intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ tọa độ parabolic

Xem 1-20 trên 20 kết quả Hệ tọa độ parabolic
 • Nghiên cứu này được thực hiện với các mục đích đưa ra một quy trình toán học chặt chẽ cho các tính toán về hiệu ứng Stark của nguyên tử Hydro nhằm cung cấp một công thức giải tích tổng quát có thể áp dụng cho mọi trạng thái liên kết của nguyên tử Hydro, đồng thời giới thiệu hệ tọa độ parabolic đến cộng đồng.

  pdf12p nanhankhuoctai7 01-07-2020 24 1   Download

 • Kiến thức : tọa độ của điểm, véc tơ trong mặt phẳng và các kiến thức liên quan.Đường thẳng, đường tròn, các đường cônic: Elip, Hyperbol, Parabol.Các dạng bài toán áp dụng: Bài toán hình học khó áp dụng được cho có tính chất hình học thuần túy.Bài toán hình học mà việc minh chứng hoặc tính toán quá phức tạp.Bài toán hình học cổ điển chuyển vê bài toán tọa độ

  pdf13p lehuanss 21-08-2012 273 66   Download

 • Mục tiêu giáo án này nhằm giúp người học: viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang; chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần; áp dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang; tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực); vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.

  doc4p nucuoitretho 03-09-2014 307 40   Download

 • Bài 1: (3 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của S = x2 + y2, trong đó (x; y) thỏa mãn hệ bất phương ì 3x + 2y £ 6 ï trình: í ï 7x - 3y £ 4 î Bài 2: (4 điểm) Trong hệ toạ độ Oxy cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (∆): x – y + 2 = 0. Đường thẳng (∆) cắt (P) tại 2 điểm A, B. Tìm điểm M trên cung AB của (P) sao cho tổng diện tích hai phần hình phẳng giới hạn bởi (P) và 2...

  pdf1p chuong_vang 21-05-2011 120 25   Download

 • Câu 3 (2.0 điểm): 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) lần lượt có phương trình: (P): 2x y 2z 2 = 0; (d) 1. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng (d), cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 2 và vắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3. 2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất. Câu 4 (2.0 điểm): 1. Cho parabol (P): y =...

  pdf7p tapuaxinhdep 24-05-2013 140 20   Download

 • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình chính tắc và đường thẳng (d)

  doc7p maihoatien 20-02-2011 256 19   Download

 • Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ toạ . Phương trình độ Oxy, cho parabol (P) có phương các đường tiệm cận của (H) là trình chính tắc và đường A. B. C. D. Câu 4 :Trong các elip sau, elip nào tiếp xúc với đường thẳng : 2x - 3y 9=0 A/ 5x² + 9y² = 45 B/ 9x² + 5y² = 45 A. C/ 3x² + 15y² = 45 B. C. D. D/ 15x² + 3y² = 45 Câu 5 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x +...

  pdf13p cnkbmt1 14-10-2011 52 3   Download

 • Củng cố và khắc sâu các kiến thức về: Véctơ và ứng dụng vào việc giải bài tập Hệ thức lượng trong tam giác. Ap dụng vào bài toán thực tế Sử dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình đường tròn, elíp, hypebol, parabol

  pdf9p abcdef_52 21-11-2011 263 46   Download

 • www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⇔ qx = K 2 h1 − y 2 2 (6-4) 2 ⇔ y = h1 − 2q x K (6-5) (6-5) là phương trình đường bão hòa viết trong hệ trục toạ độ Oxy như trên hình 6-4. Dễ thấy rằng đường bão hòa la một parabol bậc hai. Từ (6-4), xét cho miền thấm có chiều dai L, chiều cao mặt cắt ướt ở đầu va cuối la h1 vμ h2, ta q=K 2 h1 − h 2 2 2L (6-6) chính la công thức Duypuy, đuợc sử dụng rất nhiều trong các bμi toán...

  pdf40p ctnhukieu6 30-04-2011 257 45   Download

 • Bài 1: (2.00 điểm) (Không dùng máy tính cầm tay) a) Cho biết A 5 15 và A 5 2x y 1 15 . Hãy so sánh: A + B và tích A.B b) Giải hệ phương trình: Bài 2: (2.50 điểm) 3x 2 y 12 Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx – 2 ( m là tham số, m a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng toạ độ Õy. b) Khi m = 3, tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d).

