Hello world

Xem 1-20 trên 118 kết quả Hello world
 • Ở màn hình kế nhập liệu vào các ô như sau: – Project name: HelloWorld (tên project hiển trị trên eclipse cũng sẽ là thư mục chứ ứng dụng trong workspace) – Application name: Hello World (tên ứng dụng sẽ hiện thị trên điện thoại) – Package name: org.multiuni.android.hellowrold (tên của package sẽ chứa source code, tương tự trong java

  ppt17p tranxuandiep 24-05-2011 64 8   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'lập trình android tiếng việt - bắt đầu với hello world', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p phitan 04-07-2012 450 205   Download

 • Bài 1 - Hello world Bài 2 – In ra chuỗi nhập vào Bài đầu tiên của bạn, bạn đã học cách để Java in cái gì đó ra màn hình, trong bài này, bạn sẽ học cách nhập vào cái gì đó và Java in cái đó ra màn hình. Gõ cái này đi bạn (lưu ý, bạn phải gõ, không được copy và paste)

  doc85p lehungquoc214 20-11-2010 277 131   Download

 • Có rất nhiều điều thú vị về Big Data và cũng có rất nhiều sự nhầm lẫn về nó. Bài này sẽ cung cấp một định nghĩa về Big Data và sau đó thực hiện một loạt các ví dụ để bạn có thể có được những hiểu biết ban đầu về một số khả năng của Hadoop, công nghệ nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực Big Data. Cụ thể, ta tập trung vào những câu hỏi sau:.     Big Data, Hadoop, Sqoop, Hive và Pig là gì và tại sao lĩnh vực này lại có nhiều điều...

  pdf58p buncha_1 11-05-2013 210 74   Download

 • Nếu các bạn đã từng học lập trình, chắc các bạn cũng biết được "Hello world!" là cái gì, còn nếu bạn nào chưa biết, thì tôi sẽ giải thích ngay đây: "Hello world!" là một chương trình dành cho những người mới bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó. Chương trình này đơn giản chỉ viết duy nhất một dòng chữ "Hello world!" ra màn hình.

  doc17p 0984272663 27-04-2011 65 15   Download

 • Hello World: Bộ kiểm thử hiệu năng Rational Tìm hiểu ngọn nguồn các vấn đề về hiệu năng của ứng dụng Dennis Schultz, Kỹ sư tiếp thị, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn biết bộ kiểm thử hiệu năng IBM® Rational® Performance Tester và nêu bật các đặc tính cơ bản của nó.

  pdf36p tocxuxu 05-10-2011 84 13   Download

 • C# là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft (năm 2002), cho phép xây dựng các ứng dụng trên nền tảng .NET Dựa trên C++ và Java Một số đặc điểm:Thuần tuý hướng đối tượng Không dùng con trỏ và địa chỉ Đơn giản và dễ học Chương trình Hello World Khai báo lớp public class HelloWorld Hàm main { public static void Main() Xuất ra console System.

  pdf17p animorphs 18-03-2013 27 3   Download

 • It is my pleasure to present to you the kawaii world where hello kitty and friends are ready to unleash their cuteness onto fans both old and new.

  pdf159p narys2 21-09-2017 56 3   Download

 • Giáo án điện tử tiếng Anh cho học viên nghiệp vụ sư phạm. General knowledge: After this lesson, students can: Say hello and introduce themselves to strange people. Know people and countries around the world.

  ppt20p khanhhoahuta 13-09-2010 888 230   Download

 • Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta: Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hấu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu " Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có.

  pdf65p doxuan 04-08-2009 1038 193   Download

 • Bài này hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng "Hello world" bằng cách kéo thả trong interface builder của XCode. Trong bài này các bạn sẽ được học về: - Create a New View Based Project (Tạo một project với đối tượng được khởi tạo ban đầu

  pdf6p yukogaru1 11-08-2010 306 186   Download

 • Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành ---oOo--Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application” - Chọn chức năng “A typical Hello World !” application - Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình b.

  pdf7p nuoiheocuoivo 07-05-2010 684 177   Download

 • Thủ thuật lập trình cho iPhone Mình xin bắt đầu bài tutorial, các bạn cứ step by step theo mình là đc. Mình khuyến cáo là các bạn hãy thuần thục và tự phát huy cái "Hello World" phía trên trƣớc (cụ thể là hiểu UIView, UIViewController, các thao tác trong Interface Builder, cách dùng chuỗi NSString...). Mình cũng là dân code C# và J2ME, nên sẽ đƣa 1 số khái niệm tƣơng tự trong đó vào cho các bạn dễ hình dung hơn...

  pdf9p yukogaru2 07-08-2010 394 156   Download

 • Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét từng dòng một

  pdf65p xuankhuong 11-09-2009 321 128   Download

 • Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần II) Dùng OO trong VB.NET Tạo một Class mới Class Keyword Trong một .vb file ta có thể viết nhiều Classes, code của mỗi Class nằm trong một Class ... End Class block. Thí dụ: Public Class TheClass Public Sub Greeting() MessageBox.Show("Hello world", MsgBoxStyle.Information, "TheClass") End Sub End Class MessageBox.Show và MsgBoxStyle.Information trong VB.NET thay thế MsgBox và vbInformation trong VB6. Classes và Namespaces Nhắc lại là .

  pdf11p nuoiheocuoivo 04-05-2010 183 123   Download

 • Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét từng dòng một..

  doc114p tuyengaktcn 02-12-2010 443 116   Download

 • Nội dung thảo luận: Sử dụng điều khiển Textbox và Button tạo chương trình Hello World. Sử dụng điều khiển Date Time Picker hiển thị ngày sinh của bạn. Sử dụng combobox, Checkbox, RadioButton, Listbox để xử lý các nhập liệu của người dùng. Sử dụng điều khiển LinkLabel để hiển thị trang web trên Internet. Cài đặt điều khiển Active X.

  pdf15p cuongpmcdsl 22-01-2010 188 114   Download

 • Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có....

  doc119p cautinhtam 12-03-2010 312 108   Download

 • Chương trình trên ñây là chương trình ñâu tiên mà hâu hêt nhng ngưi h c nghê lap trình viêt ñâu tiên và kêt qu ca nó là viêt câu "Hello, World" lên màn hình. ðây là mot trong nhng chương trình ñơn gin nhât có the viêt bang C++ nhưng nó ñã bao gôm nhng phân cơ bn mà m i chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét tng dòng mot :

  pdf79p tienquy12a1 10-12-2010 176 91   Download

 • Bài 1 - Hello world Bài 2 – In ra chuỗi nhập vào Bài đầu tiên của bạn, bạn đã học cách để Java in cái gì đó ra màn hình, trong bài này, bạn sẽ học cách nhập vào cái gì đó và Java in cái đó ra màn hình. Gõ cái này đi bạn (lưu ý, bạn phải gõ, không được copy và paste)

  pdf22p tranhung0312 01-12-2012 140 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản