Henry clay

Xem 1-3 trên 3 kết quả Henry clay
  • Trong tất cả sức mạnh của con người thể hiện qua các hoạt động của mình thì cạnh tranh là sức mạnh ghê gớm nhất. Henry Clay, 1832 Không ai có thể cho rằng một nhà độc quyền bị “bàn tay vô hình” buộc phải phục vụ lợi ích công cộng R.H. Tawney, 1921

    pdf39p bonsai89 27-12-2011 28 9   Download

  • Với vai trò thủ lĩnh của đảng Whig, Henry Clay đã nhiều lần “chỉ đạo” Harrison phải điều hành nền chính trị như thế nào. Sau khi Harrison trở thành Tổng thống, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Henry Clay đã triệu kiến “tổng thống sắp nhậm chức” đến nhà mình ở Lexington.

    pdf12p cnkbmt10 24-10-2011 29 3   Download

  • The close of the war removes the period preceding it to a great distance from us, so that we can judge its public men as though we were the "posterity" to whom they sometimes appealed. James Buchanan still haunts the neighborhood of Lancaster, a living man, giving and receiving dinners, paying his taxes, and taking his accustomed exercise; but as an historical figure he is as complete as Bolingbroke or Walpole. It is not merely that his work is done, nor that the results of his work are apparent; but the thing upon which he wrought, by their relation to which he and his contemporaries...

    pdf221p congacon88 26-04-2013 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản