Hồi 23 xem kiếm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hồi 23 xem kiếm
 • Tiếng quát này vừa vang lên, hai bàn tay đặt lên vai Lãnh Huyết lập tức cùng lúc thu về. Lãnh Huyết cũng rụt hai cánh tay đặt trên tay đối phương về. Lão giả giống như bị kinh hãi, lảo đảo muốn ngã. Lãnh Huyết vội đỡ lấy lão theo bản năng, còn lão giả lại dùng một thủ pháp nhanh như điện quang phất nhẹ lên vai chàng một cái.

  pdf0p thanhsang 10-06-2009 66 2   Download

 • Khi Võ Tòng day lại xem thấy người ấy thì lật đật quì lại nơi đất .(Nguyên người ấy là Võ đại lang anh ruột của Võ Tòng ) Võ Tòng lạy rồi thì hỏi Võ đại lang rằng : - Ðã hơn một năm nay, không gặp mặt anh ; vậy chớ vì cớ gì anh lại đến đây ? Võ đại lang nói : - Từ ngày em ra đi đến nay, thì bặt tin nhạn cá , bõ qua ở đó một mình, không biết nương dựa ai , nên qua phải kiếm một người vợ,...

  pdf20p xaluan1209 28-12-2010 100 35   Download

 • Nhắc qua việc nước Vệ, Vệ ý-công lên ngôi đã chín năm trời, mà tính tình biếng nhác, chẳng lo chính sự, chỉ thích chơi một giống chim gọi là chim hạc. Giống chim nầy tính ưa sạch sẽ, hình dung đã tao nhã lại hát hay, múa khéo. Người trong nước thấy vua ưa thích , đua nhau bắt chim hạc đem đến dâng rất nhiều. Hễ chim nào tốt thì được Vệ ý-công phong hàm-phẩm, cấp lương bổng, chim nào đẹp thì được ăn lộc Đại-phu, xem như một triều đình chim hạc.

  pdf33p tintuconline1209 28-12-2010 41 5   Download

 • Táng Nghi Sanh được lệnh Văn Vương ngày hôm sau treo bảng tuyển lựa nhân công, dân chúng bâu quanh, đọc rằng : Tây Bá Văn Vương truyền rao cho dân chúng rõ : - Ta xem thấy khu đất trống dựa thành Tây tốt lắm,

  pdf11p linhdan05017 30-12-2010 35 4   Download

 • Hôm đó, Lưu Bang đang ăn trưa. Trương Lương có việc xin gặp thấy Hán Vương vẫn chưa ăn xong, vội tránh đi. Lưu Bang nhìn thấy liền gọi anh ta lại: "Tử Phòng đến rất đúng lúc mau đến đây cùng ta thương lượng một việc". Trương Lương bước lên phía trước, Lưu Bang hỏi anh ta: "Gần đây có người hiến kế xin ta phân phong cho hậu duệ của 6 nước thời Chiến quốc để kiềm chế quân Sở.

  pdf13p xaluan1209 31-12-2010 55 8   Download

Đồng bộ tài khoản