Hibernate 3

Xem 1-17 trên 17 kết quả Hibernate 3
 • This book packs in information about the release of the Hibernate 3.5 persistence layer and provides a clear introduction to the current standard for object-relational persistence in Java. And since the book keeps its focus on Hibernate without wasting time on nonessential third-party tools, you’ll be able to immediately start building transaction-based engines and applications.

  pdf401p caucaphung 04-02-2013 38 10   Download

 • Hibernate is an amazing piece of software. With a little experience and the power of Java 5 annotations, you can build a complex database-backed system with disturbing ease. Once you have built a system using Hibernate, you will never want to go back to the traditional approaches. While Hibernate is incredibly powerful, it presents a steep learning curve when you first encounter it—steep learning curves are actually a good thing, as they impart profound insight once you have scaled them. Yet gaining that insight takes some perseverance and assistance.

  pdf359p tailieuvip13 20-07-2012 58 21   Download

 • Hibernate 3.0, một công nghệ mới nhất trong nền tảng cốt lỗi của J2EE EJB 3.0. Hibernate là một framework cho persistence layer, là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Hibernate giúp người phát triển các class dùng để lưu trữ dữ liệu theo cách thức hướng đối tượng: association, inheritance, polymorphism, composition và collections.

  doc11p riophuc22310 26-01-2013 96 21   Download

 • Open “Java - Build Path - User Libraries” in the “Preferences” page, add a custom library “Hibernate 3” and add the following jars to it:

  pdf8p nguyen4 16-11-2009 129 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'java 6 platform revealed phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lovecafe2 30-08-2011 67 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'manning hibernate in action phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p lovecafe2 30-08-2011 48 17   Download

 • THE EXPERT’S VOICE ® IN JAVA™ TECHNOLOGY Covers Hibernate 3.2 Beginning Hibernate From Novice to Professional An introduction to all the new features of the Hibernate 3.2 persistence API Dave Minter and Jeff Linwood Beginning Hibernate From Novice to Professional Dave Minter and Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional Copyright © 2006 by Dave Minter, Jeff Linwood All rights reserved.

  pdf36p myngoc9 17-10-2011 67 8   Download

 • Các yêu cầu cấu hình Hibernate trong một môi trường EJB 3 hơi khác với mặc định yêu cầu chúng tôi thảo luận sâu hơn trong Phụ lục A. Nếu bạn đã sử dụng 2.x hoặc 1.x EJB trong quá khứ, bạn sẽ tìm thấy EJB 3 là một đơn giản hóa rất cần thiết. Hibernate 3 cho phép bạn tận dụng lợi thế của tính năng chú thích mới của Java 5.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 22 4   Download

 • Đại đa số máy tính hiện nay đều có 3 chế độ Shutdown, Sleep, Hibernate để tạm dừng hoạt động. Đối với PC thì không có sự khác biệt gì nhiều, nhưng với Laptop việc tiết kiệm điện năng luôn được chú ý, bởi vậy việc lựa chọn chế độ nào cho laptop của bạn sẽ tối ưu nhất.

  pdf6p sunshine_5 20-07-2013 37 3   Download

 • Tài liệu dành cho các bạn mới học Java. Tài liệu gồm 10 chương, cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản Java. Chương 1. Lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu về Java Chương 3. Nền tảng của ngôn ngữ Java Chương 4. Các gói & Giao diện Chương 5. AWT Chương 6. Applets

  pdf24p lovecafe2 30-08-2011 134 53   Download

 • This chapter will demonstrate how to install Alfresco, introduce Alfresco Explorer – the web client interface for managing the repository, and the applications that are bundled with Alfresco standard distribution. Towards the end, you will understand how Alfresco stores and organizes the uploaded contents. We will also be acquainted with the default spaces that come with the Alfresco repository. Today, Alfresco is the leading Open Source alternative to Enterprise Content Management – alternative to Microsoft SharePoint®, Documentum®, Open Text®, and so on.

  pdf380p hotmoingay3 09-01-2013 45 12   Download

 • Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 3: Hibernate mapping Many - To - One" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Many to one, Lazy Initialization, Fetch, Cascade. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 33 8   Download

 • Những chú thích này có thể được sử dụng kết hợp với, hoặc tại chỗ, ​​một số các tập tin cấu hình mà các phiên bản trước của Hibernate yêu cầu. Những chú thích về bản chất là một EJB 3 tính năng này, mặc dù Hibernate cung cấp một số phần mở rộng độc quyền bổ sung. Trong Chương 6 chúng tôi thảo luận làm thế nào để sử dụng các chú thích này kiên trì.

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 35 5   Download

 • Vừa được phát hành Enterprise JavaBeans 3 (EJB 3) đặc điểm kỹ thuật bao gồm một thành phần ORM bắt buộc. Hibernate của thiết kế chịu ảnh hưởng nhiều của những thay đổi (bao gồm cả kiên trì trọng lượng nhẹ và ngôn ngữ truy vấn).

  pdf35p myngoc9 17-10-2011 24 4   Download

 • cũng không phải là một cập nhật ngay lập tức ban hành khi ứng dụng gọi item.setPrice (). Thay vào đó, các câu lệnh SQL thường được phát hành vào cuối của một giao dịch. Điều này có nghĩa là truy tìm và gỡ lỗi mã ORM là đôi khi không tầm thường. Về lý thuyết, nó có thể cho các ứng dụng để điều trị Hibernate

  pdf86p kimku4 22-10-2011 38 2   Download

 • Temperature effects on the kinetic properties of phosphofructokinase (PFK) purified from skeletal muscle of the golden-mantled ground squirrel, Spermophilus lateralis, were examined at 37 C and 5C, values character-istic of body temperatures in euthermia vs. hibernation. The enzyme showed reduced sensitivity to all activators at 5C, theKa values for AMP, ADP, NH4 + and F2,6P2 were 3–11-fold higher at 5C than at 37C. Inhibition by citrate was not affected whereas phosphoenolpyruvate, ATP and urea became more potent inhibitors at low temperature. ...

  pdf0p awards 05-04-2013 13 1   Download

 • đồng bộ với nhà nước của các widget như (hoặc thao tác) của người sử dụng. JSF là một bài thuyết trình hướng sự kiệnhiệu quả sản xuất tương đương với một bản đồ thành phần.Liệt kê 5,5 loại bản đồ tuỳ chỉnh cho số lượng tiền tệ trong các lược đồ cơ sở dữ liệu mới

  pdf87p kimku4 22-10-2011 49 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản