơron nhân tạo đã cho kết quả dự báo với sai số rất khả quan (sai số trung bình khoảng 3%).

  pdf3p uocvongxua09 04-09-2015 63 10   Download

 • Nội dung bài viết dưới đây trình bày một trong những phương pháp toán học để điều khiển, hiệu chỉnh các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy tuyến tính xác định nhu cầu phụ tải điện: phương pháp hàm gradient giảm nhanh nhất.

  pdf5p uocvongxua09 04-09-2015 43 5   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình môn học Vận hành hệ thống điện - Chương 1: Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng

  pdf0p 0987602968 16-10-2010 476 251   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày về: Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng.

  pdf13p vankent 01-07-2010 423 223   Download

 • Bài báo này đưa ra vấn đề ứng dụng thuật toán lan truyền ngược BPA (Back Propagation Algorithm) trong mạng Nơron nhân tạo để dự báo phụ tải ngắn hạn có xét đến ảnh hưởng của thông số nhiệt độ. Chương trình dự báo được viết trên ngôn ngữ visual C. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf12p hanh_tv21 08-03-2019 26 2   Download

 • SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂM (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) Trách nhiệm thực hiện ĐĐQG Sơ đồ quá trình thực hiện Đánh giá kết quả dự báo năm N-1 Số liệu điện năng xuất nhập khẩu năm tới

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 54 4   Download

 • KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN CHO 03 NĂM TIẾP THEO (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) I. Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia Năm Pmax (MW) Pmin (MW) A 6 tháng đầu năm(GWh) A 6 tháng cuối năm(GWh) A cả năm(GWh) Năm Y+3 Năm Y+4 Năm Y+5 II. Phụ tải điện hệ thống điện miền (Bắc/Trung/Nam) Năm Pmax (MW) Pmin (MW) A 6 tháng đầu năm(GWh) A 6 tháng cuối năm(GWh) A cả năm(GWh) Năm Y+3 Năm Y+4 Năm Y+5 ...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 52 3   Download

 • KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN CHO 02 NĂM ĐẦU TIÊN (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) I. Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia Tháng Pmax MW) Pmin (MW) Atháng (GWh) T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 II. Phụ tải điện hệ thống điện miền (Bắc/Trung/Nam) Tháng Pmax (MW) Pmin (MW) Atháng (GWh)

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 35 2   Download

 • KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN TỪNG NGÀY CỦA TUẦN (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) I. Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia Ngày Pmax (MW) Pmin (MW) A ngày (GWh) Thứ 2 Thứ … Chủ nhật II. Phụ tải điện hệ thống điện miền (Bắc/Trung/Nam) Ngày Pmax (MW) Pmin (MW) A ngày (GWh) Thứ 2 Thứ … Chủ nhật III. Phụ tải điện của Đơn vị phân phối điện Ngày Pmax (MW) Pmin (MW) A ngày (GWh) Thứ 2 Thứ … Chủ nhật ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 36 2   Download

 • KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN TỪNG TUẦN (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) I. Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia Tuần Pmax (MW) Pmin (MW) A các ngày làm việc (GWh) A Thứ 7 và Chủ nhật (GWh) A tuần (GWh) Tuần W+1 Tuần W+2 Tuần W+… II. Phụ tải điện hệ thống điện miền (Bắc/Trung/Nam) Tuần Pmax (MW) Pmin (MW) A các ngày làm việc (GWh) A Thứ 7 và Chủ nhật (GWh) A tuần (GWh) Tuần W+1 Tuần W+2 Tuần W+… III. Phụ tải điện của Đơn vị phân...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 48 2   Download

 • SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGÀY (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) Trách nhiệm thực hiện ĐĐQG Thời gian thực hiện 08h00 Sơ đồ quá trình thực hiện Đánh giá kết quả dự báo ngày D-1 Cập nhật dự báo thời tiết ngày D+1

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 46 2   Download

 • SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN THÁNG (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) Trách nhiệm thực hiện ĐĐQG Sơ đồ quá trình thực hiện Đánh giá kết quả dự báo tháng M-1 Số liệu điện năng xuất nhập khẩu tháng tới

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 54 2   Download

 • SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN TUẦN (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) Trách nhiệm thực hiện ĐĐQG Sơ đồ quá trình thực hiện Đánh giá kết quả dự báo tuần W-1 Cập nhật dự báo thời tiết tuần W+1, W+2

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 46 2   Download

 • Luận văn này chủ yếu tập trung tìm hiểu về mạng noron nhân tạo và nghiên cứu ứng dụng giải quyết ,bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn cho hệ thống điện miền bắc.Mục đich của luận văn là phát triển các phương pháp để giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn .Đối tượng cụ thể của nghiên cứu là dự báo phụ tải cho 24 h sau nhằm đưa ra các thông số cần thiết cho công tác vận hành là lập phương thức điều hành hệ thống điện....

  pdf125p cancer23 20-08-2012 272 136   Download

 • Dự báo phụ tải điện với độ chính xác cao lμ một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong quy hoạch vμ vận hμnh hệ thống điện. Dự báo phụ tải điện có thể chia làm 3 nhóm: dự báo ngắn hạn (một giờ đến một tuần), dự báo trung hạn (từ hơn một tuần đến một năm) vμ dự báo dμi hạn (trên một năm). Nếu như dự báo trung hạn vμ dμi hạn được quan tâm nghiên cứu khá nhiều ở nước ta (chủ yếu để phục vụ quy hoạch hệ thống điện) thì dự báo ngắn hạn mặc dù đóng...

  pdf71p thannong1311 24-07-2012 107 41   Download

 • Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng nơ-ron là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng nơ-ron sinh học. Nó gồm có một nhóm các nơ-ron nhân tạo (nút) nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị mới tại các nút (cách tiếp cận connectionism đối với tính toán). Trong nhiều trường hợp, mạng nơ-ron nhân tạo là một hệ thống thích ứng (adaptive system) tự thay đổi cấu trúc của mình dựa trên các...

  pdf13p and_12 08-08-2013 103 19   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp mới, đó là phương pháp ứng dụng mạng nơron song tuyến có hiệu chỉnh để giải bài toán dự báo phụ tải. Bằng cách áp dụng số liệu phụ tải thực sự của hệ thống điện Tp. Hồ Chí Minh để minh họa tính đúng đắn của phương pháp đã đề xuất cho thấy sai số giảm đáng kể so với các phương pháp khác.

  pdf12p phalinh19 20-08-2011 58 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống dự báo phụ tải điện
p_strCode=hethongdubaophutaidien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2