  pdf18p chuong_vang 21-05-2011 473 35   Download

 • Hiểu rõ phương trình chuyển động là công thức biểu diễn tọa độ của một chất điểm theo thời gian.  Thiết lập phương trình chuyển động từ công thức vận tốc bằng phép tính đại số và nhờ đồ thị vận tốc.  Nắm vững được các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc.  Hiểu rõ đồ thị phương trình chuyển động biến đổi đều là một đường parabol. 

  pdf0p abcdef_48 14-11-2011 678 23   Download

 • Kiến thức - Hiểu rõ phương trình chuyển động là công thức biểu diễn tọa độ của một chất điểm theo thời gian. - Biết thiết lập phương trình chuyển động từ công thức vận tốc bằng phép tính đại số và nhờ đồ thị vận tốc. - Nắm vững các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc. - Hiểu rõ đồ thị của phương trình chuyển động biến đổi đều là một phần của parabol. - Biết áp dụng các công thức tọa độ, vận tốc để giải các bài toán chuyển động của một chất điểm, của hai chất điểm...

  pdf8p vnexpress1209 19-12-2010 473 20   Download

 • Câu 1: (2,5 điểm) Cho phương trình: 2x2 + (3m + 4)x + m2 + m + 1 = 0 (1) (m là tham số) 1- Giải phương trình (1) khi m = 1. 2- Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó với m vừa tìm được. Câu 2: (2,5 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = (D): y = –x + 4. 1- Vẽ (D) và (P). 2- Đường thẳng (D) cắt parabol (P) tại hai điểm A và B. Tìm tọa độ của...

  pdf1p chuong_vang 21-05-2011 168 18   Download

 • Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau : Bài 2: Cho parabol (P) : và đường thẳng (d) : a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ. ...

  doc4p glassmask00 29-04-2013 263 13   Download

 • Bài 1: (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: (x + 1)(x + 2) = 0 2 x + y = −1 2) Giải hệ phương trình:  x − 2 y = 7 Bài 2: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức A = ( 10 − 2) 3 + 5 Bài 3: (1,5 điểm) Biết rằng đường cong trong hình vẽ bên là một parabol y = ax2. 1) Tìm hệ số a. 2) Gọi M và N là các giao điểm của đường thẳng y = x + 4 với parabol. Tìm tọa độ của các điểm M và...

  pdf0p huyentrangho 25-05-2013 102 9   Download

 • Hiểu rõ phương trình chuyển động là công thức biểu diễn tọa độ của một chất điểm theo thời gian. - Biết thiết lập phương trình chuyển động từ công thức vận tốc bằng phép tính đại số và nhờ đồ thị vận tốc. - Nắm vững các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc. - Hiểu rõ đồ thị của phương trình chuyển động biến đổi đều là một phần của parabol - Biết áp dụng các công thức tọa độ, vận tốc để giải các bài toán chuyển động của một chất...

  pdf4p kata_5 28-02-2012 142 5   Download

 • I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu I ( 1,0 điểm) Tìm tất cả các tập sao cho . Câu II (2,0 điểm) Cho parabol 1)Tìm các hệ số biết đồ thị của có đỉnh . 2)Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị với tìm được. Câu III (2,0 điểm) 1)Giải phương trình 2)Giải phương trình Câu IV ( 2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có . 1)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Tìm tọa...

  doc4p mywin021097 30-03-2013 39 4   Download

 • I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu I ( 1,0 điểm) Cho các tập hợp: Câu II (2,0 điểm) 1)Tìm parabol (P): y = ax2 + bx + 2, biết (P) có đỉnh I(1; - 4). 2)Tìm tọa độ giao điểm giữa đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng d: y = x – 1. Câu III ( 3,0 điểm) 1)Giải phương trình: . 2)Không dùng máy tính, hãy giải hệ phương trình: Câu IV ( 2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm 1) Chứng...

  doc4p mywin021097 30-03-2013 67 4   Download

 • Hiểu rõ phương trình chuyển động là công thức biểu diễn tọa độ của một chất điểm theo thời gian. - Biết thiết lập phương trình chuyển động từ công thức vận tốc bằng phép tính đại số và nhờ đồ thị vận tốc. - Nắm vững các công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc. - Hiểu rõ đồ thị của phương trình chuyển động biến đổi đều là một phần của parabol. -

  pdf0p abcdef_48 15-11-2011 96 2   Download

 • Vận dụng kiến thức và kĩ năng các bạn đã được học để thử sức với Đề thi HK 1 môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Lê Tân - Mã đề 132 này nhé. Thông qua đề kiểm tra giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức môn học.

  doc3p anphongduong321 05-07-2018 32 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ tọa độ parabolic
p_strCode=hetoadoparabolic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2