Hoá đơn kê khai chậm quá 3 tháng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hoá đơn kê khai chậm quá 3 tháng
 • Công văn 3758/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoá đơn kê khai chậm quá 3 tháng

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 137 16   Download

 • Công văn 1260/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn giá trị gia tăng kê khai thuế chậm quá 3 tháng

  pdf1p myngoc 13-08-2009 98 6   Download

 • Công văn 1013/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hoá đơn đầu vào kê khai chậm quá 3 tháng

  pdf1p thachthao 14-08-2009 32 5   Download

 • Công văn 1492/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai chậm (quá hạn 3 tháng)

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 37 2   Download

Đồng bộ tài khoản