Heidegger

Xem 1-20 trên 24 kết quả Heidegger
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Martin Heidegger và hệ tư tưởng hiện đại", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nương tử quân, Diane, Ariane, Soeren Kierkegaard và cơ sở chủ nghĩa hiện sinh, Frederic Nietzche, Albert Camus nhìn Nietzche, đổi bầu gió Shakespeare với Romeo and Juliet, Jean Paul Sartre và vấn đề tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf433p tramnamcodon_09 12-05-2016 61 27   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Martin Heidegger và nhận định sơ khởi, Martin Heidegger và Jean Paul Sartre, Martin Heidegger và thảm kịch Châu Âu và sương trời xưa hy lạp, Martin Heidegger và The Sound and The Fury, Albert camus, Caligula, thần thoại Hy Lạp, Orphee và Eurydice. Mời các bạn tham khảo.

  pdf594p tramnamcodon_09 12-05-2016 58 25   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Martin Heidegger - Tác phẩm triết học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trên đường đến với Heidegger, siêu hình học là gì, thư về nhân bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf188p tramnamcodon_10 01-06-2016 37 15   Download

 • Martin Heidegger là một triết gia Đức. Ông chịu ảnh hưởng của triết học Brentano, sau khi nghiên cứu, ông quyết định tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm tồn tại và cấu trúc bản thể của tồn tại người. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Triết học là gì, trên đường đến với ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p tramnamcodon_10 01-06-2016 37 12   Download

 • Bài viết trình bày nền tảng tính thể học của lô gíc học và chân lý nhìn từ quan điểm triết học Heidegger. Cụ thể là bài viết tập trung vào cách Heidegger giải thích lý thuyết phán đoán (Urteilslehre) của Leibniz.

  pdf14p sansan2 26-05-2018 4 1   Download

 • Martin Heidegger (26/11/1889 - 26/5/1976) là một triết gia Đức, người triển khai hiện tượng luận hiện sinh, đặt nền tảng cho triết học hiện sinh và được thừa nhận rộng rãi với tư cách một triết gia độc đáo, có ảnh hưởng vào bậc nhất của thế kỷ XX. Với những đóng trong triết học của ông, có người đã nhận xét: Tầm vóc lỗi lạc của ông chỉ có triết gia Đức Wittgenstein mới sánh được(1). M.Heidegger sinh tại Messkirche, Baden và từng là học trò của Rickert....

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 132 52   Download

 • Published by State University of New York Press, Albany © 2007 State University of New York All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher....

  pdf256p namson94 18-07-2012 69 24   Download

 • Để làm rõ quan niệm của M.Heidegger về bản chất chân lý, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích quan điểm của ông về chân lý, quá trình hình thành và phát triển quan niệm của ông về chân lý từ “tồn tại và thời gian” đến “về bản chất của chân lý”. Đặc biệt, tác giả đã làm rõ sự khác biệt căn bản trong quan niệm của M.

  pdf10p bengoan369 09-12-2011 99 21   Download

 • Nghiên cứu so sánh hai khái niệm “Haecceitas” (Sở ngã tính) và “Dasein” (Hiện tính thể) trong quan niệm của J.D.Scotus và M.Heidegger, làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của các ông về hai khái niệm này, trong bài viết này, tác giả đã cho thấy, cả D.Scotus lẫn M.Heidegger đều muốn nhấn mạnh cá nhân tính, độc nhất tính, tính cao cả và phẩm giá con người.

  pdf21p bengoan369 09-12-2011 28 6   Download

 • Hiện diện trong tất cả những tư tưởng của con người về ý thức & cuộc sống. Bắt đầu từ quan điểm muốn “khách thể hóa” những trải nghiệm con người của những nhà tư tưởng như Aristotle, Newton, Descartes; cho đến các khuynh hướng hiện đại nhấn mạnh “tính chủ quan” của con người của các học giả thế kỷ 20 như Husserl, Heidegger, Sartre và Merleau-Ponty…

  ppt28p batman_1 09-01-2013 290 44   Download

 • Trên cơ sở làm rõ tự do và trách nhiệm với tư cách những phạm trù đạo đức cơ bản trong triết học hiện sinh qua việc làm rõ quan niệm của các nhà triết học hiện sinh tiêu biểu (E.Husserl, M.Heidegger, K.Jaspers, J.P.Sartre và A.Camus) về những phạm trù này, tác giả bài viết bước đầu đưa ra những ý kiến đánh giá về đóng góp của triết học hiện sinh trong lĩnh vực đạo đức học.

