intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp tác phân cụm

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hợp tác phân cụm
 • Bài viết đưa ra giải pháp phân cụm ảnh siêu phổ bằng cách sử dụng thuật toán phân cụm mờ cộng tác sau khi đã thực hiện giảm chiều dữ liệu ảnh siêu phổ với phép chiếu ngẫu nhiên dựa trên định lý Johnson Lindenstrauss (Thuật toán C2JL). Các kết quả thử nghiệm với tập dữ liệu ảnh vệ tinh siêu phổ và các chỉ số đánh giá cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn các phương pháp đã có. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 38 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu quy tắc cấu thành và cách sử dụng cụm vị từ tiếng Nhật, tìm hiểu ngữ nghĩa tương ứng trong tiếng Việt, phân tích thống kê để khái quát hóa quy tắc tạo lập tổ hợp chuỗi động từ, ngữ nghĩa. Tác giả thông qua kết quả phân loại giúp người học tiếng Nhật tìm ra phương pháp ghi nhớ chuỗi vị từ nói riêng, tiếng Nhật nói chung. Bên cạnh đó, kết quả đúc kết ra giúp người học ứng dụng trong công việc biên – phiên dịch.

  pdf10p vilarrypage 13-11-2021 35 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là kỹ năng giao tiếp, tương tác giữa trẻ với trẻ. Biết lắng nghe và trình bày một cách rõ ràng. Biết lắng nghe và thừa nhận ý kiến của người khác. Biết ngắt lời một cách hợp lí. Biết phản đối một cách lịch sự và đáp lại lời phản đối. Biết thuyết phục người khác và đáp lại sự thuyết phục. Kỹ năng tạo môi trường hợp tác: Đây là sự ảnh hưởng qua lại, sự gắn kết giữa các thành viên. Kỹ năng xây dựng niềm tin: Đây là kỹ năng tránh đi sự mặc cảm nhất là các đối tượng học sinh có khó khăn về học tập.

  pdf22p bobietbay 09-10-2021 25 3   Download

 • Bài viết này sẽ mô hình hóa bộ dữ liệu email bằng một mạng lƣới và phân tích hệ thống theo tiếp cận mạng lưới bằng các thuật toán phân cụm K-core và modularity cực đại. Tìm ra các cụm dữ liệu, phân tích tính môđun để tìm ra các tri thức mới. Đây là một kỹ thuật phân tích mới giúp hiểu rõ về kiến trúc hệ thống và hỗ trợ thiết kế quy trình nghiệp vụ.

  pdf7p vijihyo2711 25-09-2021 15 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của chương trình CPBV đến các nông hộ trên phương diện kinh tế, xã hội, môi trường thông qua phân tích, đánh giá các khía cạnh: Kỹ thuật canh tác; bảo vệ môi trường sinh thái; năng suất và chất lượng hạt cà phê; chi phí sản xuất; và lợi nhuận. Đồng thời, nghiên cứu cũng muốn phát hiện ra các khó khăn khi triển khai chương trình CPBV để khuyến nghị các chính sách hỗ trợ phù hợp.

  pdf97p beloveinhouse05 03-09-2021 8 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá NLCT của cụm ngành mây tre đan Tây Ninh, xác định những yếu tố điểm mạnh, yếu cũng như những thời cơ, thách thức của cụm ngành này, từ đó đề xuất những giải pháp góp phần tháo gỡ, nâng cao NLCT, phát triển cụm ngành mây tre đan Tây Ninh trong tương lai.

  pdf91p beloveinhouse05 03-09-2021 9 0   Download

 • Đề tài chủ yếu dựa trên Lý thuyết phân tích cụm ngành để nhận dạng cụm ngành cá tra ĐBSCL. Sau đó, tác giả tổng hợp các dữ liệu thứ cấp và thực hiện phân tích các yếu tố tại bốn đỉnh của mô hình kim cương phát triển bởi Micheal Porter1 để tìm ra vấn đề then chốt về năng lực cạnh tranh mà cụm ngành đang gặp phải.

  pdf74p beloveinhouse05 03-09-2021 16 0   Download

 • Đề tài tập trung phân tích và xác định các nhân tố quan trọng có tác động tạo động lực và các yếu tố cản trở năng lực cạnh tranh của cụm ngành YSKH. Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cụm ngành YSKH để đề xuất những khuyến nghị chính sách phù hợp giúp ngành yến sào địa phương đi đúng hướng, đem lại sự phát triển bền vững cho ngành nghề nuôi chim yến, góp phần bảo vệ cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái ở một điểm đến du lịch như Khánh Hòa.

  pdf99p beloveinhouse05 03-09-2021 16 2   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu, phân tích thực trạng các hoạt động QLNN đối với CCN của chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2014-2018 một cách nghiêm túc, khoa học làm cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với các CCN của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài có cơ sở khoa học, phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên, có thể được các nhà quản lý địa phương tham khảo ứng dụng trong thực tế cho giai đoạn phát triển tiếp sau.

