Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tai xanh ở lợn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tai xanh ở lợn
 • Quyết định 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn

  doc3p tonynguyen 14-08-2009 131 3   Download

 • Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

  pdf3p lawttyt2 30-11-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 1037/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 73 1   Download

 • Theo Quyết định này, Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch gia súc, gia cầm, bao gồm dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và cúm gia cầm. 1. Hỗ trợ cho các chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm bán trên thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể là 25.000 đồng/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 30.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; hỗ trợ 23.000...

  pdf3p nkt_bibo47 20-02-2012 48 9   Download

Đồng bộ tài khoản