intTypePromotion=4
ADSENSE

Hệ thống Y tế quận

Xem 1-20 trên 1190 kết quả Hệ thống Y tế quận
 • Báo cáo JAHR 2010 đề cập toàn diện các nội dung cơ bản của hệ thống y tế. Được xây dựng vào thời điểm sắp kết thúc Kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2006-2010 và chuẩn bị cho một chu kỳ kế hoạch mới, ngoài các mục đích chung nêu trên, báo cáo JAHR 2010 còn có mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-2015, trên cơ sở đánh giá những tiến bộ và kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nhằm nhìn nhận thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Báo cáo được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của báo cáo.

  pdf115p nganga_07 16-10-2015 306 45   Download

 • Phần 2 của báo cáo trình bày đến người đọc các nội dung liên quan đến trang thiết bị y tế, tài chính y tế, quản trị hệ thống y tế. Qua đó báo cáo cũng tổng hợp những nhận định, đánh giá chính về từng cấu phần của hệ thống y tế ở Việt Nam và tóm tắt các khuyến nghị các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên cho năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Mời tham khảo.

  pdf120p nganga_07 16-10-2015 114 16   Download

 • Tài liệu này giúp người đọc nắm được tổng quan đô thị thông minh: Mục tiêu của đô thị thông minh, phân khúc các thành phần trong đô thị thông minh. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày hiện trạng hệ thống y tế tại TP.HCM và các hướng xây dựng hệ thống chăm sóc y tế thông minh. Qua đó nhằm đưa ra một số đề xuất triển khai thực hiện.

  pdf53p thanhtrieung 05-09-2018 36 1   Download

 • Báo cáo JAHR 2012 được xây dựng nhằm thực hiện các mục đích, nhiệm vụ nêu trên, cụ thể là hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2013, thúc đẩy việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015, đồng thời khuyến nghị giải pháp cho một số vấn đề ưu tiên trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Báo cáo chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có các nội dung: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, cập nhật thực trạng hệ thống y tế, tổng quan về chất lượng dịch vụ y tế, quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

  pdf103p nganga_07 13-10-2015 211 61   Download

 • (BQ) Phần 1 Tài liệu Tổ chức, quản lý và chính Tài liệu y tế (Tài liệu dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng) giới thiệu tới người học các kiến thức: Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế ở Việt Nam; tổ chức quản lý bệnh viện đa khoa; đại cương quản lý, quản lý y tế; người cán bộ quản lý lãnh đạo và các kỹ năng quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p doinhugiobay_11 20-01-2016 216 62   Download

 • Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hàng năm. Ngoài việc cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, báo cáo JAHR 2014 còn tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm”. Báo cáo được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p nganga_07 13-10-2015 169 37   Download

 • Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Báo cáo được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây giới thiệu các nội dung như: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, khung lý thuyết và các khái niệm liên quan về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p nganga_07 16-10-2015 113 15   Download

 • Bài viết này nhằm trao đổi cách tiếp cận mới về An toàn người bệnh từ góc nhìn hệ thống, từ quan điểm của người bệnh, của cán bộ y tế thông qua việc cung cấp thông tin dịch tễ về sự cố y khoa, cách phân loại sự cố, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn người bệnh trên cơ sở tổng hợp và nghiên cứu các khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới và các nước đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn người bệnh.

  pdf9p emvaolop1 16-10-2014 116 16   Download

 • Báo cáo Tổng quan quốc gia về nhân lực y tế Việt Nam tập trung nghiên cứu về những vấn đề như thông tin nhân khẩu, xã hội, chính trị, kinh tế, hệ thống y tế, nguồn cung nhân lực y tế, đào tạo nhân lực y tế, sử dụng nhân lực y tế, cung tấp tài chính cho nhân lực y tế, quản lý nhân lực y tế. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf60p dtphuongg 16-08-2018 122 18   Download

 • Bài viết "Diễn đàn xã hội học: Sức khỏe và hệ thống chăm sóc sức khỏe" giới thiệu đến các bạn những vấn đề hệ thống y tế nhà nước ở nông thôn trong điều kiện kinh tế thị trường, tìm hiểu kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về bệnh đường hô hấp, một số vấn đề xã hội liên quan đến công tác kế hoạch hóa gia đình,...

