Hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu long

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu long
 • Quyết định 128/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với TCT xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu là nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc tiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

  doc2p giangdien 18-08-2009 72 4   Download

 • Hằng năm, một số vùng phía tây của Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ngập lũ, điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cộng đồng người dân ở nông thôn khiến cho đời sông của họ khó mà thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó.

  doc7p tnmkha443 10-12-2012 44 7   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các cấp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn giải quyết

  pdf6p meoconbunngu 25-01-2011 53 2   Download

 • Quyết định 128/2002/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi đối với TCT xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu là nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn9 31-10-2009 40 1   Download

 • Báo cáo 43/BC-BXD của Bộ Xây dựng về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  doc5p tuyettrang 07-08-2009 148 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawtttotung2 29-10-2009 67 11   Download

 • Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 60 4   Download

Đồng bộ tài khoản