intTypePromotion=4
ADSENSE

Hoạt động mnc

Xem 1-20 trên 24 kết quả Hoạt động mnc
 • Là hiện tượng mà giá trị của các giao dịch trong tương lai bằng tiền mặt chịu ảnh hưởng do biến động tỷ giá.Ví dụ: Một MNC của Mỹ sẽ nhận được 1 triệu Bảng Anh (£) tiền xuất tháng.Các bước quản trị phơi nhiễm giao dịch Đo lường mức độ phơi nhiễm. Ra quyết định có thực hiện hedging hay không Lựa chọn phương pháp hedging. MNC 9. Các mức độ của chính sách hedging và hạn chế. Hedging trong dài hạn....

  pdf23p viendanbac36 12-04-2013 400 47   Download

 • Thuyết trình: Phân tích hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nhằm Giới thiệu về định giá chuyển giao và chuyển giá trong các công ty đa quốc gia (MNC), thực trạng hoạt động chuyển giá các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, các giải pháp chống chuyển giá của Việt Nam.

  pdf48p little_12 23-06-2014 157 45   Download

 • Trên cơ sở nguồn thông tin thứ cấp về quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của MNCs tại một số nước có nền kinh tế rất phát triển như Mỹ và một số quốc gia ở khu vực Châu Á (Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc...) có những đặc điểm khá tương đồng với Việt Nam, nhóm tác giả bài viết phân tích và rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thời gian tới.

  pdf7p vititan2711 13-08-2019 26 3   Download

 • Phần 1 Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu: Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia (MNC), môi trường thương mại - kinh tế quốc tế, môi trường tài chính quốc tế, môi trường văn hoá quốc tế, hoạch định chiến lược toàn cầu của công ty đa quốc gia.

  pdf91p uocvong09 19-10-2015 256 95   Download

 • Quản trị tiền mặt được hiểu là hoạt động đầu tư của công ty đối với lượng tiền tạm thời dư thừa trong thời kỳ nhất định cùng với việc xác định quỹ tiền mặt tối ưu khi thu hẹp lượng tiền mặt một cách thận trọng để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.Khi duy trì số dư của một đồng tiền nào đó thì MNC thực chất đang đầu cơ loại tiền đó. Đồng tiền tương đối ổn định à phổ biến phù hợp ới Lựa chọn loại tiền • tương và biến, với đặc điểm của MNC...

  pdf16p viendanbac36 12-04-2013 635 72   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia Chương 5: Quản trị rủi ro tài chính tại MNCs nhằm trình bày về các loại rủi ro trong hoạt động của MNCs, 3 loại Rủi ro, phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản cho vay).

  pdf40p good_12 30-06-2014 292 70   Download

 • Bài nghiên cứu này điểm lại các bằng chứng thực nghiệm về tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà. Bài này đặt trọng tâm vào việc chuyển giao và lan tỏa công nghiệp từ các công ty đa quốc gia (MNCs) nước ngoài sang các nước chủ nhà, tác động của các MNCs nước ngoài đối với hoạt động thương mại của nước chủ nhà, và các tác động đối với cạnh tranh và cơ cấu ngành ở các nước chủ nhà. Chúng tôi kết luận rằng MNCs có thể đóng một vai trò quan trọng đối với tăng trưởng năng...

  pdf28p 123968574 22-06-2012 135 45   Download

 • KHÁI QUÁT Bài nghiên cứu này điểm lại các bằng chứng thực nghiệm về tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà. Bài này đặt trọng tâm vào việc chuyển giao và lan tỏa công nghiệp từ các công ty đa quốc gia (MNCs) nước ngoài sang các nước chủ nhà, tác động của các MNCs nước ngoài đối với hoạt động thương mại của nước...

  pdf28p maikitucxa135a 29-07-2011 102 20   Download

 • KHÁI QUÁT Bài nghiên cứu này điểm lại các bằng chứng thực nghiệm về tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà. Bài này đặt trọng tâm vào việc chuyển giao và lan tỏa công nghiệp từ các công ty đa quốc gia (MNCs) nước ngoài sang các nước chủ nhà, tác động của các MNCs nước ngoài đối với hoạt động thương mại của nước chủ nhà

  pdf10p iiduongii5 15-04-2011 75 18   Download

 • như ở Đông Á, các công ty thương mại Nhật mua bán rất nhiều loại sản phẩm. Trong số này nhiều hãng là MNCs thực sự với đầu ra ở nhiều quốc gia, và nếu không tính đến các hoạt động của chúng, thì chúng ta sẽ đánh giá cao lên một cách đáng kể các cơ hội để những quốc gia đang phát triển có thể thâm nhập những thị trường sản phẩm cuối cùng có tính thâm dụng lao động.

