intTypePromotion=1
ADSENSE

Học phần kế toán thuế

Xem 1-20 trên 298 kết quả Học phần kế toán thuế
 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học phần kế toán thuế tại trường Đại học kinh tế Nghệ An; Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần kế toán thuế theo hướng tiếp cận thực tiễn; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán thuế tại các trường Đại học hiện nay; Vận dụng một số kỹ thuật dạy học vào giảng dạy học phần kế toán thuế;...

  pdf88p vichaeng2711 04-05-2021 13 1   Download

 • Chất lượng giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành kế toán nói chung và học phần kế toán thuế nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt, bởi lẽ đây là học phần có ý nghĩa đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị. Bài viết trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đứng ở góc độ giảng viên giảng dạy và học tập đứng ở góc độ sinh viên đối với học phần kế toán thuế.

  pdf6p vichaeng2711 04-05-2021 8 0   Download

 • Việc nâng cao chất lượng giảng dạy kế toán nói chung và học phần kế toán thuế nói riêng phụ thuộc vào nhiều nhân tố như chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cách thức đánh giá kết quả, trong đó có thể nói phương pháp giảng dạy là một trong những nhân tố cốt lõi – cũng chính là nội dung chính được đề cập trong bài viết.

  pdf5p vichaeng2711 04-05-2021 8 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu và đánh giá thực trạng hiệu quả giảng dạy học phần kế toán thuế dựa trên quan điểm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi được đào tạo, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này.

  pdf8p vichaeng2711 04-05-2021 11 0   Download

 • Đào tạo gắn với thực tiễn là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của các trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam hiện nay. Bài viết đề cập đến một số phương pháp giảng dạy học phần Kế toán thuế, hướng sinh viên tiếp cận thực tiễn công việc kế toán gắn với các nội dung trong học phần.

  pdf8p vichaeng2711 04-05-2021 4 0   Download

 • Bài viết nhằm phân tích một cách chi tiết về thực trạng công tác giảng dạy và học tập học phần kế toán thuế trong chương trình đào tạo ngành kế toán tại trường Đại học kinh tế Nghệ An. Bài viết đã phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế của công tác dạy và học tại trường trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học phần kế toán thuế góp phần đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao của Trường Đại học kinh tế Nghệ An trong thời gian tới.

  pdf8p vichaeng2711 04-05-2021 11 0   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng giảng dạy học phần kế toán thuế cho sinh viên đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy cho học phần này trong đào tạo cử nhân ngành kế toán tại Trường đại học kinh tế Nghệ An.

  pdf3p vichaeng2711 04-05-2021 4 0   Download

 • Bài viết đã trình bày tổng quan chung về Kế toán thuế và tầm quan trọng của học phần Kế toán thuế trong chương trình đào tạo của Trường Đại học kinh tế Nghệ An; đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại và đưa ra các giải pháp để khắc phục tồn tại đối với thực trạng dạy và học học phần Kế toán thuế tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

  pdf6p vichaeng2711 04-05-2021 5 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf481p doinhugiobay_00 05-11-2015 533 185   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - thuế gtgt và kế toán thuế gtgt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thuy201 07-12-2011 642 181   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công tác thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh số 1 Công ty cổ phần thép và vật tư Hải Phòng – Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện nhằm hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng, mô tả và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại chi nhánh số 1 công ty cổ phần Thép và vật tư Hải Phòng – Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện, đề xuất một số kiến nghị nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế GTGT tại chi nhánh số ...

  pdf103p expensive_12 04-07-2013 177 37   Download

 • Đề tài hệ thống lại cơ sở lý luận về thuế và kế toán thuế GTGT và TNDN, tìm hiểu thực tế công tác kế toán thuế GTGT và TNDN của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang trên; vận dụng kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế GTGT và TNDN tại Công ty.

  pdf95p thangnamvoiva26 21-10-2016 215 31   Download

 • Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến hạch toán kế toán thuế GTGT; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam; từ những kiến thức đã học và những thông tin thu thập được, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.

  pdf114p bautroibinhyen1 02-11-2016 98 28   Download

 • Bài giảng Kế toán thuê tài sản giúp sinh viên phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán thuê tài sản, trình bày các công tác chứng từ và ghi số kế toán chi tiết.

  pdf12p five_12 18-03-2014 90 10   Download

 • Bài giảng "Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp là một chi phí của doanh nghiệp, trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơbản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_18 11-03-2016 94 10   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf455p cocacola_01 30-10-2015 67 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác thuế GTGT và tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại đơn vị thực tập. Từ đó, giúp hiểu sâu hơn về lý thuyết và có thể nắm bắt được thực tế về kế toán thuế, so sánh, phân tích, xem xét sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân.

  pdf97p thangnamvoiva26 21-10-2016 73 9   Download

 • Chương 12 trình bày về kế toán thuế. Thông qua chương này người học sẽ biết được các khái niệm về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; biết được các nguyên tắc thực hành thuế; biết mô hình hóa các hoạt động kế toán thuế; biết thực hành kế toán thuế trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 44 2   Download

 • Bài 10 Kế toán thuế thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, thực hành trên phần mềm kế toán.

  pdf32p conchimnhai 30-06-2014 59 6   Download

 • Chương 6 - Kế toán thuê tài sản (Accouting of leases). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Phân biệt TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động, hiểu cách xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính, hiểu cách ghi nhận và trình bày thông tin về TSCĐ cho thuê và đi thuê (thuê hoạt động và thuê tài chính), hiểu cách thu thập chứng từ liên quan đến kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê.

  ppt80p hihihaha2 03-12-2016 48 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Học phần kế toán thuế
p_strCode=hocphanketoanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2