Hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá

Xem 1-20 trên 101 kết quả Hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá
 • Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn...

  pdf10p muaythai5 24-08-2011 106 25   Download

 • Công văn 1076/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ

  pdf2p hueman 16-08-2009 139 18   Download

 • Thông tư liên tịch của bộ tài chính hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

  pdf14p phuongthanh1 26-10-2009 109 26   Download

 • Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an ban hành

  pdf11p lawqds3 09-12-2009 230 26   Download

 • Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công an về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

  doc7p nhatson 18-08-2009 176 21   Download

 • Một là, cơ quan tài chính các cấp khi kiểm soát chỉ tiêu, thanh quyết toán tài chính cần phải đối chiếu các số hóa đơn có nghi vấn, phát hiện hóa đơn lập bất hợp pháp, hóa đơn giả để xử lý kịp thời các hành vi gian dối. Cơ quan thuế cần đẩy mạnh công tác kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ðối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức và cá nhân kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, đang...

  pdf32p tab_12 29-07-2013 47 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công An cùng ban hành

  pdf8p lawktkt1 25-10-2009 98 7   Download

 • Thông tư số 73-TC/TCT về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawktkt6 29-10-2009 80 6   Download

 • Thông tư số 140/1999/TT-BTC về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  pdf3p lawgtvt9 26-11-2009 65 5   Download

 • Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  doc4p tuuyen 17-08-2009 166 4   Download

 • Thông tư số 17/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawxnk6 11-11-2009 53 4   Download

 • Thông tư 17/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  doc6p anhphuong 17-08-2009 52 3   Download

 • Thông tư số 92/1997/TT-BTC về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

  pdf1p lawktkt6 29-10-2009 44 3   Download

 • Thông tư liên tịch số: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;...

  pdf9p codon_06 21-01-2016 30 0   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

  doc7p khuongduy 15-10-2009 76 3   Download

 • Công văn 1175/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu tiêu thụ nội địa

  pdf1p nhatson 18-08-2009 44 1   Download

 • Áp dụng SEO vào kinh doanh: Thế nào là hiệu quả? Gần như 99% các yêu cầu dịch vụ SEO mà chúng tôi nhận được đều bắt đầu bằng câu hỏi “tôi muốn các từ khóa x, y, z lên top 5 Google, giá bao nhiêu và thời gian bao lâu?”. Cũng dễ hiểu, vì đây là cách tiếp cận đơn giản nhất đối với SEO cho những khách hàng mới bắt đầu có nhu cầu áp dụng SEO vào kinh doanh. Và sau khi dự án hoàn thành, đa phần những khách hàng đó vào Google search các từ x,...

  pdf3p ad_uit 26-12-2010 116 56   Download

 • Công văn 72/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn, chứng tư đối với hoạt động cho vay, cho mượn hàng hoá, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 91 5   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 Mẫu 03/TBĐM-GC/2011

  pdf7p hayateuw125 08-10-2011 172 23   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 Mẫu 01/TBNVL-GC/2011

  pdf3p hayateuw125 08-10-2011 296 16   Download

Đồng bộ tài khoản