Hovercraft

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hovercraft
  • Bài báo này hướng đến mục đích giới thiệu khái quát về chủng loại tàu đệm khí – Hovercraft hay còn gọi là tàu trên gối khí – ACV. Do vậy bài báo chỉ đề cập đến các nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của tàu đệm khí, một vài khác biệt chủ yếu so với nhóm tàu nổi truyền thống, những điểm chính yếu trong vấn đề thiết kế và qui trình thi công đóng mới. Xem xét đến khả năng khai thác chủng loại tàu này sau khi đã thiết lập qui trình tính toán trong...

    pdf9p can_loc 22-07-2012 78 20   Download

  • Tham khảo sách 'hovercraft design', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf524p khangoc2394 25-08-2012 38 7   Download

  • It is 39 years since sea trials of the first hovercraft. Hovercraft are a new means of transportation, and so machinery, equipment and structural materials have had to be adapted for successful use in their special operating environment, which differs from that in aviation and for other marine vessels.

    pdf0p ktcn_1 17-07-2012 92 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản