Hoạt động kinh doanhh

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hoạt động kinh doanhh
  • Hoạt động kinh doanh đòi hỏi cần phải có vốn đầu tư. Có thể nói rằng vốn là tiền đề cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, trước khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đăng ký vốn pháp định, vốn điều lệ. Vốn được biểu hiện là giá trị của toàn bộ tài sản do doanh nghiệp quản lý và sử dụng tại một thời điểm nhất định. Mỗi đồng vốn phải gắn liền với một chủ sở hữu nhất định.

    doc90p dinhvietdung 01-12-2010 1012 693   Download

  • Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần? Trong trường hợp này, “chi phí” được đề cập ở đây chính là chi phí có thể đo lường được cho việc huy động vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp. Với nợ, đó chính là chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả cho khoản vay của mình. Với vốn cổ phần, chi phí sử dụng vốn được hiểu như là quyền đối với thu nhập phải đủ thỏa mãn được các cổ đông khi họ quyết định góp vốn vào công ty....

    pdf8p xavi1357 15-02-2011 111 42   Download

  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một dạng của công tu đối vốn, các thành viên phải góp vốn vào công ty, thành viên phải chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ trong phạm vi vốn góp. Và trong quá trình kinh doanhh hai bên phải chủ động linh hoạt trong việc gầy dựng vốn va 2lãi.Là một dạng của công ty đối vốn (có yếu tố đối nhân).Các thành viên phải góp vốn vào công ty. Thành viên phải chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ trong phạm vi vốn góp......

    ppt38p cobephuthuy 14-12-2011 488 131   Download

Đồng bộ tài khoản