  pdf21p thuythuy1702 09-04-2016 51 8   Download

 • Phần lớn phụ nữ di cư còn trẻ và chưa lập gia đình, có nhu cầu rất lớn về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nghiên cứu này được thực hiện để mô tả khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp đặc trưng của Việt Nam. Thiết kế nghiên cứu định tính, phân tích thảo luận của 8 nhóm nữ công nhân di cư và 45 cuộc phỏng vấn sâu với người cung cấp dịch vụ và các bên liên quan trong năm 2013 - 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ sở y tế ngoài khu công nghiệp nhiều và đáp ứng đủ loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

  pdf8p thanos2 22-05-2018 69 5   Download

 • Lịch sử y tế công cộng phần lớn bắt đầu từ sự thay đổi ý tưởng về nguyên nhân bệnh, giảm mắc bệnh và nâng cao sức khỏe. Y tế công cộng được nhận thức cùng với sự phát triển của y học lâm sàng, nó quan tâm đến một phạm vi rộng lớn các yếu tố ảnh hưởng mà cá nhân và cộng đồng phải đương đầu trong mối quan hệ sức khỏe bệnh tật. Mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực, y tế công cộng còn có một số vấn đề tồn tại. Một trong những tồn tại này là chưa tập trung quan tâm đủ hiệu quả đến các yếu tố nguy cơ thật sự của sức khỏe.

  pdf5p thanos2 22-05-2018 28 3   Download

 • Trên thế giới, Chicago đứng thứ 4 về Tổng Sản phẩm Thành phố, thứ 7 về dân số sinh ở nước ngoài và thứ 9 về số tỷ phú. Bài viết giới thiệu các quy hoạch thành phố, y tế công cộng ở Chicago, lịch sử Y tế công cộng ở Chicago,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p doibatcong123 10-05-2016 22 1   Download

 • nội dung giới thiệu chung về cộng hòa séc, cấu trúc và chức năng quyền lực của các nhà lập pháp, hành pháp và tư pháp, quản lý công cộng, cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ ch séc/ schengenu và quốc tịch, liên hệ khi cần sự giúp đỡ, hệ thống trường học và việc công nhận học lực, hệ thống y tế và bảo hiểm sức khỏe nước cộng hòa séc.

  pdf128p kloiroong10 21-08-2017 15 1   Download

 • Quản lý y tế là một khoa học của chuyên ngành Y xã hội học. Kiến thức về Tổ chức - Quản lý y tế sẽ giúp cho các cán bộ y tế sử dụng các nguồn lực của đơn vị, cộng đồng một cách có hiệu quả.... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Quản lý và tổ chức y tế".

  pdf48p lotus_123 15-12-2012 643 175   Download

 • Trong định hướng chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế, việc mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Y tế đã có nhiều chương trình hành động hướng tới y tế cơ sở. Hệ thống y tế cơ sở luôn được quan tâm xây dựng, kiện toàn và củng cố. Theo thống kê của Bộ...

  doc51p kyoko_ren 31-03-2010 611 158   Download

 • Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống các cơ sở y tế không ngừng được tăng cường, mở rộng và hoàn thiện Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện đã thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải bỏ, bao gồm những chất thải bỏ...

  pdf103p carol123 19-07-2012 303 114   Download

 • Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Bên cạnh những tác động tích cực thì trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện (BV) đã thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải bỏ, bao gồm những chất thải bỏ nguy hại.

  pdf26p esc_12 03-08-2013 118 40   Download

 • Phần 2 của báo cáo tổng quan ngành Y tế năm 2014 trình bày những nội dung liên quan đến vấn đề tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm (BKLN) như: Tổng quan về phòng, chống BKLN trên thế giới và Việt Nam; kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các bệnh không lây nhiễm; tình hình thực hiện các chương trình, dự án phòng chống BKLN; tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng chống BKLN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p nganga_07 13-10-2015 186 34   Download

 • Mục đích bài báo cáo nhằm: cung cấp thông tin về tần suất sự cố y khoa, tìm hiểu nguyên nhân và các yếu tố liên quan tới sự cố y khoa, các giải pháp tổ chức y tế thế giới và các quốc gia tiên phong đã thực hiện trong lĩnh vực an toàn người bệnh.

  doc260p dohongquynh 09-10-2014 147 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống Y tế quận
p_strCode=hethongytequan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2