intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ kinh phí sản xuất

Xem 1-20 trên 93 kết quả Hỗ trợ kinh phí sản xuất
 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

  pdf3p lucmoiiu 21-11-2012 3291 83   Download

 • Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

  doc1p peternguyen 13-08-2009 77 4   Download

 • Công văn 4706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất phim "Long Thành cầm giả ca"

  pdf1p sundaisy 08-08-2009 88 8   Download

 • Kết quả nghiên cứu tình hình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí ở một số tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Hồng cho thấy rằng, Báo cáo " Những mặt tích cực và hạn chế của quá trình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí đến chi phí sản xuất của hộ nông dân ở Đồng bằng sông Hồng "

  pdf0p hailedangbs 02-05-2013 87 7   Download

 • Phổ cập nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi cho người dân; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc xây dựng các mô hình; từ đó rút ra những kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo và nhân rộng

  pdf41p muathu102 19-03-2013 134 20   Download

 • Từ khi có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không còn sự bảo trợ của nhà nước như trước mà họ tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đối với một nước có nền kinh tế đang phát triển, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới như nước ta thì kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để quản lý nền kinh tế cả về mặt...

  pdf104p tuanhoangbank123 15-07-2013 59 17   Download

 • Luận văn bao gồm 3 chương với các nội dung: tổng quan về quản lý khai thác quản lý hệ thống công trình thủy lợi và chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; đánh giá thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn.

  doc52p trananh2212 10-08-2020 15 2   Download

 • Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và các địa phương, nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đã được ban hành và đi vào cuộc sống.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 17 1   Download

 • Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là hai chỉ tiêu quan trọng đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh, mục đích của họ là ngày càng sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng mẫu mã tốt hơn, đa dạng...

  pdf9p caott10 28-07-2011 171 37   Download

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về kế toán chi phí SX trong mối quan hệ với kiểm soát chi phí về cả hai mặt kế toán quản trị và kế toán tài chính với vai trò là công cụ quan trọng để tăng cường kiểm soát chi phí SX trong các DNXL; nghiên cứu kế toán chi phí SX với vai trò là công cụ quan trọng để tăng cường kiểm soát chi phí của một số quốc gia trên thế giới và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các DNXL Việt Nam.

  pdf269p change06 14-06-2016 42 15   Download

 • Để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như việc sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, cần xây dựng và đưa tiêu chí về chất lượng dịch vụ vào hợp đồng cung cấp dịch vụ và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng thôn/xóm trong quá xác nhận, đánh giá khối lượng và chất lượng dịch vụ.

  pdf8p vicoachella2711 22-10-2020 6 0   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán đã ra đời hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  pdf140p la_lan23 13-04-2013 261 113   Download

 • Chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm các nội dung sau: Bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; tái định cư; bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý một số vấn đề phát sinh sau 01/7/2014.

  doc29p hobannguyendinh 11-04-2015 145 41   Download

 • Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh số ít các doanh nghiệp Nhà nước không được hỗ trợ hoặc bị cắt giảm sự hỗ trợ của Nhà nước đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sản xuất và kinh doanh mới, hầu hết các doanh nghiệp còn lại đều rơi vào tình trạng khó khăn hoặc đi đến phá sản. Các doanh nghiệp này sau khi không được nhà nước hỗ trợ đã đánh mất sự tự chủ trong kinh doanh của mình, đặc biệt là sự tự chủ về vốn kinh doanh. Điều...

  doc59p dinhthao00 14-06-2011 106 20   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng" nhằm hỗ trợ các công ty giảm thiểu các rủi ro thất thoát tài sản, giảm chi phí, và nâng cao chất lượng dịch vụ.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 82 16   Download

 • Lời mở đầu Trên những kiến thức chúng ta đã học, giờ đây được sự giúp đỡ, hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo chuyên ngành cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cô chú tại Xí nghiệp May Điện Bàn đã tạo điều kiện cho em hoàn thành hiệm vụ trong thời gian thực tập, đi vào công việc thực tế của mình. Đồng thời qua đợt thực tập này cũng giúp em phân biệt biệt được sự khác nhau giữa việc học lý thuyết và thực hành, biết được tầm quan trọng...

  pdf9p caott10 28-07-2011 74 14   Download

 • Qua hơn 50 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, ngành Ngân hàng luôn luôn là một ngành quản lý tổng hợp, với chức năng hoạt động là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, thực sự trở thành công cụ thúc đẩy nền kinh tế liên tục phát triển, góp phần đẩy lùi lạm phát, thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo và thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...

  pdf58p tengteng8 06-12-2011 57 9   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Tôi tên: ……...……………………………. là Chủ cơ sở sản xuất gạch ngói lò thủ công. Bảng hiệu cơ sở (nếu có)………

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 143 8   Download

 • Cùng tham khảo Tạp chí Dệt may & Thời trang Việt Nam: số 294 (7 - 2012) để nắm bắt những thông tin hữu ích về công nghệ dệt may như sau: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng quản lý vốn Nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cần có các giải pháp cụ thể để phát triển cây bông vải, phát huy sức trẻ xung kích, sáng tạo, Viện Dệt May bước chuyển về mô hình tự chủ kinh phí, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Vương quốc Bỉ tạo đà cho sự phát triển của Viện,...

  pdf80p tieppham1 08-05-2015 41 5   Download

 • Công văn 4869/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2009, 2010 cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 73 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ kinh phí sản xuất
p_strCode=hotrokinhphisanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2