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 94 37   Download

 • DANH NHÂN TRIẾT HỌC Merleau-Ponty - Nhà hiện tượng học vĩ đại nhất của Pháp Maurice Merleau-Ponty (14/3/1908 – 4/5/1961) - nhà triết học Pháp, học trò của E.Husserl, người thường bị hiểu lầm là nhà tư tưởng hiện sinh vì mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với J.P.Sartre và quan niệm về hữu thể theo kiểu Heidegger. Năm 1931, Merleau-Ponty nhận bằng thạc sĩ triết học tại École Normale Supérieure (Paris).

  pdf9p meoheo4 30-04-2011 97 26   Download

 • Việc đặt câu hỏi về nghĩa của tính, Heidegger đã thức tỉnh nhân loại nhìn vào chính bản thân để đừng Lãng quên hữu thể.

  pdf7p kiki10 22-07-2011 55 12   Download

 • Maurice Merleau-Ponty (14/3/1908 – 4/5/1961) - nhà triết học Pháp, học trò của E.Husserl, người thường bị hiểu lầm là nhà tư tưởng hiện sinh vì mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với J.P.Sartre và quan niệm về hữu thể theo kiểu Heidegger. Năm 1931, Merleau-Ponty nhận bằng thạc sĩ triết học tại École Normale Supérieure (Paris). Sau một thời gian làm công việc giảng dạy, ông tham gia quân đội Pháp trong Chiến tranh thế giới II....

  pdf10p bengoan369 09-12-2011 70 12   Download

 • It has been a pleasure to be involved in the ‘Contemporary Thinkers Reframed’ series produced by I.B.Tauris. I would like to pay tribute to Susan Lawson’s initiative and courage in proposing a series of books on contemporary thinkers aimed specifically at the visual artist and visual-arts students. I would also like to acknowledge Philippa Brewster, Liza Thompson and Gretchen Ladish’s patience and commitment to the project. Estelle Barrett has, as always, enriched this book through our ongoing dialogues and her generosity in reading the manuscript.

  pdf202p hotmoingay 04-01-2013 30 5   Download

 • The second reason illustrates a more profound difficulty. The image of nonchalance is linked in perhaps subtle ways to power, and ethical aspects of its use. A challenging book, born out of a deep understanding of mostly western culture, is Robert Greene’s The concise 48 Laws of Power. In his preface (page xii) he states, “If like the courtier of times gone by, you can seduce charm, deceive and subtly outmaneuver (sic) your opponents, you will attain the heights of power. You will be able to make people bend to your will without them realizing what you have done....

  pdf7p giamdocamnhac 06-04-2013 19 5   Download

 • Nearly a decade has passed since the publication of the first edition. Many instructors have used the first edition to teach master's and Ph.D. students. Based on their feedback and our own teaching experience, it became clear that we needed to revise the book to make it more accessible to a larger audience, including upper-level undergraduates. To this end, we have expanded and reorganized the early chapters in the second edition. For example, our book now provides a self-contained presentation of regression analysis (Sections 1.4-1.

  pdf400p thienbinh1311 13-12-2012 25 4   Download

 • Chính vì những chỗ bất cập và bất thông như vậy của Giải thích học cổ điển, mà Giải thích học hiện đại đã được thai nghén dần từ những năm 30 và chính thức xuất hiện trong những năm 60 của thế kỉ trước với những tên tuổi lẫy lừng như M. Heidegger và G. Gadamer v.v..

  pdf8p milu10 10-08-2011 32 3   Download

 • Thơ của Singularity: Bật Counter-Culturalist Heidegger, Derrida, Blanchot và giấc mơ sau này Gadamer Timothy Clark tôi cho bạn biết Hélène Cixous Kiến thức Scandalous: Khoa học, Chân lý, và Barbara.

  pdf21p cacomsotca 09-09-2011 33 2   Download

 • The aim of this book is to show how Heidegger’s (1927) existential philosophy enriches post-Cartesian psychoanalysis and how post-Cartesian psychoanalysis enriches Heidegger’s existential philosophy. It is thus intended as a contribution to both psychoanalysis and philosophy. Ludwig Binswanger and Medard Boss were two early pioneers who saw the value of Heidegger’s analysis of existence for psychotherapy and psychoanalysis.

  pdf136p bachduong1311 10-12-2012 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản