Hợp chất hữu cơ đa chức

Xem 1-20 trên 79 kết quả Hợp chất hữu cơ đa chức
 • Tham khảo tài liệu 'hóa hữu cơ - hợp chất hữu cơ đa chức và đơn chức tập 2 part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 158 43   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime ban cơ bản ở trường THPT xây dựng và kiểm tra độ tin cậy của hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime nhằm góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT.

  pdf121p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 15 7   Download

 • Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) gồm 11 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf150p talata_10 24-03-2015 162 76   Download

 • Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1 (Phần 1) trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p talata_10 24-03-2015 91 49   Download

 • Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 2 (Phần 1) cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về hợp chất tạp chức như Halogenoacid, Hydroxyacid, hợp chất có hai nhóm carbonyl, carbohydrat, acid amin, peptid và protid; hợp chất dị vòng.

  pdf92p talata_10 24-03-2015 140 48   Download

 • Ebook Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 2 (Phần 2) cung cấp các kiến thức về hợp chất dị vòng như hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tố, hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tố, hợp chất dị vòng 5 cạnh nhiều dị tố, hợp chất dị vòng 6 cạnh nhiều dị tố, hợp chất dị vòng 7 cạnh, hợp chất dị vòng ngưng tụ; hợp chất thiên nhiên.

  pdf91p talata_10 24-03-2015 93 34   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong cẩm nang Hữu cơ (Danh pháp-cách gọi tên hợp chất hữu cơ) thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: danh pháp hidrocacbon, danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, danh pháp hợp chất hữu cơ tạp chức.

  pdf22p tops123 01-09-2014 1672 641   Download

 • Đồng phân lập thể - Đồng phân không gian Đồng phân lập thể hay còn gọi là đồng phân không gian có cùng công thức cấu tạo nh−ng khác nhau về sự phân bố không gian (phân bố lập thể) của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Tính chất và phản ứng của các chất hữu cơ liên quan chặt chẽ với sự phân bố không gian của các nguyên tử trong cấu trúc của chúng.

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 214 72   Download

 • Chất A có tên gọi theo danh pháp IUPAC là 1-methyl-4-isopropylcyclohexadien-1, 5. Đánh dấu để chỉ rõ chất A thuộc loại terpen nào: a/ Monoterpen không vòng. b/ Monoterpen 2 vòng. c/ Diterpen. d/ Sesquiterpen. e/ Monoterpen 1 vòng 2- Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau đây và đọc tên chúng theo danh pháp IUPAC a- Citral a (geranial) b- Citral b (Neral) c- Citronellal d- Geraniol e- Nerol f- Terpin g- Cineol h- Camphor.

  pdf12p iiduongii9 09-05-2011 158 33   Download

 • Piperazin có tính base nh− một base bậc 2, có khả năng tạo muối với acid hữu cơ Ví dụ: Piperazin tác dụng với acid citric tạo muối citrat piperazin. 2. Hợp chất dị vòng 2 dị tố là Nitơ và l−u huỳnh Dẫn chất quan trọng của p-thiazin là phenothiazin hay dibenzo-p-thiazin

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 109 23   Download

 • Từ aldehyd -ceton Cộng hợp HCN vào aldehyd - ceton, thủy phân tiếp theo thu đ−ợc α-hydroxyacid. R CH2 CH = O H CN R CH2 CHOH CN H3O+ R CH2 CHOH COOH 3.4. Từ các hợp chất etylen oxyd Etylen oxyd tác dụng với HCN và thủy phân tiếp theo thu đ−ợc β- hydroxyacid. CH2 O CH2 HCN HO CH2 CH2 CN H3O + HO CH2 CH2 CO2H

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 119 19   Download

 • Bộ sách "Hóa hữu cơ" đề cập những kiến thức lý thuyết về hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập. Tập 2 này bắt đầu từ chương 25 trình bày những kiến thức cơ bản về hợp chất tạp chức, hợp chất dị vòng, hợp chất thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf183p 123968574 22-06-2012 324 156   Download

 • Furfural có thể đ−ợc trích ly từ lõi ngô hoặc trấu bằng ph−ơng pháp cất lôi cuốn hơi n−ớc. Trong ngô, trấu, cám có pentozan. H O , H+ (C5H8O4) n 2 Pentozan CHO (CHOH)3 CH2OH Pentose - 3H2O O Furfural CHO Hóa tính: Furfural có tính chất giống nh− furan. − Có thể nitro hoá furfural bằng hỗn hợp acid HNO3 và H2SO4 đậm đặc khi có anhydrid acetic làm dung môi và ở nhiệt độ thấp (-20°C). Phản ứng thế ở vị trí 5....

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 156 32   Download

 • Citronellal Citral, citronellal có nhiều trong tinh dầu sả, tinh dầu bạch đàn. Tổng hợp Citral b Trong công nghiệp, citral b đ−ợc điều chế từ aceton và acetylen. C2H5OOC O CH3 C C2H2 HC C OH + 2 H C NaNH2 H3C CH3 CH3 H2C CH H3C OH H2O , HO - C2H5OH , -CO2 CH3 O +ClCH2COOC2H5 CH3 COOC2H5 CH3 COOC2H5 CH3 CH3 + H2O - C2H5OH - H2O CH3 CHO CH3 BrCH2 OH + PBr3 CH3 CH3 C2H5OOC C CH3 - HBr O CH3 CH3 O

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 114 22   Download

 • Các nhóm thế có thể tích lớn và cấu tạo phức tạp th−ờng tồn tại ở dạng equatorial. Hợp chất thế 2 lần của cyclohexan tồn tại các đồng phân hình học. CH3 CH3 CH3 Cis 1,2 CH3 CH3 CH3 CH3 Cis1,3 Trans1,4 Cis1,2 CH3 CH3 CH3 Từ các đồng phân hình học (hình 8-7) lại có các cấu dạng khác nhau. CH3 a H CH3 e Cis a,e H H e CH3 H CH3 a Cis a,a CH3 a CH3 e Cis e,e e CH3 CH3 CH3 a e a CH3 e CH3

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 93 17   Download

 • Kết quả là trên phân tử protid có các vị trí lồi lõm. Chính cấu hình không gian cấp III có các chỗ lồi lõm mang theo các nhóm chức bên ngoài là nguyên nhân làm phân tử protid có hoạt tính sinh học đặc thù. Ví dụ: -SH (sulfurhydryl) với SH tạo liên kết disulfur (-S-S-), nó là liên kết cơ bản để duy trì cấu trúc cấp III. Hoặc OH với COOH tạo ester (-O-CO-). Nhóm COOH với NH2 tạo muối amoni (-COONH4). 3.3.4. Cấu trúc bậc bốn Giống cấu trúc bậc ba nh−ng các lực hút...

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 98 16   Download

 • Nhóm pyridin: Các alcaloid chứa vòng pyridin đã bị hydro hóa. Thuộc nhóm này có các alcaloid nh−: Trigonellin có trong hạt cà phê; Ricinin có trong dầu thầu dầu; Guvacin, guvacolin, Arecadin, Arecolin là những alcaloid chiết xuất từ các bộ phân của cây cau ; Coniin có trong cây độc cần (hemlock); Piperin có trong hạt tiêu đen.

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 81 15   Download

 • Đồng phân quang học Monosaccharid có nguyên tử carbon không đối xứng nên có đồng phân quang học. Số đồng phân quang học tùy thuộc vào số carbon không đối xứng và cấu tạo phân tử. Các aldohexose dạng thẳng có 16 đồng phân quang học.

  pdf19p iiduongii9 09-05-2011 71 12   Download

 • Bộ sách Hoá hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hoá học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Nội dung bộ sách đề cập đến những kiến thức lý thuyết về hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập.

  pdf132p 123968574 22-06-2012 406 161   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngay 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục va Đao tạo va Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hanh các chương trình khung cho đao tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách va tai liệu dạy học các môn học cơ sở va chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đao tạo Dược sĩ Đại học nganh Y tế. ...

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 154 59   Download

Đồng bộ tài khoản