  pdf8p iiduongii5 15-04-2011 51 15   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng.

  ppt9p top_12 18-04-2014 113 13   Download

 • 7 Bherman và Wallender (1976) cũng phát hiện những liên kết tương tự khi xem xét hoạt động của General Motorsm, ITT, và Pfizer ở một số nước chủ nhà. Họ nhấn mạnh tính chất liên tục của các tiếp xúc và trao đổi thông tin giữa các MNCs với các nhà cung cấp trong nước của chúng. Bằng chứng về sự phát triển các mối liên kết còn được cung cấp bởi Watanabe (1983a, 1983b) và UNCTC (1981).8 Ngoài việc cho thấy nhiều loại hình liên kết khác nhau có thể tạo ra tiềm năng lan truyền...

  pdf10p iiduongii5 15-04-2011 42 10   Download

 • Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng.

  ppt9p green_12 13-05-2014 90 4   Download

 • Nghiên cứu nhằm đưa ra các nhân tố sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển này trên 40 công ty con thuộc công ty đa quốc gia (MNCs) nằm ở khu vực Bắc Mỹ đang đầu tư tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp ước lượng bình quân bé nhất đã chỉ ra rằng các yếu tố về khả năng quản lý nợ, quy mô công ty, số lượng lao động sẽ tương quan thuận với sự phát triển của các MNCs này.

  pdf6p viboruto2711 21-05-2019 27 0   Download

 • Trong gần 30 năm qua ở Việt Nam đã thu hút được hơn 130 tỷ USD với hơn 15.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động. Kinh tế FDI đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những mảng xám, như hủy hoại môi trường, chuyển giá trốn thuế… Bài viết dưới đây cố gắng đi sâu hơn vấn đề chuyển giá trốn thuế.

  pdf9p vidoraemi2711 17-06-2019 20 1   Download

 • CHƯƠNG 6 SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG II. DỊCH VỤ TIỀN GỞI (HUY ĐỘNG VỐN) III. CHO VAY VÀ CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG 1. Cho vay và dịch vụ tín dụng đối với các công ty đa quốc gia (MNCs): 2. Hoạt động ngân hàng bán lẻ: 3. Sự tăng trưởng cao vào lãnh vực cho vay chuyên biệt IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC 1. Dịch vụ NH tổng quát 2. Dịch vụ chuyên gia V. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MỚI VÀ KIẾN THỨC SẢN PHẨM 1. Phương...

  pdf10p misadu 08-07-2010 681 372   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế giới thiệu về công ty đa quốc gia. MNCs là công ty tham gia hoạt động sản xuất và bán sản phẩm / dịch vụ tại nhiều nước. Công ty mẹ đặt trụ sở ở chính quốc, tối thiểu 5-6 công ty con đặt ở nước ngoài, các đơn vị trực thuộc phối hợp hoạt động mang tính chiến lược cao.

  pdf106p vespa_12 15-04-2014 244 80   Download

 • TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC - CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT QUỐC TẾ 1. Khái niệm 2. Những áp lực khi MNC thực hiện chiến lược sản xuất quốc tế 3. Chiến lược sản xuất quốc tế 1. KHÁI NIỆM Quản trị chiến lược sản xuất chú trọng hiệu quả sử dụng lao động và vốn, quan tâm R&D, tổ chức thực hiện sản phẩm mới thành công, gia tăng lợi ích của sản phẩm 1. KHÁI NIỆM (tt) So sánh hoạt động QTSX của MNC và công ty nội địa nhưng Giống nhau – sử dụng có hiệu quả lao động...

  pdf28p lavie1 19-07-2011 178 38   Download

 • Phần 1 Toàn cầu hóa và hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia (MNC) nằm trong bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm nêu: quá trình tòan cầu hóa, đặc điểm của hoạt động kinh doanh quốc tế, động lực của quá trình toàn cần hóa, toàn cầu hóa thị trường và sản xuất, tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa.

  pdf34p acc_12 02-04-2014 140 39   Download

 • Định nghĩa: Công ty đa quốc gia – multinational corporation (MNC) chỉ công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở ít nhất 2 quốc gia trở nên 2) Đặc điểm - Công ty hoạt động và có nhiều trụ sở ở nhiều nước khác nhau - Có ngân sách lớn, ảnh hưởng đến mqh quốc tế & nền kt của các quốc gia.

  pdf35p chaen_12 10-12-2013 113 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động mnc
p_strCode=hoatdongmnc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2