intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức truyền tin của nhà nước

Xem 1-20 trên 35 kết quả Hình thức truyền tin của nhà nước
 • Mấy nét về các hình thức truyền tin của một số dân tộc và nhà nước phong kiến Việt Nam bao gồm những nội dung như sau: các hình thức truyền tin dân gian, các hình thức truyền tin của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề cụ thể.

  pdf7p mylove555 22-12-2015 50 1   Download

 • Từ những đặc tính của truyền thông chính trị trong nền dân chủ phóng khoáng nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận định cốt lõi liên quan đến tự do báo chí tại Việt Nam và công cuộc thúc đẩy sự tiến triển của các phương tiện truyền thông. Muốn đẩy mạnh tiến trình pháp triển và hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và nhân dân phải dồn hết mọi nỗ lực cần thiết để sớm hình thành một chính sách (chiến lược và chiến thuật) về thông tin...

  pdf26p camry24 10-07-2010 132 41   Download

 • Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp.

  pdf6p comamngo1902 31-03-2019 35 1   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng...

  pdf93p dellvietnam 23-08-2012 197 53   Download

 • Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu việc thu thạp thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tin, truyền và nhận thông tin theo cách nào đó nhằm đạt được ở mức độ tốt nhất mục tiêu đạt ra từ trước của con người. Như vậy thông tin là chất liệu cơ bản của tin học, thong tin tồn tại trong thực tiễn với rất nhiều hình thức khác nhau.

  pdf30p seven_12 10-03-2014 97 17   Download

 • Học phần 8 – Các hình thức huy động vốn đầu tư cho dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ phát triển. Mục tiêu của học phần này gồm: Thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến đầu tư trong việc triển khai dự án CNTT&TT, đặc biệt là việc đầu tư cho Chính phủ điện tử; mô tả các cơ chế tài chính khác nhau cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển; mô tả hình thức hợp tác công - tư như một cách thức huy động vốn đầu tư cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử.

  pdf130p whocare_d 08-09-2016 39 6   Download

 • cuốn sách "hệ thống các văn bản pháp luật về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử" cung cấp cho người đọc các văn bản pháp luật về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử như giúp người đọc dễ dàng nắm bắt các thông tin và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p thangnamvoiva17 06-09-2016 50 2   Download

 • Quảng cáo là những hình thức trình bày gián tiếp và khuếch trương ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Người chi tiền cho quảng cáo không chỉ có các doanh nghiệp, mà còn có các tổ chức của Nhà nước và các tổ chức xã hội quảng cáo sự nghiệp của mình. Quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà các doanh nghiệp sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và công chúng mục tiêu. Quảng cáo là một hình thức truyền tải thông điệp có hiệu quả về chi phí.

  doc17p weiying 26-12-2019 33 1   Download

 • Chức năng cơ bản, quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là: a. Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp b. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c. Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường d. Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng giám sát của Nhà nước

  doc67p thuydungdungthuy 28-12-2010 892 339   Download

 • Văn bản là một phương tiện ghi tin, truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay ký hiệu. Tuỳ theo từng lĩnh vực đời sống xã hội và quản lý Nhà nước mà văn bản có những nội dung, hình thức khác nhau. Văn bản, còn là phương tiện trao đổi, bày tỏ quan điểm, ý chí, tình cảm giữa bên này với bên kia và thường mang một số yếu tố nổi bật: Yếu tố pháp lý; yếu tố quản lý, lãnh đạo; yếu tố kinh tế xã hội; yếu tố văn học, lịch sử....

  doc16p tambp123 08-12-2009 408 103   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản nhằm trình bày về khái niệm văn bản, khái niệm văn bản quản lý nhà nước, các văn bản hình thành trong quản lý là phương tiện quan trọng để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý hoặc các thông tin cần thiết hình thành trong quá trình quản lý của các cơ quan.

  pdf124p slow_12 27-06-2014 278 94   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thì công tác tổ chức sản xuất của doanh nghiệp được xem là yếu tố không thể thiếu, là đòi hỏi đầu tiên đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN như hiện nay luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức sản xuất của mình thì vấn...

  pdf41p chipchip1122 17-03-2013 44 16   Download

 • Trình bày cơ sở lý luận của ma-két báo in và phụ trương báo in: Khái niệm và các thuật ngữ; Lược sử makét báo in thế giới và ở Việt Nam; Vai trò của ma-két đối với báo in và phụ trương. Nghiên cứu thực trạng ma-két phụ trương một số báo in ở thành phố Hồ Chí Minh: Quản lý nhà nước về báo in và phụ trương; Nội dung thông tin của phụ trương; Sử dụng các yếu tố hình thức của ma-két trong phụ trương và những yếu tố liên quan đến việc sử dụng này; Một số đặc điểm của ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf13p nguathienthan 04-10-2019 21 0   Download

 • Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà .văn Kim Lân.. Bài làm..Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân và văn học Việt Nam sau  .năm 1945, truyện được in trong tập Con chó xấu xí năm 1962. Vốn xuất thân từ làng quê .Việt Nam nên Kim Lân đã viết nên Vợ nhặt bằng tất cả tâm hồn, tình cảm của một con  .người là con đẻ  của đồng ruộng. Truyện được xây dựng với nhiều tình huống gây  ấn .tượng mạnh đối với người đọc. Song nổi bật trong tác phẩm là giá trị hiện thực và nhân  .đạo...

  doc3p lanzhan 20-01-2020 46 0   Download

 • Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. Văn bản còn có thể gọi là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu ngôn ngữ. Văn bản là các tài liệu, giấy tờ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức để cụ thể hoá pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Nhà...

  doc14p kiemmaxo 13-01-2011 2747 822   Download

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Pháp luật chỉ phát huy tác dụng trong đời sống xã hội khi việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi trọng và làm cho mọi người biết, thực hiện một cách có hiệu quả.

  doc25p crystalheart115 23-01-2010 629 170   Download

 • Đặc điểm của văn bản hành chính văn bản là phương tiện lưu giữ và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay ký hiệu nhất định. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định.

  pdf33p seven_12 10-03-2014 398 66   Download

 • "Bằng chứng rõ nét về điều này là nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam, có hiệu ứng hình ảnh nhưng chỉ mang tính chiếu lệ, không có tính tượng trưng sâu sắc hay nội dung ẩn dụ. Các nghệ sĩ lấy một chủ đề hay nội dung chủ đạo cho cái tư tưởng thể hiện sự không hiểu biết của họ trong nghệ thuật sắp đặt. Điều này có thể giải thích được nếu bạn xem xét đến tình trạng thiếu thông tin và kiến thức cũng như trình độ học vấn có hạn trong giới nghệ thuật Việt...

  pdf15p thix1minh 10-10-2012 76 13   Download

 • Bài viết Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam trình bày: Một số vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, các tôn giáo đã được nhà nước công nhận, ảnh hưởng tôn giáo, tính ngưỡng cùng một số xu hướng biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p baoyencute 17-04-2018 97 11   Download

 • Quyết định 84/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 87/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003

  doc2p mynuong 19-08-2009 96 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức truyền tin của nhà nước
p_strCode=hinhthuctruyentincuanhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2