Heapsort

Xem 1-9 trên 9 kết quả Heapsort
 • Bài giảng môn "Thuật giải" cung cấp cho người học các kiến thức về: Giải thuật sắp xếp (sorting algorithm), Heaps, thuật giải Heapsort, hàng đợi ưu tiên (priority queue), giải thuật Quicksort, sắp xếp băng đếm, sắp xếp theo lô,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf142p nhasinhaoanh_06 21-09-2015 17 4   Download

 • Loop invariant là điều kiện cần đúng ngay trước khi bắt đầu vòng lặp và ngay sau mỗi lần lặp của vòng lặp. Trường hợp xấu nhất: khi dãy được sắp xếp theo chiều ngược lại, mỗi phần tử Ai được so sáng với mỗi phần tử của mảng con đã sắp.

  ppt103p iamok147 19-07-2011 187 62   Download

 • 2.5 HEAPSORT 2.5.1 Ðịnh nghĩa Heap Cây sắp thứ tự bộ phận hay còn gọi là heap là cây nhị phân mà giá trị tại mỗi nút (khác nút lá) đều không lớn hơn giá trị của các con của nó. Ta có nhận xét rằng nút gốc a[1] của cây sắp thứ tự bộ phận có giá trị nhỏ nhất.

  pdf9p yukogaru1 31-07-2010 110 35   Download

 • Có thể nhận xét thêm là QuickSort đệ quy cần thêm không gian nhớ cho Stack, còn HeapSort ngoài một nút nhớ phụ để thực hiện việc đổi chỗ, nó không cần dùng thêm gì khác. HeapSort tốt hơn QuickSort về phương diện lý thuyết bởi không có trường hợp tồi tệ nào HeapSort có thể mắc phải. Cũng nhờ có HeapSort mà giờ đây khi giải mọi bài toán có chứa mô-đun sắp xếp, ta có thể nói rằng độ phức tạp của thủ tục sắp xếp đó không quá O(nlog2n)....

  pdf36p muaythai5 30-10-2011 77 12   Download

 • Trong chương 4 các bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược biến thể để trị. Trong chương này sẽ có các nội dung cơ bản như sau: Chiến lược biến thể để trị, giải thuật Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính, cấu trúc heap và heapsort, giải thuật Horner để định trị đa thức, so trùng dòng ký tự bằng giải thuật Rabin-Karp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p youcanletgo_01 04-01-2016 23 7   Download

 • Tiếp tục quá trình trên và giải thuật kết thúc sau bước 9, ứng với bước i =2. 2.5.4 Phân tích HeapSort Thời gian thực hiện của HeapSort là O(n logn) Như đã phân tích trong mục 2.5.3.1, thủ tục PushDown lấy O(logn) để đẩy một nút xuống trong cây có n nút. Trong thủ tục HeapSort dòng lệnh {1}-{2}) lặp n/2 lần mà mỗi lần PushDown lấy O(logn) nên thời gian thực hiện

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 32 4   Download

 • Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật QuickSort gặp nhược điểm trong trường hợp suy biến nhưng xác suất xảy ra trường hợp này rất nhỏ. HeapSort thì mã lệnh hơi phức tạp và khó nhớ, nhưng nếu cần chọn ra m phần tử lớn nhất trong dãy khoá thì dùng HeapSort sẽ không phải sắp xếp lại toàn bộ dãy.

  pdf32p cabongkhoto 17-06-2011 26 3   Download

 • In chapter 11, we cover searching and sorting. After you have read and studied this chapter, you should be able to: Perform linear and binary search algorithms on small arrays, determine whether a linear or binary search is more effective for a given situation, perform selection and bubble sort algorithms, describe the heapsort algorithm and show how its performance is superior to the other two algorithms, apply basic sorting algorithms to sort an array of objects.

  ppt58p tangtuy04 12-03-2016 23 1   Download

 • Advanced Topics in Sorting Many sorting algorithms to choose from; Insertion sort, selection sort, bubblesort, shaker sort; Quicksort, mergesort, heapsort, samplesort, shellsort; Solitaire sort, red-black sort, splaysort, Dobosiewicz sort, psort.

  pdf12p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản