intTypePromotion=1

Hình tượng chằn trong sân khấu Dù kê

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hình tượng chằn trong sân khấu Dù kê
  • Bài viết giới thiệu diện mạo cơ bản của một hình thức sân khấu đặc trưng cho cư dân Khmer ở Nam Bộ qua những chuyến điền dã mà tác giả đã có dịp thu thập được, đó chính là sân khấu Dù kê, trong đó chú trọng đến hình tượng Chằn trong loại hình nghệ thuật này.

    pdf7p thanhtrieung 05-09-2018 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hình tượng chằn trong sân khấu Dù kê
p_strCode=hinhtuongchantrongsankhauduke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản