intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thành ettringite gián đoạn

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hình thành ettringite gián đoạn
  • Sự hình thành ettringite thông thường trong giai đoạn đầu của quá trình hyđrat được xem có hiệu quả tích cực bởi nó cho phép điều chỉnh quá trình ninh kết của xi măng, xong nó lại đóng vai trò tiêu cực khi ettringite hình thành khi vật liệu của xi măng đông cứng (gọi là sự hình thành ettringite gián đoạn). Sự hình thành ettringite gián đoạn là một dạng của tấn công nội sulfate do sớm bị xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao hơn khoảng 70oC.

    pdf7p danhvi11 04-09-2018 38 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hình thành ettringite gián đoạn
p_strCode=hinhthanhettringitegiandoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2