Hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu
  • Công văn 3938/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

    pdf1p huynhphuc 16-08-2009 52 11   Download

  • Tình hình tại một doanh nghiệp thương mại K, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán ngoại tệ thep phương pháp tỷ giá thực tế. Trong kỳ có tình hình nhập khẩu trực tiếp như sau. ĐVT: 1.000 đ 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng 100.000 USD ký quỹ mở L/C theo hợp đồng đã ký với công ty HK để nhập khẩu lô hàng. Thủ tục phí ngân hàng 110 USD, trong đó thuế GTGT 10%. Tỷ giá thực tế: 18,8/USD, tỷ giá chi ngoại...

    pdf4p tulip_12 12-01-2013 567 104   Download

  • Sự luân chuyển của nguyên liệu Trong một hệ thống sản xuất tiêu biểu, nguyên liệu được di chuyển từ công đoạn này đến công đoạn khác trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến việc phân phối sản phẩm. Cũng tương tự như vậy trong hoạt động dịch vụ, khách hàng (hoặc yêu cầu) di chuyển qua các giai đoạn trong hệ thống. Việc di chuyển của nguyên liệu hoặc khách hàng không tạo ra lợi nhuận.

    pdf5p kim_ha_nul 10-09-2010 147 66   Download

Đồng bộ tài khoản