intTypePromotion=1
ADSENSE

Hộp xúc tác CeO

Xem 1-2 trên 2 kết quả Hộp xúc tác CeO
  • Để xử lý khí thải động cơ nhiều nước đang sử dụng hộp xúc tác được chế tạo bằng gốm mang CeO2 đặt trong ống xả. Việc nghiên cứu mạ niken composit với các hạt nano-micro CeO2 để chế tạo hộp xúc tác sẽ đơn giản hơn trong công nghệ chế tạo cũng như khả năng mở rộng ứng dụng. Cesi điôxit được nghiền trong cối và bi sứ sau 48 h đạt đến kích thước nano-micro đã được xác định bằng ảnh TEM và phân tích phân bố cỡ hạt.

    pdf8p thorthor1234 24-05-2018 54 2   Download

  • Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA THỦ LĨNH NHẠC TRƯỞNG THẦN TƯỢNG HUẤN LUYỆN VIÊN BOSS CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Kết hợp, sắp xếp các đối tượng lãnh đạo theo : - Con người - Công việc - Phương tiện MANAGEMENT INFORMATION THÔNG TIN QUẢN TRỊ MARKET & ENVIRONMENT THỊ TRƯỜNG...

    pdf24p muaythai3 20-10-2011 59 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hộp xúc tác CeO
p_strCode=hopxuctacceo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2