  pdf138p beloveinhouse02 19-08-2021 16 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá NLCT cụm ngành du lịch Bình Thuận, xác định cơ hội cải thiện, hướng du lịch Bình Thuận phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển KT – XH của tỉnh, cả nước và khu vực. Qua đó gợi chiến lược để duy trì và nâng cao NLCT cụm ngành nhằm đáp ứng kịp yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới. Khi du lịch phát triển tác động kéo theo các ngành dịch vụ phụ trợ khác cùng phát triển, góp phần cho sự thịnh vượng của địa phương cũng như cho sự thành công chiến lược phát triển du lịch tỉnh nhà nói riêng và quốc gia nói chung.

  pdf76p ganuongmuoimatong 12-08-2021 10 3   Download

 • Đề tài tập trung vào việc phân tích các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của Tây Nguyên, qua đó nhận dạng cụm ngành cà phê Tây Nguyên, kết hợp với các mô hình lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael E.Porter nhẵm phát huy vai trò của nhà nước trong việc tạo mối liên kết hữu cơ trong nội bộ cụm ngành, tạo môi trường để các doanh nghiệp trong cụm ngành cạnh tranh ở mức độ cao.

  pdf68p ganuongmuoimatong 12-08-2021 14 3   Download

 • Đề tài tìm hiểu các phương pháp phân cụm dữ liệu, đánh giá ưu nhược điểm của mỗi phương pháp để tìm ra phương pháp phù hợp áp dụng trên tập dữ liệu mẫu. Kết quả sẽ được dùng để xây dựng bản đồ phân bố bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ công tác lên kế hoạch dự trù cơ sở vật chất, thuốc và các trang thiết bị khác cho các trung tâm y tế của Tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p heavysweetness 04-08-2021 9 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu tổng quan một số kết quả chế tạo máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Trong đó, các tác giả tổng hợp và phân tích các kết quả đã được công bố về động lực học của cụm trục chính truyền động bằng thủy lực, xây dựng sơ đồ nguyên lý và mô hình hóa máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng thủy lực và hệ tham chiếu là động cơ điện ba pha.

  pdf9p vinevada2711 19-03-2021 27 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp để cải thiện hệ thống khuyến nghị truyền thống - lọc cộng tác dựa trên phân cụm cộng tác kết hợp với trọng số cho các người dùng và sản phẩm. Trong phương pháp tư vấn lọc cộng tác truyền thống, kết quả tư vấn được xây dựng chỉ dựa trên độ tương tự các điểm dữ liệu gần nhau nhất để dự đoán các giá trị khuyết trong ma trận đánh giá

  pdf5p nguyenmyhuyen90 28-02-2021 46 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề xuất một cách phân loại các quốc gia, phù hợp cho các mục đích nghiên cứu về chính sách tài khóa nói chung và chi tiêu công nói riêng. Phương pháp K-means được dùng để phân cụm; Các kỹ thuật phân tích Elbow và chỉ số Silhouette dùng để xác định số nhóm tối ưu;...

  pdf12p vikiba2711 12-05-2020 17 1   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của thủy ngân đối với chất lưu khai thác tại Lô PM3 - CAA. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đưa ra giải pháp phù hợp để loại bỏ và giảm thiểu tác hại của Thủy ngân trong sản phẩm khai thác tại lô PM3 - CAA.

  pdf8p vikiba2711 12-05-2020 18 0   Download

 • Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) và phương pháp phần tử rời rạc (PTRR) là hai phương pháp được sử dụng rất phổ biến trong mô phỏng bài toán địa cơ học. Mỗi phương pháp dựa trên các giả thuyết khác nhau và cũng phù hợp với các trường hợp khác nhau. Nếu như phương pháp PTHH phù hợp với các bài toán ở tỷ lệ vừa và lớn thì phương pháp PTRR cho phép mô tả đến tỷ lệ vi mô, tương tác giữa các phần tử cấu thành vật liệu. Nhằm kết hợp và phát triển một phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ kết hợp ưu điểm của hai phương pháp nói trên, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong thời gian vừa qua.

  pdf11p khidoichuoi 02-03-2020 34 1   Download

 • Adenoviruses tái tổ hợp là những công cụ đa năng để vận chuyển và biểu hiện gen. Ad vector đã được thử nghiệm như hệ chuyển vaccine trong một số nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng cho các bệnh truyền nhiễm như sởi, viêm gan B, bệnh dại, bệnh than, Ebola, SARS, HIV-1, sốt rét, lao và cúm. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật di truyền, các vectors adenovirus thế hệ 1, 2, 3 lần lượt ra đời, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của một vector biểu hiện gen.

  pdf15p ketaucho 20-11-2019 59 1   Download

 • Đặc trưng tầng chứa đá Carbonate Mesozoic ở cụm cấu tạo hàm rồng, lô 106 thềm lục địa Việt NamBài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc trưng tầng chứa đá Carbonate Mesozoic tại cấu tạo Hàm Rồng, Hàm Rồng Nam và Hàm Rồng Đông (thuộc Lô 106, thềm lục địa Việt Nam) trên cơ sở tổng hợp phân tích tài liệu địa chấn và tài liệu giếng khoan.

  pdf6p quenchua 27-09-2019 34 0   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá tiềm năng và thực trạng của ngành du lịch các tỉnh phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) qua đó làm cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy ngành du lịch khu vực. Tác giả nghiên cứu định tính có sử dụng ứng dụng liên kết du lịch, thu thập dữ liệu từ phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch.

  pdf8p vinasa2711 06-09-2019 42 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp tác phân cụm
p_strCode=hoptacphancum

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2