Hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi

Xem 1-16 trên 16 kết quả Hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi
 • Công văn 3460/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi theo quy định tại Thông tư số 56/2008/TT-BTC

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 68 6   Download

 • Công văn 2881/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi Ngân sách Nhà nước đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 50 1   Download

 • Mẫu sổ S01-TCĐ SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ Đơn vị tính: đồng Phần thu Kinh Ngày Số Diễn Báo, Đảng phí Thu Tổng tháng hiệu giải tạp phí được khác thu chí cấp A B C Số dư đầu kỳ 1 2 3 4 5 Phần chi Chi Đại Khen hỗ hội thưởng trợ 6 7 8 Tồn PC Chi Tổng quỹ cấp khác chi ủy 9 10 11 12 x Cộng phát trong kỳ Cộng lũy kế Người ghi sổ Phụ trách T/M Cấp ủy PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ 1- Đối tượng và mục...

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 1523 113   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nắm được 1 số kiến thức về thư từ: + Biết cách ghi địa chỉ trên bìa thư. Hiểu: nếu ghi sai địa chỉ, thư sẽ bị thất lạc. + Nhớ: không được bóc thư, xem trộn thư của người khác (vì như vậy là không lịch sự, thậm chí là vi phạm pháp luật) Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. 2Kỹ năng: Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

  doc4p quangphi79 08-08-2014 110 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 107 8   Download

 • Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… Mẫu số: S42 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí :……………….……………. Chương :……………Loại……………Khoản………………... Từ ngày :...................Đến ngày :........................

  pdf1p phucnguuson 16-03-2010 117 6   Download

 • 22 4.3. Việc đăng ký sử dụng máy và thiết bị lạnh chỉ được tiến hành trên cơ sở có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị sử dụng. Trong văn bản cần nói rõ yêu cầu, mục đích của việc sử dụng máy, thiết bị lạnh và các thông số làm việc của chúng. Hồ sơ xin đăng ký bắt buộc phải có các tài liệu kỹ thuật. a) Lý lịch máy, thiết bị hệ thống lạnh với mẫu qui định : - Bản vẽ cấu tạo máy, thiết bị, ghi rõ những kích thước chính. - Bản...

  pdf7p caott2 19-05-2011 126 49   Download

 • Mẫu 07b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Dự án: (Kèm theo Công văn số.................../HĐBT ngày … tháng … năm … của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) Diện tích đất thu hồi theo HSKT (m2) TT MSHS Họ tên SN Địa chỉ đất DT đã được cấp GCNQSDĐ DT chưa được cấp GCNQSDĐ HN CD Tổng TBĐ - số thửa GCNQSDĐ TBĐ Thửa HSKT TBĐ Thửa Nguồn gốc đất Ghi chú ...

  pdf1p muananghe 01-08-2013 52 3   Download

 • Mẫu 18b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHỈNH LÝ (THU HỒI) GCNQSDĐ Dự án Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TT MSHS Họ tên Địa chỉ liên hệ Quyết định thu hồi đất Số cấp, ngày cấp, đơn vị cấp TBĐ Số thửa Diện tích Diện tích thu hồi trên GCNQSDĐ Ghi chú

  pdf1p muananghe 01-08-2013 41 3   Download

 • Sổ tay này là nhằm cung cấp cho bạn một số kiến ​​thức nhanh chóng bước Mini6410 của chúng tôi bước. Chúng tôi đề nghị người dùng của chúng tôi để đọc nó lần đầu tiên. Mặc dù những chi tiết có thể có vẻ tẻ nhạt và nhàm chán, họ danh sách tài liệu tham khảo và ghi chú rất hữu ích mà sẽ được giúp đỡ rất nhiều cho các nhà phát triển.

  pdf37p votuananhs 05-10-2011 30 2   Download

 • 1. Sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp Tại sao việc này lại quan trọng? Vì thời gian ở văn phòng của bạn cực kỳ quý, bạn phải tận dụng để giải quyết tất cả công việc. Đừng phí thời gian vào những việc như lục tìm file hồ sơ, ngó nghiêng mấy cái email rác hay thậm chí phí thời gian đi tìm cây viết. Hãy sắp xếp bàn làm việc thật gọn gàng, khoa học và đảm bảo những thứ thường dùng luôn nằm trong tầm tay. 2. Lên kế hoạch Có người ghi chép bằng giấy, có...

  pdf3p bibocumi17 03-12-2012 30 2   Download

 • Bản tin nội bộ của Quỹ môi trường sida, số 27 quý 3 năm 2007. - Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng với các sáng kiến bảo vệ môi trường. - Ghi chép chuyến đi dự cuộc thi môi trường nước dành cho thanh thiếu niên, Stockholm 2007. - Xây dựng mô hình canh tác cải tiến trong thâm canh cói nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao thu nhập cho người nghèo. - Hội thảo về các vấn đề môi trường liên quan đến ý tưởng dự án "Tam đảo 2".

  pdf16p ngoclanh 10-06-2009 346 176   Download

 • Vào dịp đầu năm, nhiều người có thói quen nghĩ tới và viết ra những ước nguyện hay là những kỳ vọng họ muốn thực hiện trong năm. Thỉnh thoảng trong năm, chẳng hạn như mỗi tháng một lần, họ xem lại những gì họ làm được, những gì chưa làm được, những điểm gì cần thêm, bớt, sửa đổi… Chữ RESOLUTION trong tiếng Anh có nghĩa là Ước Nguyện được viết ra, ghi ra, hoặc diễn đạt bằng lời nói.

  pdf12p thuylinh 10-06-2009 93 6   Download

 • TiÕt 18 - TËp lµm v¨n :.. tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. 1. Môc tiªu:. a. KIÕn thøc: HiÓu ®îc thÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù, môc ®Ých,. c¸ch thøc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.. b. KÜ n¨ng:. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.. - Phân biệt sự khác nhau giưa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.. - Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề, KN tư duy sáng tạo.... c. Th¸i ®é: Cã ý thøc tãm t¾t vµ sö dông v¨n b¶n tù sù tãm t¾t trong. giao tiÕp.. 2.

  doc3p tuyetha_12 06-08-2014 26 4   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: ÔNG CHÁU. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe và viết lại chính xác bài thơ Ông cháu. 2Kỹ năng: Trình bày đúng hình thức thơ 5 chữ. Luyện viết dấu hai chấm, dấu ngoặc kép. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt c/k, l/n, thanh hỏi/ thanh ngã...3Thái độ: Rèn chữ, viết sạch, đẹp II. Chuẩn bị GV: Bảng ghi nội dung bài tập 3. Bảng phụ, bút dạ. HS: Vở, bảng con...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2.

  doc5p quangphi79 07-08-2014 221 41   Download

 • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.

  pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 8 4   Download

Đồng bộ tài khoản