intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗn hợp xơ xơ bông

Xem 1-20 trên 25 kết quả Hỗn hợp xơ xơ bông
 • Tiêu chuẩn Quố c gia TCVN 5465-4:2009 qui định phương pháp sử dụng hypoclorit để xác định tỉ lệ phần trăm xơ protein trọng vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần của xơ không phải protein và một xơ protein, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm: Lên, lên đã xử lý hóa học, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ protein tái sinh có thành phần chủ yếu là cazein; xơ bông, xơ cupro, xơ visco, xơ modal, xơ acrylic, xơ clo, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ polypropylen, xơ thủy tinh và xơ elastan.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 22 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-7:2009 quy định phương pháp sử dụng axit formic để xác định tỉ lệ phần trăm xơ polyamit trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm: Xơ polyamit; xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyeste, xơ polypropylen, xơ clo, xơ acrylic hoặc xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-13:2009 quy định phương pháp sử dụng cacbon disunfua/axeton để xác định tỉ lệ phần trăm của xơ clo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm một số xơ clo, đã clo hóa hoặc không và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và xơ thuỷ tinh.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-16:2009 qui định phương pháp sử dụng xylen để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ polypropylen trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ polypropylen và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ axetat, xơ triaxetat, xơ polyamit, xơ polyester, xơ acrylic và xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-17:2009 quy định phương pháp sử dụng axit sunphuric để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ clo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ clo trên cơ sở polyme đồng nhất của vinyl clorua (đã clo hóa hoặc không) và - xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ axetat, xơ triaxetat, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và một số xơ modacrylic.

  doc2p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-3:2009 quy định phương pháp sử dụng axeton để xác định tỉ lệ phần trăm của xơ axetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi đã loại bỏ chất không phải là xơ, gồm axetat; len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ protein tái sinh, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ lanh, xơ gai dầu, xơ đay, xơ chuối, xơ libe, xơ dừa, xơ cây đậu chổi, xơ cupro, xơ visco, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic, và xơ thủy tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-10:2009 quy định phương pháp sử dụng diclometan để xác định tỉ lệ phần trăm xơ triaxetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ triaxetat hoặc xơ polylactit vừ xơ len, xơ protein tái sinh, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và xơ thuỷ tinh.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 13 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-12:2009 quy định phương pháp sử dụng dimetylformamit để xác định tỉ lệ phần trăm xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo hoặc xơ elastan trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và xơ lông động vật, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste hoặc xơ thuỷ tinh.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 21 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-19:2009 quy định phương pháp gia nhiệt, để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ xenlulo trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, gồm bông hoặc xenlulo tái sinh và amiăng trắng (crisotil) và amiăng xanh (crocidolite).

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 11 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-20:2010 quy định phương pháp sử dụng dimetylaxetamit để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ elastan, trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ elastan với xơ bông, xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyester hoặc xơ le.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-21:2009 quy định phương pháp sử dụng xyclohexanon để xác định tỷ lệ phần trăm của xơ clo, xơ modacrylic, xơ elastan, xơ axetat, xơ triaxetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ axetate, xơ triaxetat, xơ clo, một số xơ modacrylic, một số xơ elastan và len, xơ lông động vật, tơ tằm, xơ bông, xơ cupro, xơ modal, xơ visco, xơ polyamit, xơ acrylic và xơ thủy tinh.

  doc5p bautroibinhyen6 01-12-2016 19 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-26:2014 quy định phương pháp sử dụng axit formic nóng để xác định tỷ lệ phần trăm xơ melamin trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần là xơ melamin và xơ bông hoặc xơ melamin và xơ aramit, sau khi loại bỏ các chất không phải là xơ.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 15 0   Download

 • Chọn hạt giống có chất lượng tốt, hạt đen bóng, tỷ lệ nảy mầm cao(80%). Gieo hạt trên luống có thành phần cơ giới nhẹ như cát pha có pH5-6, giàn che tốt, chủ động điều chỉnh ánh sáng. Sau 30-35 ngày, cây mạ sẽ cất vào các bầu đất (hỗn hợp xơ dừa, tro trấu..)kích thước 12x16 cm. Bầu cây đặt trong vườn ươm có dàn che tránh bớt nắng và hạt mưa trực tiếp lên cây con sau khi cấy. Trong thời gian 30-45 ngày đầu sau khi cấy thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây, ngày...

  pdf4p vanvonp 19-06-2013 86 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-5:2009 qui định phương pháp sử dụng natri zincat để xác định tỉ lệ phần trăm xơ visco, xơ cupro hoặc xơ modal trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm: Xơ visco hoặc chủ yếu gồm xơ cupro thông dụng hoặc các xơ modal; xơ bông nguyên liệu, được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 17 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5465-6:2009 quy định phương pháp sử dụng hỗn hợp axit formic và kẽm clorua để xác định tỉ lệ phần trăm xơ bông trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm xơ visco hoặc một số xơ cupro, xơ modal và xơ lyocell và xơ bông.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 19 0   Download

 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀII.Mục Tiêu Kiến thức - HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm tươi vui, hồn nhiên của bài Những bông hoa, những bài ca. Kỹ năng - HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. Thái độ - HS nhận biết hình dáng, biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 nhạc cụ nước ngoài: Sắc-xô-phôn, Tờ-rôm-pét, Phơ-luýt, Cờla-ri-nét....

  pdf4p abcdef_17 07-08-2011 173 14   Download

 • Chút vị Tây với thịt heo áp chảo Một ngày bỗng nhiên muốn đổi bữa, bạn hãy thử món này nhé! Ăn kèm khoai tây chiên (hoặc bánh mỳ) và salad, không có cơm nhưng vẫn đủ chất bột, đạm và xơ. Nguyên liệu (cho 1 người) Mù tạt vàng (Dijon) Quả chanh vàng Mật ong Hỗn hợp lá gia vị thơm của Ý 150gr thịt nạc vai, cắt miếng to dày 1,5cm Tiêu, muối, dầu ăn. Tỏi xắt lát mỏng. Cách làm: Trong một bát nhỏ, trộn đều 1 thìa mù tạt, 2 thìa mật ong, 1/6 quả chanh vàng cùng tiêu muối và...

  pdf4p dalatsuongmu 16-01-2011 65 6   Download

 • Dạ tiệc với áo lông Cuối năm, ngại gì mà bạn không "xô" ra những chiếc áo lông, len... rườm rà nhưng mà ấm! Trong trường hợp này, chiếc thắt lưng to bản màu đen thắt ngang eo bỗng trở thành một điểm nhấn thu hút khi bạn mặc chiếc áo lông màu trắng xám, cổ hình trái tim đi cùng với chiếc váy màu cam khơi gợi. Đôi bao tay màu xanh dương là món phụ trang cần thiết, giúp bạn giữ ấm đồng thời còn tạo thêm điểm nhấn thu hút người khác giữa trời đông. Chiếc áo lông có vẻ rườm...

  pdf5p hzero2 17-04-2011 81 3   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1755:1975 về Vải dệt thoi - Phương pháp xác định độ co sau khi giặt quy định phương pháp xác định độ co của vải thông dụng sản xuất từ xơ bông, xơ hóa học hỗn hợp với xơ bông, xơ và sợi viscô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva19 13-09-2016 88 3   Download

 • Hãy trang bị một chút kiến thức cơ bản để tự giúp mình luôn đẹp rạng rỡ suốt ngày vui trọng đại nhé các tân nương. Giữ tóc bóng đẹp Một mái tóc xơ rối và yếu chắc chắn sẽ không thể tạo ra một kiểu tóc đẹp vì vậy việc chăm sóc tóc là rất quan trọng. Bởi vậy nhiều chuyên gia hàng đầu về chăm sóc tóc khuyên bạn rằng hãy sử dụng các loại dầu tự nhiên kết hợp với dưỡng tóc thường xuyên để có được một mái tóc bóng và khỏe đẹp hơn....

  pdf4p abcdef_4 31-05-2011 60 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗn hợp xơ xơ bông
p_strCode=honhopxoxobong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2