Herstein

Xem 1-4 trên 4 kết quả Herstein
 • Cho D là vành chia tâm F. Ta nói N là nhóm con của D với qui ước rằng N thực ra là nhóm con của nhóm nhân D* của vành chia D. Bài này xoay quanh giả thuyết sau đây được N. I. Herstein đưa ra năm 1978 [2, Conjecture 3]: Nếu N là nhóm con á chuẩn tắc (subnormal) căn trên F của D thì N nằm trong F. Trong bài báo nêu trên chính Herstein đã chứng minh giả thuyết này đúng nếu N là nhóm con á chuẩn tắc hữu hạn của D. Tuy nhiên trong...

  pdf6p can_loc 27-07-2012 53 10   Download

 • Luận án trình bày về các nội dung: cơ sở lý luận của các vành không giao hoán, định lý Wedderburn và một số hướng mở rộng cổ điển từ định lý ấy, các điều kiện được xét như là một tiêu chuẩn để một vành là vành giao hóa, khái niệm siêu tâm của một vành Herstein và các kết quả cơ bản về siêu tâm. Đó là một mở rộng của khái niệm tâm của một vành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p longnguyentran000 27-12-2016 11 3   Download

 • Luân văn trình bày các kiến thức cơ bản gồm các khái niệm, các định nghĩa, các tính chất về mođun, vành, căn Jacobson, cấu trúc vành...; trình bày các định lý giao hoán bao gồm các định lý, trong đó có định lý quan trọng đó là định lý WEDDERBURN về một vành chia hữu hạn, các định lý giao hoán của JACOBSON, của HERSTEIN; các ví dụ định lý về giao hoán trên vành subboolean. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p dangthingocthuy96 11-01-2017 9 1   Download

 • Bài viết chứng minh việc viết và chuẩn của đạo nhóm cấp n đều chứa trong tâm F thì dim F D nhỏ hơn hoặc bằng 4. Kết quả này là mở rộng một kết quả rất cổ điển của Herstein. Đồng thời bài viết còn trình bày một kết quả cho vành chia có phép đối hợp. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p danhvi10 22-11-2018 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản