Head first software development

Xem 1-15 trên 15 kết quả Head first software development
 • “Head First Software Development is a whimsical but very thoughtfully designed series of information diagrams and clever illustrations meant to accurately and clearly convey information directly into YOUR brain. It’s a whole new kind of book.” — Scott Hanselman Software Developer, Speaker, Author Scott Hanselman’s Computer Zen “This is one of those books experienced developers wish they’d had back when they got started. I know, I’m one of them.

  pdf497p rose_12 07-12-2012 51 15   Download

 • If the customer’s unhappy, everyone’s unhappy! Every great piece of software starts with a customer’s big idea. It’s your job as a professional software developer to bring those ideas to life. But taking a vague idea and turning it into working code—code that satisfies your customer—isn’t so easy. In this chapter you’ll learn how to avoid being a software development casualty by delivering software that is needed, on-time, and on-budget. Grab your laptop and let’s set out on the road to shipping great software...

  pdf477p tailieuvip13 19-07-2012 57 13   Download

 • .Download at WoweBook.Com .Praise for Head First OOA&D “Head First Object-Oriented Analysis and Design is a refreshing look at the subject of OOA&D. What sets this book apart is its focus on learning. There are too many books on the market that spend a lot of time telling you why, but do not actually enable the practitioner to start work on a project. Those books are very interesting, but not very practical. I strongly believe that the future of software development practice will focus on the practitioner.

  pdf636p rose_12 07-12-2012 110 46   Download

 • Logo O'Reilly là một thương hiệu đã được đăng ký của O'Reilly Media, Inc chỉ định Trưởng loạt đầu tiên, mà bạn tin tưởng những gì CA, sau đó bạn có thể tin tưởng rằng khóa công khai trong chứng chỉ. Để xác minh chữ ký, bạn sẽ cần khóa công khai của CA đó.

  pdf48p kimku7 26-10-2011 32 4   Download

 • O'Reilly sách truyền thông có thể được mua để sử dụng quảng cáo giáo dục, kinh doanh, hoặc bán hàng. Phiên bản trực tuyến cũng có sẵn cho hầu hết các danh hiệu (safari.oreilly.com). Để biết thêm thông tin, liên hệ với công ty / tổ chức bộ phận bán hàng của chúng tôi:

  pdf48p kimku7 26-10-2011 32 4   Download

 • ở đây. Lưu ý chúng tôi không cần phải chỉ định một sửa đổi e. cá tuyết chi nhánh là một bản sao của phiên bản 1.0Chúng tôi sẽ đặt điều này trong thư mục BeatBoxV1 thời gian này.Những con số này sửa đổi dừng lại có nghĩa là càng nhiều, bởi vì chúng ta đang sử dụng thẻ để sửa đổi tài liệu tham khảo thay vì

  pdf48p kimku7 26-10-2011 36 4   Download

 • Thông thường nó đã được cấu hình trong trình duyệt của bạn hoặc bạn có thể tải xuống từ một tờ báo web đáng tin cậy, trang web hoặc các nguồn khác mà bạn tin tưởng. Một CA không thực sự cần là một cơ quan chính phủ. nó có thể

  pdf48p kimku7 26-10-2011 16 3   Download

 • để đảm bảo rằng nó phù hợp với tiêu chuẩn các dịch vụ web khác nhau. Để làm được điều đó, kích chuột phải vào file SimpleService.wsdl trong Eclipse và chọn "Xác nhận". Nếu có bất cứ điều gì sai, họ sẽ được báo cáo trong cửa sổ vấn đề.

  pdf48p kimku7 26-10-2011 32 3   Download

 • Khi chúng tôi đã có mọi thứ trong thân cây, chúng tôi đã nhận lỗi khi cố gắng cam kết cũ mã vá trên đầu trang của mã mới của chúng tôi. Bây giờ, mặc dù chúng tôi đã có một thẻ cho phiên bản 1.0 và một chi nhánh để làm việc. Phiên bản sửa chữa Hãy 1.0 trong chi nhánh đó:

  pdf48p kimku7 26-10-2011 31 3   Download

 • và nhận được kết quả từ các phương pháp bản địa. Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả làm thế nào để trao đổi các kiểu dữ liệu giữa các mã được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và mã nguồn gốc thực hiện các phương pháp bản địa.

  pdf48p kimku7 26-10-2011 27 3   Download

 • MỘT lập trình câu hỏi phổ biến nhất hỏi khi giao diện Java các ứng dụng với mã nguồn gốc là các kiểu dữ liệu trong bản đồ ngôn ngữ lập trình Java cho các loại dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình bản địa như C và C + +. Trong kết quả bất kỳ "Xin chào thế giới!"

  pdf48p kimku7 26-10-2011 26 2   Download

 • Ví dụ được trình bày trong chương cuối cùng, chúng tôi đã không vượt qua bất kỳ đối số phương pháp bản địa, cũng không phương pháp bản địa trở lại. Phương pháp bản địa chỉ đơn giản là in một tin nhắn và quay trở lại. Trong thực tế, hầu hết các chương trình sẽ cần phải vượt qua đối số cho các phương pháp bản địa,

  pdf48p kimku7 26-10-2011 31 2   Download

 • Chúng tôi sẽ bắt đầu với các loại nguyên thủy như số nguyên và các loại đối tượng phổ biến chẳng hạn như các chuỗi và mảng. Chúng tôi sẽ trì hoãn việc điều trị đầy đủ của các đối tượng tùy ý đến chương kế tiếp,chẳng hạn như CallNonvirtualVoidMethod,

  pdf45p kimku7 26-10-2011 27 2   Download

 • This book will be the catalyst for your future. Patrick Elder Agile Software Developer By following Andy’s concrete steps, you can make your most precious asset—your brain—more efficient and productive. Read this book, and do what Andy tells you to do. You’ll think smarter, work better, and learn more than ever before. Bert Bates Cocreator of Head First, Brain Friendly Books I’ve always been looking for something to help me improve my learning skills, but I’ve never found anything as effective as this book.

  pdf281p caucaphung 01-02-2013 43 14   Download

 • I have been a long time developer of the Berkeley Software Distributions (BSD). My involvement started in 1976, at the University of California at Berkeley. I got drawn in as an office-mate of Bill Joy, who single-handedly wrote the code for BSD and then started handling its release. Bill went on to run the Computer Systems Research Group (CSRG) which developed and released the first fully complete BSD distributions. After Bill’s departure to become a founder of Sun Microsystems, I eventually rose to head the CSRG and oversee the release of the freely redistributable 4.4BSD-Lite. The 4.

  pdf0p window1234 22-12-2012 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Head first software development
p_strCode=headfirstsoftwaredevelopment

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản