Hợp chất diazoic

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hợp chất diazoic
  • Tham khảo bài thuyết trình 'hợp chất diazoic va azoic', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    ppt36p dungdkh65 03-11-2011 254 37   Download

  • Tổng hợp phẩm màu azo Chất màu azo là loại màu chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong các màu hữu cơ. Trong phân tử của nó có thể có một nhóm azo (monoazoic - N = N), hai nhóm azo (biazoic hoặc diazoic), hoặc 3 nhóm azo... Phẩm màu azo và pigment azo được tạo thành từ 2 phản ứng: phản ứng diazo hóa và phản ứng ghép đôi. → Phản ứng diazo hóa: là phản ứng giữa acid nitrơ và muối của amin thơm bậc 1 tạo thành hợp chất diazonium. ArNH3X + HNO2  ArN2X + 2H2O Ar...

    pdf17p dinhlan0501 05-03-2011 1160 214   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hợp chất diazoic
p_strCode=hopchatdiazoic

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản