Hội Phật giáo

Xem 1-20 trên 7291 kết quả Hội Phật giáo
 • Bất cứ tôn giáo nào cũng đều có nghi lễ, có khi chỉ nhìn vào nghi lễ, người ta đã có thể biết đó là tôn giáo nào. Cùng với giáo lí, giáo luật, nghi lễ là một phần không thể thiếu của tôn giáo. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài nét khái quát về công tác nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 39 14   Download

 • Trên cơ sở giới thiệu khái quát thân thế và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bài viết này tập trung nêu và phân tích đóng góp của Ngài, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, với việc đoàn kết thống nhất Tăng đoàn và công tác đào tạo Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn 1980 - 1990.

  pdf7p bautroibinhyen16 16-02-2017 2 1   Download

 • Bài viết "Giáo hội phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh với những luận điệu sai trái về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam" có nội dung là các thế lực thù địch với vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 5 0   Download

 • Bài viết Hướng tới nền giáo dục toàn diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày nội dung về: Vấn đê trường phật học; Giáo dục Tăng Ni sinh toàn diện nhằm hướng mỗi tăng ni có trách nhiệm lãnh đạo Phật sự, ngoài đạo hạnh gương mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p hokhaikyky 16-04-2018 2 0   Download

 • Bài viết Hoạt động từ thiện xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày các nội dung: Lĩnh vực y tế - Xây dựng Tuệ Tĩnh Đường; Lĩnh vực giáo dục; Lĩnh vực bảo trợ an sinh xã hội; Chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV và người có hoàn cảnh khó khăn,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p baoyencute 16-04-2018 1 0   Download

 • Hòa thượng Thích Đức Nhuận, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ, đã có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài viết này góp phần làm rõ thêm những đóng góp của Ngài với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam. Tư tưởng và tâm nguyện của Ngài là kim chỉ nam cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đào tạo Tăng tài những giai đoạn sau này và hiện nay.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 14 2   Download

 • Bài viết này đề cập đến Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những bậc danh tăng cùng trang lứa với Ngài. Qua đây, tác giả bài viết mong muốn thế hệ tăng sĩ Việt Nam hôm nay học thêm được ở thế hệ vàng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX những điều còn chưa vươn tới, để làm hành trang cho họ mang theo trên đường hoằng pháp lợi sinh.

  pdf10p bautroibinhyen16 16-02-2017 5 1   Download

 • Sau khi trình bày khái quát bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, bài viết này chú trọng đề cập đến con đường giác ngộ của Hòa thượng Thích Đức Nhuận từ lúc xuất gia cho đến khi được suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như sự đóng góp của Ngài cho Đạo pháp và Dân tộc.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 6 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích Phật giáo ở góc độ vừa là tôn giáo, vừa là văn hóa với những điểm tích cực như tinh thần nhập thế, tư tưởng từ bi, sự tôn vinh con người, sự tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tự giải thoát mỗi cá nhân, tôn trọng sự bình đẳng và tự do lựa chọn của cá nhân, bài viết làm rõ vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất...

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 40 7   Download

 • Bài viết này góp phần làm rõ tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thông qua những hoạt động yêu nước, trực tiếp hay gián tiếp, của giới Tăng ni, Phật tử Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 10 5   Download

 • Văn hóa - nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng trong họat động Phật giáo, góp phần chuyển tãi, đem đạo vào đời sống Phật tử, làm cho Phật tử tiếp nhận đạo Phật dễ dàng hơn. Phải thừa nhận rằng, kể từ khi Phật giáo du nhập vào Bình Dương, đạo Phật đã được các tăng sĩ tùy thuận vào vùng đất, vào con người Bình Dương mà tạo ra nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ sôi nổi.

  doc11p 0o0cnc0o0 17-06-2013 38 3   Download

 • Trên cơ sở nêu lên sự cấp thiết của việc truyền bá Phật pháp ở miền núi phía Bắc hiện nay, bài viết đề cập đến thực trạng và một số thách thức đặt ra đối với tổ chức Phật giáo khu vực này như vấn đề nhân sự và tổ chức cơ sở, vấn đề trùng tu và tôn tạo cơ sở thờ tự, vấn đề hoằng pháp cho Phật tử, v.v....

  pdf8p bautroibinhyen16 16-02-2017 116 2   Download

 • Đánh giá các hoạt động mô hình Tuệ Tĩnh Đường – Thành hội Phật giáo Hà Nội tham gia chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng là rất cần thiết vì tính thực tế trong giai đoạn phòng chống HIV/AIDS hiện nay. Mục tiêu: Đánh giá hoạt động của mô hình Tuệ Tĩnh Đường Hà Nội và tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn khi triển khai hoạt động chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS từ năm 2005 đến 2007. ...

  pdf7p butmauvang 28-08-2013 34 1   Download

 • Pháp Loa (1284 - 1330) là một Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Trần Nhân Tông, là Tổ thứ hai của dòng thiền này. Sư là người ấn hành Đại tạng kinh tại Việt Nam khoảng năm 1329 và đã để lại nhiều tác phẩm Thiền học và luận thuyết về các kinh Nhập Lăng Già, Diệu pháp liên hoa, Bát nhã ba la mật đa.

  pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 8 1   Download

 • Từ năm 1990 đến nay, Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng nói chung, đời sống của nữ tu sĩ Phật giáo ở địa bàn này nói riêng đã có những thay đổi lớn cùng với sự thay đổi của dân tộc. Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay.

  pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 4 1   Download

 • Tài liệu là một bài ca dài về Phật Giáo Sử Việt, theo những cung bậc âm điệu của một bài ca, cao thấp thăng trầm hay đa âm đơn điệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf46p hpnguyen10 10-05-2018 6 1   Download

 • Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam xuất phát từ tinh thần “cứu khổ cứu nạn”, “tích đức hành thiện” của Phật giáo. Ngay từ buổi đầu du nhập vào Việt Nam, đặc biệt từ thời Trần với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Phật giáo đã nhập thế vào nhân gian.

  pdf5p duaheocuctan 30-03-2018 3 0   Download

 • Bài viết Phật giáo trong đời sống văn hóa xã hội tỉnh Nam Định trình bày nội dung về: Vấn đề phật giáo du nhập vào Nam Định; Quá trình truyền bá của Phật giáo; Dấu tích Phật giáo thời Lý, Phật giáo có ưu thế phổ biến ở Nam Định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết Hội chư bà của Phật giáo nhìn từ lý thuyết vốn xã hội trình bày: Mục tiêu vận dụng các lý thuyết nhân học hiện đại để tìm hiểu các vấn đề thực hành tôn giáo trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p baoyencute 17-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết Vai trò của phụ nữ đối với Phật giáo tại các tỉnh phía Bắc việt Nam hiện nay tập trung phân tích vai trò của phụ nữ (chủ yếu là nữ Phật tử tại gia và nữ tu sĩ Phật giáo) đối với Phật giáo tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay trên hai phương diện: Hỗ trợ phát triển Phật giáo và tham gia các dịch vụ công của Giáo hội Phật giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hokhaikyky 17-04-2018 15 0   Download

Đồng bộ tài khoản