intTypePromotion=3

Hoạt tính kháng khuẩn vật liệu nano Ag /CuO

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hoạt tính kháng khuẩn vật liệu nano Ag /CuO
  • Trong công trình này, nano Ag/CuO được tổng hợp từ bạc nitrat, đồng nitrat, và natricacbonat theo phương pháp đồng kết tủa và phương pháp tẩm với các tỉ lệ khối lượng khác nhau của sản phẩm Ag:CuO là (0:100), (2:100), (6:100) và (10:100). Đánh giá đặc tính cấu trúc tinh thể của sản phẩm bằng phương pháp XRD và SEM đồng thời khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của chúng với chủng Escherichia coli bằng phương pháp khối thạch.

    pdf5p cumeo2425 02-07-2018 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hoạt tính kháng khuẩn vật liệu nano Ag /CuO
p_strCode=hoattinhkhangkhuanvatlieunanoagcuo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản