Hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm
 • Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

  doc1p giangdien 18-08-2009 107 12   Download

 • Công văn 3877/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 78 8   Download

 • 10.1. Thủ tục khiếu nại 10.1.1. Khái niệm: Khiếu nại là việc một bên trong thỏa thuận yêu cầu bên kia bồi thường những thiệt hại do việc bên kia vi phạm thỏa thuận gây nên. Bên bán bị KN khi: giao chậm, giao sai về số lượng, chất lượng, bao bì.. Bên mua bị KN khi: vi phạm về thanh toán, chậm cử tàu đến nhận hàng…

  ppt25p tulip_12 14-01-2013 25 5   Download

 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả : để theo dõi việc nhập mua hàng hoá vật tư theo mặt hàng, người bán, hợp đồng, kho nhập hàng. Theo dõi chi phí khi mua hàng, mua hàng hoá vật tư theo hình thức mua trả chậm và trả ngay; thanh toán của từng phiếu nhập mua; công nợ đối với người bán bằng VNĐ, ngoại tệ - Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu : theo dõi việc bán hàng ra theo mặt hàng, khách hàng, hợp đồng; hàng bán bị trả...

  pdf10p lavie8 30-07-2011 58 8   Download

Đồng bộ tài khoản